Luke 14

Sabati 'ana loina

1Sabati 'aigeda 'oina Yesu 'itauya sabi 'ai Palisi 'idi bada 'aigeda 'ina hada. Hadaina 'oina 'iluhuwa ma boda si'e'ebubu, 2weyahina tupwaina 'oina 'aigeda tolohala 'imiyamiya, wahina mabwaiyana si'eloseseha. 3Coinega Yesu tolohalaina weyahina 'ihesilala loina 'ana tosanapuwao ta Palisiyao 'oidiya, 'igwaeya, “Togidega? Wanuweya 'abehega bwebwe'ana 'eguma tolohala sabwelo Sabati 'oina ta'abihe bwebwe'ane, bo geya?” 4Ta 'ina gwae geya sihemaisa, ma muliyetega Yesu tolohalaina nimana 'i'abiya, ma 'ana lohala 'i'abihe bwebwe'aneya. Eeta 'ihewaseya ta 'itauya 'ina 'asa. 5Coinega 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma taiyewedi 'omi ma'imi hebaiyao gide 'ase bo bulumakau, ma 'aigeda hebaiina sabwelo Sabatiya 'ibe'u gaula 'oina, togidega, 'ana lobwaina ma walisi hanehe?” 6Ma taudi tuwa geya 'idi hemaisamo.

Sahena 'ebemiya bwebwe'ana wahehesinuwedi

7Caiina 'alona Yesu loheloheya 'i'itediya, taudi nuwanuwadi ma 'ebemiya bwebwe'ana 'oidiya simiyatoi, 'oinega 'aigeda gwae hegehegedi 'i'ebwaediya, 'igwae, 8“Ceguma taiya 'ina hada 'ibwauwego hai guyaina weyahina, sahena tohai 'ina 'ebeulega 'umiyatoi, weyahina 'eguma loheya 'aigeda sanina madouna 'inaoma, 9beno guyai taniwagana 'ihegwaego ma 'utauya papaliya, ma 'ino 'ebemiyaina 'oina loheya hauhaunaina 'imiyatoi. Ma 'owa nata ma'ino debamwadina papaliya 'uhila. 10Coinega 'eguma sibwauwego ma 'uluhuluhu 'oidiya, 'ebemiyaina papaliya 'uhesinuwane ma 'oina 'umiyatoi, ma 'oinega tutaina 'eguma guyai toniwagana 'inaoma ma 'i'itago, nata 'oiuwa 'igwae, ‘Ciyagu, 'umiyalaga gamwagamwana,’ ta 'oinega 'ulaga ma'ino yaliyaya ma wete 'a hepwatu loheloheya matadiya. 11Bewa 'oinega tasanapu 'abehega taiya tauna 'i'abilagasi, 'abwa 'isulu; ma 'eguma taiya tauna 'ilagusuluhe, nata 'ihane.”

12Coinega Yesu Palisiina 'ibwauweya ma 'oina 'igwaeya, “Ceguma 'e'ahai 'upaihoweya, sahena 'iyamwao bo tasimwao, bo 'ino bodao bo towasawasao 'ubwaubwauwedi 'ai nina 'oina, weyahina taudi 'abwa sibwauwego sabi hemaisa 'oiuwa. 13Ma hesi 'eguma 'e'ahaiina 'upaihowa, taudi wewelohedi ta peupeudi ta tohe'au'au ta wete tomatagibugibu 'ubwauwedi, 14ma 'oinega 'ahwa bwebwe'ana moisa 'uloba, weyahina bewa taudi geya sowasowahidi ma 'ino helauina sihemaisa. Ma hesi Yehoba 'oinega 'a maisa 'uloba, tutaina 'eguma tobwebwe'adi 'amasega 'i'abihe toholodi.”

Bada 'aigeda 'ai madouna 'ipaihoweya

(Madiu 22:1-10)

15Ta ba'idanao si'ai'ai, ma 'aigeda 'oidiyega gwae bewa 'ihesagoheya, ta Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Cehe gide! Ceguma taiyewedi siluhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina ma si'ai, siyaliyaya madouna.”

16Coinega Yesu loheyaina 'ina gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Caigeda loheya 'e'ahai madouna 'ipaihoweya ma tomota baibaiwadi 'ibwauwediya. 17Ma 'e'ahaiina 'ipaihowa pwaiya, ta 'ina hewali 'ihewasaeya tomotaedi 'oidiya ma 'ihegwaediya, ‘Ce'ahai sipaihowa pwaiya, 'oinega wanaoma tatauya ma wa'ai.’

