Luke 24

Yesu 'ina toholo hila

(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Yoni 20:1-10)

Coinega wete gona 'i'adaleya, beno wiki 'ana sabwelo nugenugetana gonagona, ma wahiwahineyedi holowa si'atububuya si'eweya, ma sitauyeyama gogowa. Sitauyama ma gogo si'iteya 'ana 'ahuboda dimwa sibui hile pwaiya. Coinega galihina 'alona siluhuwa, ma Yesu wahina geya si'itatoho.

Coinega gogoina 'oina ma'idi henuwanaluwa simiyamiya ma si'e'ebubuna, ma tuta 'i'iuna 'oina loheya 'eluwa, ma 'adi 'wama wa'ewa'e'ena ta 'asi'asilalana silatuwa, ta deidiya sitoholowa.

Wahiwahine loheyaedi si'itediya ta simatauta, 'oinega sibe'u talutalubu'iya bale'uwa, ma loheloheyaedi wahiwahine 'oidiya sigwaeya, “To'aha weyahina to'amasa 'idi tupwa ma loheya mayawasina wa'ebe'ebese? Tauna geya 'ebwa, ta 'ina gwaeina 'oimiya wanuwatuhuyahi mwalo Galili 'oina ba'idamiu wamiyamiya, tutaina 'igwaeya, ‘Taugu Loheyaiguina nata sihe'ebwayaegau togala 'oidiya, kelose 'oina situtu hepa'iyegau, ma sabwelo hetoina 'oina 'amasega nata yatoholo hila’.” Wahiwahineyedi gwae bewa sinuwatuhu yahiya, 'oinega galihina si'ebesineya sitauya Yesu 'ina topaihowao site lebeni ma 'iyadiyao 'oidiya, ta sihepwaila to'aha gide gogowa 'oidiya 'ilatuwa.

10 Tohepwailaedi taudi Meli Magidala ta Yowana ta hali Meli, tauna Yemesa sinana, ma wete tupwadi wahiwahine ba'idadiyao, Yesu 'ina toholo hila weyahina 'ina topaihowaowedi sihegwaediya, 11 ma tomotaedi wahiwahine 'idi gwae geya sihemisae, 'idi nuwatuhu 'abehega tuwa silolotuyena. 12 Ma hesi Pita 'itoholowa, 'ipili gogoina 'oina, 'i'italuhuwa 'ale'omo, 'oinega 'ihila ma'ina nuwapwanopwano to'aha 'ilatuwa.

Tomota siteluwa 'idi helobaloba Yesu ba'idadiu

(Maki 16:12-13)

13 Sabweloina 'oina Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa sitautauya 'aigeda 'asa 'oina sanina Emeusa. Casaina 'ana dudula Yelusalema 'oinega gide 'eguma gonegonega tatoholo ma gonagonaina 'ana gamwagamwana 'oina talatu. 14 Siteluwaedi sitautauya ma sihehegwaegwae ginauledi Yesu 'oina silatuwa weyahidi, 15 Sitautauya sigwaegwae liya, 'oinega Yesu 'oidiya 'ilatuwa ta ba'idadiu sitautauya. 16 Yesuina si'ita pwaiya, ma hesi gesowana si'inana.

17 Coinega 'ihegwaediya, 'igwaeya, “To nuwatuhu weyahina wahegwaegwae liya?”

Ma taudi ma'idi nuwagala sitoholo henonowa.
18 Ma 'iyanaina sanina Kaliopasa 'igwae hila, ta Yesu 'oina 'igwaeya, “Ciya, 'owa 'uboimo Yelusalema 'oina geya 'usanapu to'aha 'ilatuwa sabwelo 'etoi 'oidiya wa?”

19 Coinega Yesu 'igwaeya, “To'aha?” Ma taudi sigwaeya, “Nuwatuhuwedi Yesu gwama Nasaleta 'oina silatuwa. Loheyaina tauna palopita, ma wete Yehoba ma tomota matadiya 'ina gwaeyao ta 'ina paihowao waiwaidi. 20 Ma 'ima Topwaoli Madoudi ma 'ima tohanugetao loheyaina siyatalaeya 'ina 'amasa weyahina, ta muliyetega tolo'alehao situtu hepa'iyeya kelose 'oina. 21 Ma 'ahemiseya 'abehega 'ida 'abihetemai tauma meIsileli. Silohe'amasiya ma sabwelo 'eluwa sigumwala, ma nige sabwelo hetoina. 22 Ma tupwana wahiwahine 'oimega nuwama si'abihe'waniya weyahina nige 'abwa kululu sitauya galiha, 23 ta Yesuina wahina geya si'itatoho, ma sihilama, ta to'aha gide anelose 'idi he'ita 'oidiya beno 'oima sihepwaila 'abehega 'itoholo hila pwaiya. 24 Wete gide tupwadi 'oimega sitauya galihina 'oina, ta silobeya gide wahiwahineyedi 'idi hepwaila, ta Yesuina geya si'itatoho.”

