Luke 5

Yesu 'ina tomuliyao 'ibwauwediya

(Madiu 4:18-22; Maki 1:16-20)

Caigeda tuta Yesu 'itoholo hola Genesaleta papalina, ta boda sinaoma ma sitoholo pogiyamowa ma 'abehega Yehoba 'ina gwae Yesu 'oinega sihesagohe. Nage 'oina togomana 'idi waga 'eluwa 'i'itediya deina silisidiya dabala, ma togomanaedi siulasulu pwaiya ma 'idi gomanedi sibuyobuyodi. Coinega Yesu waga 'aigeda 'oina 'igeluwa, beno Saimoni 'ina waga, ma Saimoni 'ihegwaeya ma tupwana 'italadobiya ni'uwa, ma wagaina 'oina Yesu 'imiyatoiya ma 'ihe'ita boda 'oidiya.

Ma 'ina he'ita 'igumwala ta Saimoni 'ihegwaeya, 'igwae, “Saimoni tupwana 'utaladobi ni'uwa ma 'ino gomana 'uyahuwe.”

Ma Saimoni 'igwae, “Bada, hinuwanega hene 'agomana masaliya ma geya 'aigeda wete silahana 'a'onatoho. Ma tuwa 'ino gwae weyahina, 'oinega yayahuwe.”

Siyahuweya, ma silahana baibaiwa hedada si'onediya, ta gomanaina 'abehega 'ilotasabu. Coinega 'iyadiyao hali waga silo'uyowediya ta 'abehega sinaoma ma si'abihetedi. Coinega taudi 'idi wagega sinaoma ta waga 'eluwaedi silohemahediya, ta 'i'iunamo ma sidamana. Nage 'oina Saimoni Pita silahana 'ana baibaiwa 'i'itediya, ta Yesu 'ahena 'i'etuluha, ma Pita 'igwaeya, “Bada, 'u'ebesinegau, weyahina taugu togala.” Gwae bewa 'i'inaneya, weyahina 'iyanao mahetenao nuwadi 'ihenainaida madouna silahanaedi si'onediya weyahina, 10 ma wete gide Saimoni 'iyanaowedi Yemesa ma Yoni, taudi Sebedi natunao. Coinega Yesu Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Sahena 'u'ate'ateyoho. Ma hesi bewa 'oinega ma tomota gide 'u'ona 'esedi.”

11 Coinega 'idi wagaedi silisidiya dabala, ta ginaula mabwaiyana si'ebesinediya ma Yesu simuliyeya.

Yesu 'aigeda tolepelo 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 8:1-4; Maki 1:4-45)

12 Ma hali tuta Yesu wete 'aigeda 'asa 'oina 'imiyamiya. Tupwaina 'oina 'aigeda loheya wahina mabwaiyana lepelo 'i'eweya. Coinega loheyaina Yesu 'i'italobeya ma 'ibe'uwa 'ahena ma 'i'ahwanoiyeya, 'igwae, “Bada, 'eguma 'ino nuwatuhu gide, sowasowahina ma 'u'abihe bwebwe'anegau.” 13 Ma Yesu nimanega loheya 'wapina 'i'abi tohoya ma 'igwae, “Cehe, bwebwe'ana! Cu'ehau.” Ma loheyaina 'ana lepelo 'igumwala mwayamwayauwa. 14 Coinega Yesu loheyaina 'oina 'ilohatoto, 'igwaeya, “Cutautau ma gesowana 'aigeda taiya wete 'oina 'uhehepwailegau, ma hesi 'utau topwaoli 'oina ma 'i'itago, ma 'oinega 'ino pwaoli 'u'ebwae Yehoba 'oina, to'aha gide 'ada loina Mosese 'oinega, ma 'oinega tomota sisanapugo 'abehega 'ubwebwe'ana pwaiya.”

15 Ma hesi nage 'oinega ma Yesu tetelina 'imadou bwaibwaina, ma boda mabwaiyadi si'eto'autama ma 'abehega Yesu 'ina gwae sihesagohe, ma wete 'adi lohalao 'abehega 'i'abihe bwebwe'anedi, 16 ma hesi tuta baibaiwana boda 'oidiyega 'itautauya wasiwasi ma 'i'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina.

Yesu 'aigeda topeu 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 9:1-8; Maki 2:1-12)

17 Sabwelo 'aigeda 'oina Yesu boda 'ihehe'itadi. Ma tupwadi Palisiyao ma loina 'ana tohe'itao taudi sinaoma Galili ta Yudiya ta Yelusalema tupwainao 'oidiyega, ma boda mahetediyao simiyamiya, ma sihenono. Tuta nage 'oina Yehoba 'ina waiwaiyega tolohalao 'i'abihe bwebwe'anediya.

18 Coinega boda 'aigeda topeu mahewaina si'ahaliyama, eeta sitohoya ma 'abehega siluhuwe hadai ma Yesu matana silagu. 19 Ma geya sowasowahidi, weyahina boda madou hedada. Coinega topeuina si'ahala haneheya hada tabwanina ma 'ana 'atoha si'ewa yahuleya, ma 'oinega topeuina mahewaina sihedawe daweyeya bodaedi gamwagamwanidiya, ta Yesu matana silaguya. 20 Ma Yesu loheloheyaedi 'idi hemisa 'isanapuya, ta loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Ciyagu, 'ino puiyao 'adi nuwasam 'uloba pwaiya.”

