Luke 15

Sipi 'wada'wadaleleina gwae hegehegedina

(Madiu 18:12-14)

1Caigeda tuta takesi 'ana to'ewao ma hali togala tupwadi wete sinaoma Yesu sabi hesagohina. 2Coinega Palisiyao ta loina 'ana tohe'itao silomugiyeya, sigwae, “Loheya bewa togalao 'i'ahwa 'iya'iyaguwediya ma wete mahetenao si'ai'ai.” 3Ta 'idi gwaeina Yesu 'ihemaiseya gwae hegehegediyega, 'igwae, 4“Togidega 'eguma 'aigeda 'oimiyega 'ina sipi 'adi baibaiwa handeledi, ma 'aigeda 'i'wadalele, sowasowahina ma nainiti naeniyedi pwatula 'i'ebesinedi ma sipiina 'wada'wadalelena 'i'ebese 'ana siga 'iloba. 5Ma 'eguma 'iloba nata ma'ina yaliyaya 'ahalana 'ilagu ma 'ihila 'asai, 6ma 'oinega 'iyanao 'ibwau he'autedima ma 'ihegwaedi, 'igwae, ‘Sipiina 'wada'wadalelena yaloba pwaiya, 'oinega weyahina tayaliyaya.’ 7Coinega gide wete 'eguma 'aigeda togala 'inuwabui, megalewa aneloseyao weyahina siyaliyaya madouna, ma hesi tobwebwe'adi site nainti naeniyedi weyahidi 'idi yaliyaya 'i'iuna.

Kina 'wada'wadalelena 'ana gwae hegehegedi

8“Gide wete 'eguma wahine 'ina kina 'adi baibaiwa nima bwaubwau, ma 'aigeda 'ihe'wadaleleya, 'oinega to'aha 'ida paihowa ma kinaina 'iloba? Nuwana mayale 'igabu, ma hada mabwaiyana 'ise'ili ma 'ibesa bwaibwaina 'ana siga 'iloba. 9Ma 'eguma 'iloba, nata 'iyanao 'ibwau 'autedima ma 'oidiya 'igwae, ‘Cigu kinaina yahe'waihiya yaloba pwaiya, 'oinega weyahina tayaliyaya?’ 10Gide wete 'eguma 'aigeda togala 'inuwabui, nata Yehoba 'ina aneloseyao weyahina siyaliyaya madouna.”

Caigeda bada natuna 'ihe'waihiya

11Ma Yesu wete 'igwae hegehegediya, 'igwae, “Caigeda bada natunao loheyadi 'eluwa ba'idanao simiyamiya, 12ta 'alomauna tamana 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Tamagu, nuwanuwagu ma bewa tuwa 'agu heguheguyai 'u'ebwaegau.’ Coinega bada 'ina tobwatobwa mabwaiyana 'iheguyaiyeya natunaowedi 'oidiya.

13Sabwelo tupwana sigumwala, ma 'alomauna 'ina tobwatobwa 'ihegimwaneyediya, ma 'ana maisa mane* 'i'eweya, ma tupwaina 'i'ebesineya, ta tupwa bwaga hedada 'oina 'itauya, ma nobwa yaliyaya bwagabwaga 'oinega 'ina mane 'ilohegumwalidiya.

14“Cina mane mabwaiyana 'igumwala ta nimenimenamo 'imiyamiya, ma tuta nage 'oina gomale madouna tupwaina 'oina 'ilatuwa. 15Coinega loheyaina 'ina paihowa 'i'ebesa, ta 'aigeda 'asa 'ana bada 'ilobeya, ta 'ihewaseya ma 'ina baweyao 'i'itayahidi. 16Ta loheyaina nuwanuwana ma bawe 'adiyega 'i'ai, weyahina geya 'anamo. 17Tuta nage 'oina nuwana 'isabwalena, ma 'iboinamo 'oina 'igwaeya, ‘Moisa, tamagu 'ina topaihowao 'adi 'e'ahai madouna, ma taugu 'ebwa tuwa gomale 'ihunuhunugau. 18Coinega yatoholo ma yatauya tamagu 'oina yagwae, “Tamagu, yagala pwaiya Yehoba 'oina, ma wete 'owa 'oiuwa. 19Ta geya 'ilobwainegau ma 'u'ahwa natuwegau, ma hesi 'u'ahwa topaihowegau.” ’

