Luke 7

Yesu tolo'alehao 'idi toloina 'ina hewali 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 8:5-13)

1Ma Yesu 'ina gwae tomota 'oidiya 'igumwala, ma 'ilatuwa 'itauya Kapaneumi 'oina. 2Gogoina 'oina tolo'alehao taudi meLoma 'adi tohanugeta 'aigeda ma'ina hewali simiyamiya. Ma 'ina hewaliina 'ihelau bwaibwaineya, ma tuta nage 'oina 'ilohala madouna, ma 'i'iuna ma 'i'amasa.

3Ma toloinaina Yesu 'ina naoma wasana 'ihesagoheya, ta meYudiya 'idi babadao tupwadi 'ihetunediya Yesu 'oina si'ahwanoi ma 'abehega Yesu 'inaoma ma 'ina hewaliina 'i'abihe bwebwe'ane. 4Ma babadaowedi sinaoma Yesu 'oina ma si'ahwanoiya, sigwae, “Bada, nuwanuwama 'unaoma ma tatauya, ma 'iyamai 'ina hewali 'aigeda 'ilohala 'u'abihe bwebwe'ane, weyahina tauna loheya bwebwe'ana, 5ma mabwaiyada meYudiya 'ihelauwegita, ta 'ida hada tapwalolo 'i'abiya.”

6Coinega Yesu 'itagwala ta ba'idadiu sitauya. Sitautauya ta tupwaina deina sihapwesa, ta toloinaina 'iyanao tupwadi wete 'ihewasediya Yesu sabi 'ausina. Ta sinaoma Yesu 'oina, ta sigwaeya, “Bada 'ima tohanugetaina 'igwaeya 'abehega 'owa loheya madouna, geya 'ilobwainego ma 'uluhu 'ina hada. 7Ma wete geya 'ilobwainego ma tauna maheteu 'edai wahelobaloba. Ma hesi nuwanuwana 'abehega 'ugwaemo ma 'oinega 'ina hewaliina 'ibwebwe'ana. 8Ma 'enana bewa gide 'igwaeya, ‘Taugu loina yasanasanapu ta 'agu toloinao 'idi gwae 'ana tohematamatana, ma wete 'igu tolo'alehao yaloiloinaedi, ta 'eguma 'aigeda yahegwae, “Cutauya,” tuwa 'itauya; ma 'eguma 'aigeda wete 'oina yagwae, “Cunaoma,” wete 'inaoma, ma 'eguma 'igu topaihowa 'aigeda yahegwae ma yagwae, “Bewa 'upaihowa,” tuwa 'ipaihowa.’”

9Bewa gwaeyedi Yesu 'ihesagohediya ta 'iyaliyaya, ma 'itoholo lohihila ta bodaedi sihehemuli tabubu 'ihegwaediya, 'igwae, “Moisa, yahegwaegomi geya 'aigeda taiya wete yalobaloba meIsileli 'oimiyega 'ina hemisa loheya bewa gide.”

10Coinega tohewasaedi sihila toloinaina 'ina hada ma nobwa hewaliina silobeya, 'ibwebwe'ana pwaiya.

Hiwape 'aigeda natuna loheyana 'amasega 'i'abihetoholo hileya

11Ma geya tuta dudulena mulina Yesu 'inaowa 'aigeda 'asa 'oina, sanina Neini. Ta 'ana tomuliyao ma wete boda madouna si'wayabuya. 12Cinaoma 'asaina deina, ta to'amasa ma 'ana to'ahalao 'ilobediya silatulatuma 'asaina 'oinega. To'amasaina hiwape natuna, 'aigeda tuwa. Coinega hiwapeina boda madouna mahetenao sitautauya sabi lagutaona.

13Ta Yesu hiwapeina 'i'iteya, ma 'i'ate muyamuyaeya, ma 'ihegwaeya, “Sahena 'udoudou.” 14Coinega 'inaowa ma to'amasina 'ana wadu 'i'abitohoya, ma to'ahalaedi sitoholo henonowa. Ma Yesu 'igwaeya, “Hewali, yahegwaego 'utoholo.” 15Ma hewaliina 'itoholowa ta 'igwaeya. Coinega Yesu hewaliina 'itoeya ta sinana 'i'ebwaeya.

