Luke 21

Hiwape 'aigeda 'ina helau

(Madiu 12:41-44)

1Yesu 'i'e'ebubuna ta towasawasao 'idi helau mane helau 'ana 'ebelagu 'oina silagulagudi.

2Ci'e'ebubuna ta 'aigeda hiwape wewelohena 'i'iteya, 'ilaga ta 'ina helau toea 'eluwamo 'ilagudiya.

3Coinega Yesu 'igwaeya, “Moisa yahegwaegomi mabwaiyadi 'oidiyega hiwape nage 'ina helau madou hedade, 4weyahina mabwaiyadi 'idi tupwa madouna 'imiyamiya, ma hiwape nage wewelohena ta 'ina mane mabwaiyana 'ilaguya. Geya 'aigeda wete 'ina tupwa 'imiyamiya ma 'oinega 'ana 'ilogimwane.”

Tuta mwauna nata 'ilatu

(Madiu 24:1-14; Maki 13:1-13)

5Ma Yesu 'ana tomuliyao tupwadi Hada He'asisi 'ana 'ita bwebwe'ana si'iteya, ta Yesu sihe'iteya ma sigwaeya, “Bada, Hada He'asisiina 'ana pasao 'adi 'ita bwebwe'ana hedade, weyahina da'ule madoudi 'oidiyega si'abiya, ma wete tomota 'idi helauwao bwebwe'adi 'oidiyega sihepaseya.”

Ma Yesu 'oidiya 'igwaeya,
6“Hadaina nige wa'iteya, ma tuta 'inaonaoma 'oina mabwaiyana sile'wa yahuledi, ma sahena wete 'aigeda tupwa wa'ita'ita hile.”

7Coinega Yesu 'oina sihesilala, sigwaeya, “Tohe'ita 'uhegwaemai to tuta 'oina Hada He'asisiina siligehi, ma to 'ila'ilala 'adi 'ita 'oidiyega 'ada sanapu 'abehega ginauledi 'ugwaenediya nata silatuma?”

8Ta Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Wa'itayahigomi 'amuge ta tomota tupwadi si'abowegomi, weyahina 'abwa tomota tupwana baibaiwana saniguwega sinaoma ma 'abehega sinugeta puiyegomi, ma 'aigeda 'aigeda 'igwae, ‘Taugu To'abihetena,’ ma tupwadi wete sigwae, ‘To'abihetenaina 'ina tuta 'i'ehohoyama.’ Ma hesi sahena taudi 'enadi wamulimuliyedi.

9“Ma 'eguma wete lo'aleha ma sahiya wasana wahesagohe, sahena wa'ate'ateyoho, weyahina ginaulaedi sida latu nugeta ma bale'u 'ana 'ebelosaloha 'abwa.”

10Ma wete 'ihegwaediya, “Cabwa hali boda hali boda 'oidiya silo'aleha. Ma wete hali 'ebeloina hali 'ebeloina 'oidiya silo'aleha.

11“Ma tutaina 'oina mwani'ini'i hali tupwa ma hali tupwa 'oidiya, ma gomale madouna, ma wete muyamuya madoudi, ma wete nata 'ebe henainaida ta 'ebe matauta galewega silatuma.

12“Ma hesi nugeta 'ami 'alehao si'abiyahigomi ma si'abihe muyemuyegomi, ma wete hada tapwalolo 'oidiya siheyatalaegomi ma deliya silagugomi. Ma wete kiniyao ta toloinao matadiya sitoegomi ma siheyatalaegomi weyahina 'omi 'abehega 'igu bodao. 13Cimi yatalaedi 'oidiya wasagu wahepwaile 'oidiya. 14Ma sahena wanuwanuwatuhu hedade, 'eguma tutaina watoho ma 'oidiya wagwaegwae, 15weyahina taugu 'abwa gwae dumwaludi ta sanapu ya'ebwaegomi ma 'ami 'alehao gesowana si'ahwa 'abo'abowegomi.

16“Tutaina 'oina wete tamamiyao ta sinamiyao ta tasimiyao ta 'imi susuwao ta wete 'iyamiyao sitebaegomi, ta tupwadi 'oimiyega silohe'amasidi, 17ta tomota mabwaiyadi silo'alehegomi weyahina 'omi 'abehega 'agu tohemisao. 18Ma hesi sahena 'aigeda to'ehimi si'abi'abihegala, 19ma 'omi watoholo pa'ala eeta 'oinega yawasimi hataya waloba.