20“Bewa gide 'inuwanuwatuhu 'esa, ta 'oinega 'itoholowa ma tamana weyahina 'itauya, ma bwagebwagega tamana 'i'iteyama 'itautauyama, 'oinega ma'ina 'atemuyamuya 'ipili 'oina, ma 'i'atusapwaliya, ta mahetena sihehedoudou.

21“Eeta natunaina tamana 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Tamagu, yagala pwaiya Yehoba 'oina ma wete 'owa 'oiuwa, 'oinega geya 'ilobwainegau ma 'u'ahwa natunegau.’ 22Ma hesi tamana 'ina hewaliyao 'ibwauwediya ma 'oidiya 'igwaeya, ‘Walomwayamwayau ma 'wama bwebwe'ana wa'eweyama ma natugu wahe'ote, ma wete 'ana nipuna wa'eweyama ma nimana walagu, ma 'ana butu 'ahena walagu, 23ma muliyetega watauya ma bulumakau yauyaubona ta momonana wahunuyama, ma 'e'ahai madouna tapaihowa, ma 'oinega ma'ida yaliyaya tauna mahetedai ta'ai. 24Weyahina natugu bewa mwalo 'i'amasa, ta nige mayawasina taloba hileya.’ Coinega sihegaina ma siguyai ma'idi yaliyaya.

25“Ma hesi natuna tautuwa 'abwa tanoha 'ipaipaihowa. Cina paihowa 'igumwala, ma tutaina 'asa deina 'ilatulatu, lahusa ma selo 'ihesagohediya. 26Coinega 'aigeda 'idi hewali 'ibwauweya ma 'ihesilaleya, 'igwae, ‘To'aha lamuna 'oinega siyaliyaliyaya?’ 27Ma hewaliina 'igwaeya, ‘Tasiu 'ihila pwaima ta tamana bulumakau yauyaubona ta momonana 'ihunuya, ma mahetemai 'ayaliyaliyaya, weyahina natunaina ma'ina bwebwe'ana 'iloba hileya.’ 28Gwae bewa 'ihesagoheya ta 'igamwasowala madouna, ta genuwana ma hadai 'iluhu.

“Coinega tamana 'ilatuma ma natuna tautuwana 'ihegwaeya 'abehega mahetena siluhu hadai.
29Ma hesi loheyaina 'ilogwahata, weyahina 'igamwasowala hedada, ma tamana 'oina 'igwaeya, ‘Tamagu, hisa bolime 'oidiya weyahiu yapaipaihowa ma 'ino heyowana mabwaiyana yapaihowediya, ma geya 'aigeda tuta 'uda helauwegauwa. Geya 'aigeda wete hebai 'u'ebwaegau ma ma'iyagwao 'a'ai hegogona ma 'ayaliyaya. Geya hene! 30Ma natuina bewa 'ino tobwatobwa mabwaiyana 'imudaliya tosogalao 'oidiya, ma to'aha weyahina 'uhelauweya, ma bulumakau yauyaubona ta momonana 'uhunuya weyahina?’

31“Ta 'oinega badaina natuna 'oina 'igwaeya, ‘Natugu, 'usanapuya 'abehega 'owa tuta mabwaiyana deiguwa 'umiyamiya, ma to'aha gide 'igu 'ebeloinao, mabwaiyana nimauwa simiyamiya, 32ma hesi tasiu bewa 'i'amasa, ta bewa tuwa mayawasina taloba hileya, 'oinega 'ilobwainegita ma mahetedai tayaliyaya.’”

Tetela bewa 'oinega Yesu Palisiyao ma loina 'ana tohe'itao 'igwae hegehegediyediya.

Copyright information for `BDD