16Nage 'oina tomotaiyao simatauta ma Yehoba sihepwatuweya, sigwae, “Palopita madouna bewa 'ilatu pwaima. Bewa Yehoba 'ina habo'ena tauda 'ina tomotaiyao 'oida.” 17Eeta Yesu tetelina sihewasa dadaneya Yudiya mabwaiyana, ma wete gogowedi deina mabwaiyana 'oidiya.

Yoni to'abihebabitaiso 'ina besa Yesu weyahina

(Madiu 11:2-6)

18Ma muliyetega Yoni 'ana tomuliyao wasa bewa sihepwaileya Yoniina 'oina. 19Coinega 'ana tomuliyao 'eluwa 'ibwauwediya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Watauya ma badaina wahesilale, nuwana tauna To'abihetenaina weyahina mwalo yagwaegwaeya, bo hali loheya wete tayamwa?”

20Ma sitauyama Yesu 'oina ma sihegwaeya, sigwae, “Yoni to'abihebabitaiso 'ihewasemaiya ta 'anaoma sabi hesilalago, nuwana 'owa To'abihetenaina, bo hali loheya wete 'ayamwa?”

21Tuta nage 'oina Yesu 'abwa tuwa tolohalao 'adi lohalao ta 'adi muyao ma hi'ahi'a 'oidiya 'i'abi'abi hebwebwe'ana, ma wete tomata gibugibu matadi 'i'abihe 'asilalediya. 22Ma muliyetega siteluwaedi 'idi hesilala Yesu 'ihemaiseya, 'igwae, “Wahila ma Yoni 'oina wahe'ote'otetela ginaulaedi 'oiguwega wahesagoha pwaidiya ma wa'itediya, beno tomata gibugibu matadi sitayahala, toha'au'au sibwebwe'ana pwaiya ta siyawayawala, tolepelo wahidi sibwebwe'ana hila, totenatui gwae sihesagoha pwaidiya, to'amasa sitoholo hila, ma wete wewelohedi tetela bwebwe'ana sihesagoha pwaiya. 23Coinega watauya ma Yoni wahegwae ma sahena weyahigu 'ihehenuwanaluwa, weyahina 'eguma taiya 'ina hemisa weyahigu sahena 'iwe'awe'a tauna 'ida yaliyaya.”

Yesu 'ina hepwaila Yoni weyahina

(Madiu 11:7-19)

24Yoni 'ana tomuliyao sihila, ma Yesu 'ihegaina ma boda 'oidiya Yoni weyahina 'ihepwaila 'igwaeya, “Mwalo mabwaiyami tupwa yoho 'awawa watauya Yoni sabi hesagohina, ma to'aha nuwanuwami ma 'abehega wa'ita? Nuwana 'abehega 'aigeda pwatula madouna yaumai 'inihunihuwe wada 'ita, wa? 25Nuwana 'aigeda loheya ma 'ana 'ale'o wasawasa sabi 'itaina? Geya! Weyahina taudi ma'adi 'ale'o wasawasa toloina madouna 'idi tupwa simiyamiya ma'idi yaliyaya. 26Ma to'aha hede weyahina ta watauya tupwa yoho 'awawa? Nuwana wanuwatuhuya 'abehega nata palopita 'aigeda wa'ita, wa? Moisa tuwa, loheya wa'iteya palopitao 'ihemadou sinediya. 27Yoniina weyahina mwalo Yehoba 'ina gwae Buki He'asisi 'oina bewa gide 'ihepwaila nugeteya 'igwae, ‘Bewa 'igu tohewasa yahewasaeyawa matauwa 'itauya, ma 'ino 'eda 'ihuna.’” 28Coinega Yesu wete 'igwae, “Yoni tauna mebale'u mabwaiyadi 'ihemadou sinediya, ta mabwaiyadi taudi Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona Yoni sihemadou sineya.”

