Luke 18

Hiwape 'aigeda 'ina 'ahwanoi toloina 'aigeda 'oina

1Eema 'aigeda gwae hegehegedi Yesu 'i'ebwaediya ma 'abehega sahena 'ahwanoi 'oinega siwe'awe'a. 2Bewa gidemusa 'igwaeya, “Caigeda 'asa 'oina toloina 'aigeda madouna 'imiyamiya, tauna Yehoba geya 'ida matauteya ta wete loheloheya geya 'ida he'asisiyediya. 3Tupwaina 'oina wete 'aigeda hiwape 'imiyamiya, ma tuta baibaiwana hiwapeina 'ilatulatu toloinaina 'oina ta 'i'ahwa'ahwanoi 'oina lema weyahina, 'igwae, ‘Bada, 'agu 'aleha 'oinega 'u'abihetegau.’

4“Tuta 'aigeda 'aigeda gide 'ina paihowa, ma toloinaina genuwana ma 'ileme. Ta 'aigeda tuta 'oina toloinaina 'ilowahi'wata, 'oinega 'iboinamo 'oina 'igwaeya, ‘Tuwa Yehoba geya yamataute ta wete loheloheya geya yada he'asisiyanediya, 5ma hesi hiwape bewa 'ina tauya hilahilama 'oiguwa weyahina ya'abihete 'ana 'aleha 'oinega, tabu ma 'agu wahi'wata 'ilagu hila.’”

6Coinega Yesu wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Toloinaina 'ina gwae weyahina wanuwatuhu. Tauna loheya galana ma hesi hiwape 'ilemeya. 7Wete gide Yehoba 'ina tomotaiyao hehesinuwaidi nata 'ilemedi, 'eguma si'ahwanoi hilahila 'oina, sabwelo ma nihuwana 'oidiya. 8Moisa tuwa, 'ina lemaina dumwaluna nata 'ipaihowa 'oidiya.

“Ma togidega 'omi wanuwatuhu 'eseya 'eguma saugaina taugu Loheyaiguina yahilama bale'u bewa 'oina, hisa tomota ma'idi hemisa yalobadi sitoholo pa'ala?”

Palisi ma takesi 'ana to'ewa 'idi 'ahwanoi

9Tomota tupwadi sinuwatuhuya 'abehega taudi dumwaludi ma hali tomota geya, 'oinega Yesu 'igwae hegehegediyediya bewa gide, 10'igwaeya, “Caigeda tuta 'oina loheloheya siteluwa siluhuwa Hada He'asisi 'oina sabi 'ahwanoi Yehoba 'oina. Caigeda Palisi ma 'aigeda takesi 'ana to'ewa. 11Coinega Palisiina 'itoholowa ma 'i'ahwanoiya, 'igwae, ‘Yehoba yo, yaloyauwedo 'oiuwa weyahina taugu geya gide 'iyagwao mumugadi, weyahina taudi toyagaha hedade, ma 'abo'aboidi, ma lologwalidi, ma wete taugu geya gide takesi 'ana to'ewa nage. 12Taugu hesi wiki 'aigeda 'aigeda sabwelo 'eluwa 'oidiya 'e'ahai 'oinega yahudihudi, ma wete 'igu tobwatobwa mabwaiyana 'oinega tupwana ya'ebwa'ebwaego.’

13“Ma hesi takesi 'ana to'ewaina bwagebwagega 'itoholowa, ta ma'ina debamwadina lumalumana 'itutuya, ma 'ituluha ta 'i'ahwanoi, 'igwaeya, ‘Yehoba yo, 'usanapu pwaigauwa 'abehega taugu togala, 'oinega 'u'atemuyemuyegau!’”

14Ta Yesu wete 'oidiya 'igwaeya, “Moisa, loheyaina bewa 'ina 'ahwanoiina weyahina 'ana 'ahwabwebwe'ana 'ilobeya Yehoba 'oinega, ma hesi Palisiina geya. Weyahina 'eguma taiya tauna 'i'abilagasi nata silagusuluhe, ma 'eguma taiya tauna 'ilagusuluhe si'abilagasi.”

Gwagwama Yesu 'igwae helauwediya

(Madiu 19:13-15; Maki 10:13-16)

15Tupwadi tomota natudiyao 'i'iudi si'ewedima ma 'abehega Yesu 'i'abitohodi, ma 'ana tomuliyao tomotaedi si'itediya ta si'ausidiya.

16Ma Yesu 'ibwau he'autediya ma 'igwae, “Sahena gwagwama wa'au'ausidi ma hesi watagwaledi ma 'oiguwa sinaoma. Weyahina gwagwama bewa gide Yehoba 'ina 'ebeloina 'ilobwaine bwaibwainidiya. 17Yahegwaegomi 'eguma taiyewedi taudi gwagwama bewa gide 'idi hemisa, sowasowana Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina siluhuluhu, ma hesi 'eguma geya, nata geya.”

Wasawasa weyahina

(Madiu 19:16-30; Maki 10:17-31)

18MeYudiya 'idi tohanugeta 'aigeda 'inaoma ma Yesu 'ihesilaleya, 'igwae, “Bada, yasanapuya 'abehega 'owa tohe'ita bwebwe'ana, 'oinega to'aha nata yapaihowa ma yawasigu hataya yaloba?”