18“Ma mabwaiyadi geya nuwadi, 'oinega hali gwae ma hali gwae si'ebwaeya. Caigeda 'igwaeya, ‘Tanoha hauhauna yagimwane pwaiya, 'oinega nuwana yatautau ma yahabo'ene. Ma yauwedo madouna, ma hesi geya'abwa yanaonaowa.’ 19Ma 'aigeda wete 'igwaeya, ‘Yauwedo madouna, nuwana taugu wete geya'abwa yanaonaowa, weyahina bulumakau nimaluwaluwa ta wete 'ebegesoha* nima'ai'aigeda yagimwane pwaidiya, 'oinega yatautauya ma 'abehega beno bulumakau 'eluwa yahepaihowa tohodi 'ebegesoha 'aigeda silisi bwaibwaini bo geya.’ 20Ma wete 'aigeda 'igwaeya, ‘Taugu hauhauna yahaiya, 'oinega nata geya'abwa yanaonaowa.’

21“Eeta hewaliina 'ihila ma 'ina badaina 'oina 'ihepwaila, 'igwaeya, ‘Mabwaiyadi genuwadi.’ Ma toni hadaina 'igamwasowala, 'oinega 'ina hewaliina 'oina 'igwaeya, ‘Cutauya mwayamwayau gogo madoudi 'adi 'edao mabwaiyadi 'oidiya, ma 'eguma hisa tomota 'ulobediya, bwagana nanaewana bo belubeluina bo matagibugibuna bo peupeuna, tuwa mabwaiyadi 'utoedima si'ai.’

22“Ma hewaliina 'ipaihoweya gide, ma muliyetega 'inaoma ta 'igwaeya, ‘Bada yo, tomotaedi yatoedima, ma hesi 'ino hadaina geya silohemaha.’ 23Ta badaina wete 'igwaeya, ‘Ceda mabwaiyadi 'oidiya 'utauya, ma tomota 'uhegwaedi ma sinaoma, ma 'igu hada silohemaha. 24Ta hesi tomotaedi yatoe nugetediya sahena 'aigeda 'oidiyega 'aguina 'ilolotoho.’”

Togidega Yesu 'ana muliya

(Madiu 10:38-39)

25Ma boda madouna mahetenao sitautauya, ma 'oinega Yesu 'i'itahila, ta bodaedi 'ihegwaediya, 26“Taiya 'eguma nuwanuwana ma 'imuliyegau, nugeta 'ihamwegau moisa ma tamana ta sinana ta mwanena ta natunao ta tasinao ta nuhunao, ma wete tauna tuwa weyahina 'ilogwahatedi. Ma 'eguma geya, tauna geya 'agu tomuliya. 27Ma 'eguma taiya yawasina geya 'itagwale ma 'i'amasa kelose 'oina gide taugu, tauna geya sowasowahina ma 'imuliyegau.

28Gide tuwa 'eguma taiya nuwanuwana ma hada madouna 'i'abi, nugeta ginaula mabwaiyadi 'i'atububudi hadaina weyahina, 29tabu ma logidimo 'ihetoholodi ma geya hada mabwaiyana 'ilosalohi. Bewa 'oinega nata tomota si'ita ta loheyaina silotuyane. 30Ma sigwae, ‘Loheya bewa gide waiwaina ma logidi 'ihetoholodiya ta geya hadaina mabwaiyana 'i'abi.’

31Ta wete 'eguma 'aigeda kini ma'ina tolo'alehao teni tausani sitautauya sabi lo'aleha wete hali kini ma'ina bodao tuweniti tausani 'oidiya, togidega kini nata 'inuwatuhu 'esa? Nuwana nugeta 'imiyatoi ta 'inuwatuhu ma 'abehega sowasowahidi sihewaiwai 'adi 'alehaowedi 'oidiya, bo geya? 32Ma 'eguma geya, 'ina tohalewasao 'ihewasaedi ma sipilibodedi, 'eguma hali kiniina ma'ina bodao 'abwa bwagabwaga simiyamiya, ma 'oinega mahetediyao sihegwaegwae daumwala weyahina.”

33Coinega Yesu 'ina hemataluwa 'ilosalohiya, ma 'oidiya 'igwae, “Bewa gide wete 'agu muliya 'ana 'eda. Ceguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'umuliyegau, nugeta 'ino 'ebeloina mabwaiyana 'u'ebesinedi.

Hola ginaula bwebwe'ana

(Madiu 5:13; Maki 9:50)

34“Hola ginaula bwebwe'ana. Ma 'eguma 'ana 'amna 'igumwala, geya sowasowahina ma 'i'amna hila. 35Geya wete 'ilobwalobwaine ma bale'u 'i'abihe bwebwe'ane, ma hesi talogwahateyamo.

“Ceguma matenami gwae bewa wahesagohe.”
Copyright information for `BDD