29Coinega bodaedi ma wete takesi 'ana to'ewao Yesu 'ina gwaeyedi sihesagohediya, ta Yehoba sihepwatuweya, weyahina taudi mwalo Yoni 'i'abihe babitaisowediya. 30Ma hesi Palisiyao ma loina 'ana tosanapuwao Yehoba 'ina nuwatuhu sabi 'abihetedi siguipaileya, 'oinega genuwadi ma Yoni 'i'abihe babitaisodi. 31Coinega Yesu 'igwaeya, “Comi mehau togidega hede yagwae 'esa'esa mumugami weyahina? 32Nuwana yagwae, 'omi gide tuwa gwagwama 'ebe maketi 'alona si'e'eheyaheyale ta 'iyadiyao 'oidiya sibwaubwau, sigwaegwae, ‘Ciyamayao, togidega 'iya ta 'alahulahusa ma geya wada sobuwa, ma wete 'adou gwaegwae ma geya wada douwa.’ 33Ceda'edaedi bewa 'ana sanapu 'abehega Yoni to'abihe babitaisoina 'inaoma ma beledi sahena 'i'ai'ai ma waini geya 'ida numeya, ma 'oinega wagwae 'abehega hi'ahi'a Yoni 'i'abihe yauyauleya? 34Ma hesi taugu Loheyaiguina yanaoma ta ya'ai'ai, yanumanuma, ma wete weyahigu walolomugi, wagwaegwae, ‘Loheya bewa to'ai ma tonuma hedahedada, ma wete takesi 'ana to'ewao ta tupwadi wete topui 'ihe'iya'iyaguwediya.’ 35Ma taudi tosanapu moisa 'abwa 'idi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega sanapu moisa 'ilatulatu.”

Togala 'aigeda Yesu 'ahena 'iheholoiya

36Caigeda tuta Palisi 'aigeda sanina Saimoni, Yesu 'ibwauweya ma mahetena si'ai'ai. Coinega Yesu 'iluhuwa Palisiina 'ina hada ta 'imiyatoiya sabi 'ai. 37Ma gogo nage 'oina 'aigeda wahine galana 'imiyamiya. Wahineina 'isanapuya 'abehega Palisi 'ina hada Yesu 'i'ai'ai. Coinega holowa bwebwe'ana ma 'ana botolo 'ausala hedadena 'i'eweyama, 38Yesu deina 'itoholowa ma 'idoudou, ma mataneunega Yesu 'ahena 'ihebuteya, ta debanega 'isaudiya, weyahina wahineina debana dudulena, ma wete Yesu 'ahena 'inisoya, ma holowaina 'isiweya Yesu 'ahena. 39Coinega Palisiina 'iboinamo 'oina 'inuwatuhu dahwana 'igwaeya, “Loheya bewa, 'eguma tauna palopita, 'ida sanapu wahineina 'i'abi'abitoho 'abehega tauna togala.”

40Bewa 'oinega Yesu 'ihegwaeya ma 'igwae, “Saimoni, nuwanuwagu ma 'aigeda ginaula yahepwaile 'oiuwa.” Ta Saimoni 'igwaeya, “Bada, to ginaula? Cuda hegwaegauma.”

41Coinega Yesu 'igwae, “Caigeda towasawasa ma loheya 'eluwa 'ihebukidiya, 'aigeda 'ana buki gide paibi handeledi kina, ma 'aigeda pipiti kina. 42Ma siteluwaedi geya sowasowahidi ma sihemaise, 'oinega towasawasaina siteluwaedi 'adi bukiina 'inuwasamudiya. Coinega yahesilalego, siteluwaedi 'oidiyega taiya 'idi badaina 'iloyauwedoweya?”

43Coinega Saimoni Yesu 'ina gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Nuwana loheyaina tauna 'ina buki madouna 'iloyauwedoweya.” Ta Yesu 'igwaeya, “Cehe, moisa.” 44Coinega 'i'ita lohihila wahineina 'oina, ma 'igwaeya, “Saimoni, wahine bewa 'ina paihowa weyahigu 'u'iteya, geya gide 'owa. Weyahina 'ino hada yaluhuma, ta we'aha 'ahegu 'ana 'ebebuyo weyahina geya 'u'ebwaegau, ma hesi wahine bewa mataneunega 'ahegu 'ibuyodiya, ta debanega 'isaudiya. 45Ma wete 'owa haesota 'ana niso geya 'upaihowa 'oiguwa, ma tauna hesi 'igu latu hauhauwega 'ahegu 'inisonisodi. 46Geya wete debagu holowega 'uheheholoigau, ma tauna hesi 'ina holowega 'ahegu 'iheholoidiya. 47Tauna 'ina puiyao baibaiwadi yanuwasam pwaidiya, 'oinega 'