Luke 17

Galana 'ana he'ita

(Madiu 18:6-7; Maki 9:42)

Coinega Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Tomota tupwadi nata 'ebetoho baibaiwana sipaihowadi 'oimiya ma 'abehega si'abi hebe'ugomi, ma 'eguma taiyawedi taudi 'ebetohowedi sipaihowediya tuwa 'atemuyamuyaidi. Ma 'eguma taiya to'abi hebe'uina, 'ilobwaineya ma da'ule madouna silosipwa 'ani'ona ma ni'u dubaduba siulasuluhe, ma 'oinega sahena gwagwama sihehe'au'aunaowe.

Nuwasam weyahina

“Coinega wa'itayahigomi, ma 'eguma tasiu 'oiuwa 'ipaihowa galagala, 'uhegwae 'ina puiina, ma 'eguma 'inuwabui 'unuwasam. Ma 'eguma tasiu 'ina sabwelo 'aigeda 'oina ta masebeni 'ipaihowa galagala 'oiuwa, ma tuta 'aigeda 'aigeda 'oina 'i'ahwa'ahwanoi 'oiuwa sabi nuwasam, 'ilobwainegowa ma mabwaiyana 'unuwasamudi.”

Hemisa weyahina

Eeta Yesu 'ana tohepwailaowedi sigwaeya, sigwae, “Cima hemisa 'u'abihewaiwai.” Ma badaina 'igwaeya, “Ceguma 'imi hemisa 'ana waiwai gide seyala* patuna, sowasowahina ma 'aiwe bewa madouna 'oina wagwae, ‘Cudabugo ma ni'uwa 'uboi 'u'umago,’ nata 'imi gwaeina 'ihematamatane.”

Topaihowao 'idi paihowa

Ma wete 'oidiya 'igwaeya, “Ceguma 'aigeda taiya 'owa ma 'ino hewali, tauna togesoha bo nuwana hebai 'ana to'itayahina, ma tutaina 'eguma hewaliina 'ina paihowega 'ilatuma, geya sowasowahina ma 'uloina 'abehega tauna 'i'ai nugeta, ma hesi 'ugwae, ‘Cagu 'u'atububu ma 'u'itayahigau ma ya'ai, ma 'oinega 'owa muliyetega 'u'ai ma 'unuma.’ Coinega hewaliina 'ina paihowa weyahina 'ana loyauwedo geya 'ida lobeya 'ina bada 'oinega, weyahina tauna tuwa 'ina paihowa. 10 Ma 'omi wete gidemusa, 'eguma tutaina ginaula mabwaiyana wapaihowadi, to'aha gide yaloinegomiya, wagwae, ‘Cehe, tauma tuwa topaihowa, 'oinega to'aha gidemusa 'ama loinaina gide 'apaihoweya, beno gide 'ama lobwaina moisa.’”

Tolepelo nima luwaluwa 'i'abihe bwebwe'anediya

11 Ma Yesu Yelusalema weyahina 'itautauya ma Sameliya ta Galili gamwagamwanidiya 'ilatulatu. 12 Ta 'aigeda 'asa 'oina 'inaoma ma tolepelo nima luwaluwa 'ilobediya, eema 'ina 'eda 'oinega siha hila, 13 ma sibwaubwau 'enadi madounega, sigwaeya, “Bada Yesu 'u'atemuyamuyaemai.” 14 Coinega 'ilo'itahila ma 'ihegwaediya, “Watauya ma topwaoli 'oidiya wahe'itaegomi.” Ma sitautauya 'edai ta 'adi lepelo 'igumwala, 15 ma 'aigeda loheya 'oidiyega, tauna gwama Sameliya, 'i'iteya 'abehega 'ibwebwe'ana pwaiya, 'oinega 'ihila ma 'enana madounega Yehoba 'ihepwatuweya, 16 ma Yesu 'ahena 'ibe'u talutalubu'iya ma 'oina 'iloyauwedowa. 17 Coinega Yesu loheyaina 'ihegwaeya, “Nige wate nima luwaluwa ya'abihe bwebwe'anegomiya, ma ta'eha site naeniyedi? 18 Togidega geya sihilama ma Yehoba 'oina siloyauwedo? Ma 'owa taumana geya Yudiya 'oinega, ma 'unaoma sabi loyauwedo. 19 Coinega 'ino hemisega 'abihetena 'ulobeya. Causala, 'utoholo ma 'utau.”