19Ma Yesu loheyaina 'ihegwaeya, “Togidega ta 'oinega 'u'ahwa bwebwe'anaegauwa? Geya 'eta taiya bwebwe'ana, beno tuwa Yehoba. 20Ma Yehoba 'ina loinao 'usanapu pwaidiya, beno 'abehega:

Sahena logwali,
Sahena lohe'amasa,
Sahena yagaha,
Sahena hepwaila 'abo'abo,
Ma wete tamau ma sinau 'uhe'asisiyanedi.”
21Ta loheyaina 'igwaeya, “Cigu tuta gwamega ta nige loinaedi beno yamuliya bwaibwainidiya.”

22Cina gwaeina bewa gide Yesu 'ihesagoheya, 'oinega 'igwaeya, “Caigeda ginaula tuwa 'ilosapuligowa, beno 'abehega 'ino tobwatobwa mabwaiyana 'uhegimwaneyedi ma 'adi maisa towewelohe 'oidiya 'uheguyaiyedi, ta 'oinega 'unaoma, 'umuliyegau ma 'oinega 'abwa 'ino wasawasa galewa 'uloba.”

23Gwae bewa loheyaina 'ihesagoheya, ta 'ina wasawasa madouna 'inuwahiya, 'oinega nuwana 'igala moisa.

24Cina nuwagalaina Yesu 'isanapu pwaiya, 'oinega tomota 'oidiya 'igwaeya, “Ceguma taiyewedi taudi ma'idi wasawasa madouna 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedada. 25Moisa, kameli* tauna hebai madouna, 'oinega tupwana mwauna ma nidili* 'ana 'ebesula 'oinega 'iluhu, ma hesi towasawasao 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedade.”

26Bodaedi Yesu mahetenao simiyamiya gwaeina sihesagoheya, ta sihesilaleya, sigwae, “Ceguma bewa gidemusa, taiya hede sowasowahina ma 'ebe yaliyayaina 'iloba?” 27Coinega 'igwaeya 'oidiya, “To'aha tomota 'oidiya geya sowasowahina, Yehoba 'oina ginaulaedi meyameyahadi.”

28Coinega Pita Yesu 'ihegwaeya, “Bada, ma tauma togidega? Weyahina 'ima 'asao 'a'ebesine pwaidiya ma 'amuliyegowa.” 29Ta Yesu mabwaiyadi 'ihegwaediya, 'igwae, “Yahepwaila dumwalu 'oimiya, 'eguma taiyewedi 'omi 'imi gogo bo mwanemiyao bo tasimiyao bo tamamiyao bo sinamiyao bo natumiyao wa'ebesinediya ma Yehoba 'ina loina 'oina watagwalegemiya, 30tuta bewa 'oina maisa madouna waloba, ma wete tuta sinaonaoma 'oina yawasimi hataya wa'ewa.”

Yesu 'ina gwae 'amasa weyahina

(Madiu 20:17-19; Maki 10:32-34)

31Yesu site tuwelowedi 'ibwau 'autedima ma 'itoediya papaliya ta 'ihegwaediya, “Bewa tuwa tahanehane Yelusalema ma ginaulaina mabwaiyana palopitao mwalona silelediya taugu Loheyaiguina weyahigu nata silatu ma wa'itadi.

32Nugeta si'ebwayaegau taudi geya meYudiya 'oidiya, ma silotuyanegau ma si'abihedeba mwadinegau ma si'esohegau, 33ta wete balaeyega sisapigau, ma silohe'amasigau, ta sabwelo hetoina 'oina 'amasega yatoholo hila.”

34Ma 'ana tomuliyaedi geya 'aigeda 'ina gwaeina 'ana nuwasabwalena 'oidiya 'iluhu.

Yesu 'aigeda tomatagibugibu 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 20:29-34; Maki 10:46-52)

35Ma Yesu Yeliko 'oina 'ilatulatu, ma 'aigeda tomatagibugibu 'edai 'imiyamiya, 'ilolo'ahwa'ahwanoi mane ma tobwatobwa weyahidi. 36Yesu ma 'ana bodao 'enadi 'ihesagoheya, ta 'isalutuwa ma 'igwaeya, “Taiyewedi beno?” 37Ta sigwaeya, “Yesu gwama Nasaleta 'itautauya,”

38Coinega tomatagibugibuina 'ibwau 'enana madounega ma 'igwae, “Yesu yo, 'owa Debida 'ina susu, 'u'atemuyemuyegau!”

39Ma taudi tomotaedi sinugetama loheyaina si'ausiya, sigwae, “Culolagu! Tuwa wui!”

Ma tuwa 'ibwau 'enana madounega ma 'igwae, “Debida tubuna yo, 'u'atemuyemuyegau.”

40Coinega Yesu 'itoholowa ta 'ihegwaediya ma loheyaina sibwauweyama.

Ta 'inao pwaima ta Yesu 'ihesilaleya, 'igwae,
41“To'aha nuwanuwau ma yapaihowa 'oiuwa?”

Coinega 'igwaeya, “Bada sowasowahina ma matagu 'u'abihe 'asilaladi?”

42Ma Yesu 'igwaeya, “Bewa tuwa matau 'i'asilala, weyahina 'ino hemisa 'oinega 'ubwebwe'ana.”

43Nage 'oina matana 'i'asilala, ta ma'ina loyauwedo Yehoba 'oina Yesu 'imuliyeya. Ma bodaedi si'iteya, ta mabwaiyadi Yehoba sihepwatuweya.

Copyright information for `BDD