25 Coinega Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Nuwapotapotaimi, weyahina geya palopitao nugenugetadi 'idi gwaeyao wada hemisediya. 26 To'abihetenaina 'ilobwaine bwaibwainiya ma muyamuyaedi 'ida lobadi ma 'oinega muliyetega sanina 'ihemadou.” 27 Coinega 'ihegaina ma 'oidiya 'ilihasa to'aha gide Buki He'asisi 'ina hepwaila To'abihetenaina weyahina. Mosese ta palopitao 'idi bukiyao 'oidiyega 'ihegaina, ma Buki He'asisi mabwaiyana 'ilohegumwalidiya, ta 'oinega sanapu sida loba.

28 Ma tupwaina 'oina sitautauya deina silatu pwaiya, ta Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Wamiyamiya ma yatautauya.” 29 Ma taudi sigwaeya, “Geya! Sahena 'utautauya, 'ebwa ta'eno, weyahina 'iboi pwaiya.” Coinega 'itagwala, ma 'iluhuwa 'idi hada.

30 Cidi tuta 'ai 'oina, Yesu beledi 'i'eweya, ta weyahina 'igwae helauwa, ma muliyetega 'i'abihisiya ta 'i'ebwaediya. 31 Nage 'oina nuwadi 'isabwalena ta Yesuina si'inaneya, ta 'oidiyega 'i'waiha.

32 Ta siteluwaedi taudi 'oidiya sigwaegwae, sigwaeya, “Moisa tutenina 'edai tanaonaoma, ma 'ilihalihasa Buki weyahina, 'ada lotohona hagana gide tuwa 'aiwe 'ateda 'isabesabelulu.”

33 Coinega sitoholo mwayamwayauwa ma sitauya Yelusalema, ta nobwa 'iyadiyao site lebeni silobediya, ma tupwadi wete ba'idadiyao simiya 'autama, 34 ma bodaedi Yesu weyahina sigwaegwae, sigwaeya, “Saimoni 'ida Badaina 'i'ita pwaiya, 'amasega 'itoholo hila.”

35 Ta siteluwaedi wete sihe'ote'otetela to'aha gide 'edai 'ilatuwa, ma wete 'ina 'abihisi beledi 'oinega si'inaneya, siteteliya.

Yesu 'ilatuwa 'ana tomuliyao 'oidiya

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Yoni 20:19-24; Paihowa 1:6-8)

36 Cabwa 'iyadiyao 'oidiya sihe'ote'otetela ma Yesuina 'ilatuwa ta gamwagamwanidiya 'itoholowa, 'igwaeya, “Helau 'oimiya,” 37 ta si'iteya ma simatauta, 'idi nuwatuhu 'aigeda yaluyaluwa galana. 38 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Sahena wamatamatauta! Sahena wete wahehenuwanaluwa. Taugu tuwa. 39 Ma hesi nimagu ta 'ahegu wa'itadi ma wa'abitohogau, weyahina yaluyaluwa galana geya 'wapinamo, ta wete geya lulunamo.” 40 Gide 'ihegwaeya, ma wete nimana ta 'ahena 'ihe'itaediya 'oidiya.

41 Nage 'oina siyaliyaya, ma hesi tupwana ma'idi henuwanaluwa weyahina geya sihemisa moisa. Ma 'ihegwaediya, “Ce'ahai hisa, wa'ebwaegau ma ya'ai?” 42 Ma silahana tupwana mwesomwesona si'ebwaeya, 43 ma matadiya 'i'aiya.

44 Ma 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Gwaeyedi yatetela pwaidiya 'oimiya tutaina taugu ba'idamiu, mabwaiyana weyahigu sileleya Mosese 'ina Buki 'oina ta palopitao 'idi buki 'oidiya ma wete buki wali Same 'oidiya, ma 'oinega 'igu hepwailaina 'ana sanapu moisa 'ida latu.”

45 Nage 'oina nuwadi 'i'abihe 'asilalediya ta Buki He'asisi sisanapuya.

46 Ma 'oidiya 'igwaeya, “Bewa gide silele 'esediya 'igwae, ‘To'abihetenaina muyamuya ta 'amasa 'ida loba, ma sabwelo hetoina 'oina 'amasega 'ida toholo hila, 47 ma muliyetega saninega tetela bwebwe'ana, nuwabui ma galana 'ana nuwasam weyahidi siguguyae.’ Cidi guguyaina 'ida hegaina Yelusalema 'oinega, ma 'ida sakowasi bale'u mabwaiyana 'oina. 48 Ginaula bewa 'omi tuwa 'adi tohepwailao. 49 Ma hesi taugu nata Tamagu 'ina gwae hemisaina, beno Yaluyaluwana yahesumaneyama 'oimiya ma 'i'abihe waiwaiyegomi, 'oinega Yelusalema 'oina wayamwayamwa weyahina.”

Yesu 'ina hane galewa

(Madiu 16:19-20; Guinuwa 1:9-11)

50 Coinega 'ina gwae 'ilosalohiya, ma muliyetega 'itoediya ma sitauya Bedani 'oina, ta nobwa nimana 'iyasidiya 'oidiya, ma 'igwae helauwediya. 51 Cina gwae helauina 'oina, 'aena 'i'eweya ma 'ihaneya galewa. 52 Taudi 'ina 'ebehaneina 'oina ma'idi he'asisi si'etuluha, ma muliyetega ma'idi yaliyaya madouna sihila Yelusalema. 53 Sihila ma Hada He'asisi 'alona tuta baibaiwana Yehoba sihehepwatuwe.

Copyright information for `BDD