Yehoba 'ina loina tuta 'inaonaoma weyahina

(Madiu 24:23-28,37-41)

20 Palisiyao tupwadi sinaoma ma Yesu sihesilaleya to tuta gide 'oina Yehoba 'ina loina 'ilatuma. Coinega Yesu 'idi hesilalaina 'ihemaiseya bewa gidemusa, 'igwaeya, “Geya sowasowahina ma tomota matadiya Yehoba 'ina loina 'inaonaoma si'ita. 21 Ma wete geya sowasowahidi ma sigwae, ‘Wa'ita Bewa’, bo nuwana ‘Nage’, weyahina Yehoba 'ina loina 'oimiya 'imiya pwaiya.”

22 Coinega 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Cabwa ya'ebesinegomi, ma muliyetega nuwanuwami madouna ma taugu Loheyaiguina ba'idamiu tada miyamiya sabwelo 'aigeda tuwa weyahina, ma hesi nata geya wa'ite'itegau. 23 Ma 'eguma tomota sigwae, ‘Keliso nage’, bo nuwana ‘Bewa’, nata sahena wamulimuliyedi. 24 Weyahina saugaina 'eguma yanaonaoma, galewa 'ana 'ita gide 'asilala daisinamo, gide namala madouna 'ana 'ita.

25 “Ta muliyetega ma ginauledi sihapwesa, nugeta mehau bewa silogwahategau, ma 'oidiyega muya yaloba.

26 “Cigu hilama 'ana tuta Nowa 'ina tuta gidemusa. 27 Weyahina Nowa 'ina tuta si'ai'ai ma sinumanuma ma wete loheloheyadi ta wahiwahinedi sihaihai 'ana siga Nowa 'ina waga 'igeluwa, ta yagewa 'ilatuwa ta 'oinega tomota mabwaiyadi 'imutudiya. Ma taugu Loheyaiguina 'igu hilama gidemusa.

28 “Ma wete Lota* 'ina tuta gide, saugaina tomota mabwaiyadi si'ai'ai ma sinumanuma, ma wete sigimwagimwane ma sihehegimwane, ta wete sitanohapaihowa ma sihadahada'abi, 29 ta 'ana siga Lota Sodoma* 'i'ebesineya, 'oinega 'aiwe ganinisa ma da'ule yahiyahidi galewega sigubalama gide dohi, ma tomota mabwaiyadi 'ilohe'amasidiya.

30 “Ginauledi silatuwa 'oidiya, 'abwa wete gide tomota 'oidiya sida latu 'esa, beno tutaina taugu Loheyaiguina yahilama.

31 “Ma sabweloina 'oina 'eguma taiya wagahata 'imiyamiya, sahena wete hada 'alona 'iluhuluhu ma 'abehega 'ilotobwatobwa. Wete 'eguma taiya tanoha 'ipaipaihowa sahena 'asa weyahina 'ipilipili.

32 “Ma hesi wanuwatuhuyahi to'aha gide 'ihapwesa Lota mwanena 'oina.

33 “Ceguma taiya tauna yawasina weyahina 'i'aipate, nata yawasinaina 'ihe'wadalele, ma 'eguma taiya yawasina 'itagwale ma 'ihe'wadalele, 'abwa 'iloba hila.

34 “Ma yahegwae bwaibwainigomi 'abehega hinuwanaina nage 'oina tomota 'eluwa 'ebe'eno 'aigeda 'oina si'eno, ma 'aigeda yatoe ta 'aigeda 'imiyamiya. 35 Wete gide wahiwahine 'eluwa si'e'ehalo, 'aigeda yatoe ta 'aigeda 'imiyamiya.”

37 Coinega 'ana tomuliyaowedi sihesilaleya, sigwae, “Bada, ta'eha?” Ta Yesu 'ihegwaediya, “Ta'eha 'oina 'wayoha 'imiyamiya beno 'oina 'ao'ao si'eto'eto'auta.”

Copyright information for `BDD