Yelusalema 'ana 'abihegala

(Madiu 24:15-21; Maki 13:14-19)

20“Ma 'eguma to tuta 'oina Yelusalema wa'ita tolo'alehao simiya sakowasiye wasanapuya 'abehega nata Yelusalema silohegwatu. 21Coinega Yudiya 'ana tomiyao sowasowahidi ma 'oyai sidena. Ma wete Yelusalema 'ana tomiyao sowasowahidi ma 'asega silatu. Wete gide taudi tanoha sipaipaihowa geya'abwa 'asai siluhuluhu hila. 22Sabwelowedi 'oidiya Yehoba 'ina yatala nata 'ilatu tomota 'oidiya, ta 'oinega Buki He'asisi 'ina hepwaila nugeta mabwaiyana 'ilatu.

23“Tuta nage 'oina togamwagamwa ma tohesusuwao si'atemuyamuya, weyahina tuta mwauna mebale'u weyahidi, ta nage 'oina nata Yehoba 'ina gamwasowalega meYudiya 'i'abihe muyamuyadi moisa. 24Nage 'oina tolo'alehaowedi 'abwa tupwana tomota silohe'amasidi, ma tupwadi si'abiyahidi ta hali tupwa ma hali tupwa 'oidiya sitauyedi, ma tolo'alehaowedi taudi tomiya ganamuli 'abwa sihewaiwai ma Yelusalema mabwaiyana siloine, ma 'oina sisakosakowasi 'ana siga tolo'alehaowedi 'idi loina 'ilolagu.

Yesu 'ina hilama

(Madiu 24:29-31; Maki 13:24-27)

25“Ma wete muliyetega 'ebehenainaida silatuma sinala ma wai'ena ta 'ipwalao 'oidiyega, ma tomiya bale'u mabwaiyadi 'idi matautega sitaitai weyahina bagodu madoudi sidagugu hanema, 26ta 'oinega ma'idi matauta madouna siyamwayamwa 'abehega to ginaula wete galana nata bale'uwa 'ida latu, weyahina ginaula mabwaiyana galewa simiyamiya 'idi waiwai si'elowe'a.

27“Taugu Loheyaiguina, ta tuta nage 'oina mebale'u mabwaiyadi si'itegau yalohega yasulusuluma, ma'igu waiwai ta ma'igu wasawasa madouna. 28Ma 'eguma wa'ita 'ila'ilalaedi bewa sihegaina hohau, beno wa'atepatu ma wa'itahane, 'ami 'abihetena 'ilatulatu.”

Saido 'ana gwae hegehegedi

(Madiu 24:32-35; Maki 13:28-31)

29Coinega Yesu wete 'aigeda gwae hegehegediyega 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Caiweina saido* ma wete tupwana 'aiweyao 'eguma wa'itadi, 30ta nabaidi 'ehaudi 'igalugalu wasanapuya 'abehega losihe 'ana tuta 'ilohohoya. 31Gide wete 'eguma 'ila'ilalaedi wa'italobadi, beno wada sanapu 'abehega Yehoba 'ina loina 'ilatulatuma. 32Yagwae moisa 'oimiya mehau 'omi sahena wagumwagumwala ta 'ana siga ginaulaedi silatu nugeta. 33Cabwa galewa ta bale'u sisawala ma hesi 'igu gwaeyao geya'abwa sisawasawala.

Wa'itayahi ma wa'atububu

34“Ma wa'itayahigomi ma sahena 'e'ahai ta numa we'aha waiwaidi 'oidiya watautauya hedade, ma wete sahena 'imi miya bale'uwa weyahina wanuwanuwatuhu hedade, 'amuge ma sabweloina 'oina Yehoba 'ilohe'ateyohogomi ta gide gomana 'oinega si'onegomi. 35Weyahina sabweloina 'oina mebale'u mabwaiyadi 'ilohe'ateyohodi 'ina bwa'omatana 'oinega.

36“Coinega wa'atububu hataya, ma tuta baibaiwana wa'ahwa'ahwanoi 'abehega ma'imi 'atepatu ginaulaedi 'oidiyega wahewaiwai, ma sowasowana watoholo taugu Loheyaiguina mataguwa.”

37Tuta bewa 'oidiya Yesu Hada He'asisi 'oina 'ihehe'ita, ta lahilahiya 'ihilahila Olibe 'oyana 'oina 'i'eno'eno, 38ma gonagona 'aigeda 'aigeda tomota sitautauya Hada He'asisi 'oina Yesu sabi hesagoheina.

Copyright information for `BDD