21 Ma hesi loina 'ana tohe'itao ma Palisiyao Yesu 'ina gwaeyedi sihesagohediya ta siboidimo 'oidiya sihehesilaladi, sigwaeya, “Yesu bewa togidega ta Yehoba 'oina 'ihohopa'ala? Weyahina geya 'aigeda taiya sowasowahina ma tomota 'idi puiyao 'inuwasamudi, beno tuwa Yehoba sowasowahina.”

22 Cidi nuwatuhu Yesu 'isanapu pwaiya, 'oinega 'ihegwaediya, “To'aha weyahina 'atemiya beno gide wanuwatuhu 'esa? 23 Ma to'aha wanuwatuhuya sowasowahigu yagwaene loheya bewa 'oina ma 'abehega yagwae, ‘Cino puiyao yanuwasam pwaidiya,’ bo yagwae, ‘Cutoholo ma 'utauya’? 24 Ma wasanapu taugu Loheyaiguina* ma'igu loina bale'uwa ma tomota 'idi puiyao yanuwasamudi.” Coinega topeuina 'ihegwaeya, 'igwae, “Taugu bewa yahegwaego, ‘Cutoholo ma 'ino 'ebe'eno 'u'ahali ma 'utau 'ino gogowa.’”

25 Ma 'ilomwayamwayauwa ma boda matadiyega 'itoholowa ma 'ina 'ebe'eno 'i'ahaliya ma 'itauya 'ina gogowa, ta ma'ina yaliyaya Yehoba 'ihepwatuweya. 26 Eeta boda mabwaiyadi nuwadi 'ihenainaida madouna, ta ma'idi he'asisi Yehoba sihepwatuweya, ma sigwae, “Nige 'aigeda 'ebe henainaida ta'iteya.”

Yesu Libai 'ibwauweya

(Madiu 9:9-13; Maki 2:13-17)

27 Ma muliyetega Yesu 'ilatuwa, ma 'aigeda takesi 'ana to'ewa sanina Libai 'i'iteya 'ina hada 'ebe paihowa 'oina 'imiyamiya, ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Libai 'umuliyegau.” 28 Coinega Libaiina 'itoholowa, ta ginaula mabwaiyana 'i'ebesinediya, ma Yesu 'imuliyeya.

29 Coinega Libai 'ina 'ai madouna 'ipaihoweya Yesu weyahina, ma boda madouna sinaoma Libai 'ina hada 'aiina weyahina, ma takesi 'ana to'ewao ma tomota baibaiwadi wete mahetediyao. 30 Eeta Palisiyao ta 'idi loina 'ana tohe'itao silolomugi Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya, sigwaeya, “To'aha lamuna ma takesi 'ana to'ewao ta wete togala tupwadi mahetemiyao wa'ai hegogona?”

31 Ma Yesu 'idi gwaeina 'ihemaiseya, 'igwae, “Taudi wahidi waiwaidi genuwadi to'abihe bwebwe'ana, ma tolohalao hesi. 32 Taugu yanaoma geya 'abehega tobwebwe'adi weyahidi ma hesi topuiyao ya'abihetedi, ma 'abehega nuwabui 'oinega ma sibwebwe'ana.”

Yesu 'ina gwae hudi weyahina

(Madiu 9:14-17; Maki 2:18-22)

33 Ma muliyetega tupwadi tomota Yesu sihegwaeya, sigwae, “Yoni 'ana tomuliyao tuta baibaiwana magomaledi si'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, wete gide Palisiyao 'adi tomuliyao 'idi paihowa, ma togidega ta 'owa 'a tomuliyao geya sihudi, ma tuwa si'ai'ai ma sinumanuma besobeso.” 34 Coinega Yesu 'igwaeya, “Togidega, 'ilobwaineya ma hai 'ana to'ebubuwao sihudi 'eguma tohai meloheyana mahetediu siyaliyaya? Geya, 'awa? 35 Ma 'iyamo tuta 'inaonaoma 'oina ma tohaiina 'i'ebesinedi, 'oinega hesi sinuwagala ma sihudi, ma sigomale.”

36 Ma wete 'aigeda gwae hegehegedi 'ihe'ote'oteteliya 'oidiya, 'igwaeya, “Geya sowasowahina 'ale'o 'ehauna tupwana ta'ewa ma 'ale'o miyamiyaina tabwabwada. Geya! Ma 'eguma gide, hesi 'ale'o hauhauna tagihegala, ma wete hauhauna tupwatupwanaina 'ale'o miyamiyana geya 'ilobwaine. 37 Ta wete geya 'aigeda taiya we'aha waiwaina gidemusa waini 'ehauna 'isiwa 'wapi 'ebesiwa* miyamiyaidi 'oidiya, tabu ma silotaigala ma we'aha ta 'ebesiwa 'adi mudala. 38 Ma hesi tasiwa 'wapi 'ebesiwa 'ehau daisinamo 'oidiya. 39 Ma 'eguma taiya waini miyamiyana 'inuma, nata 'igwae 'abehega genuwana hauhauna, weyahina 'abehega waini miyamiyana hesi bwebwe'ana hedada.”

Copyright information for `BDD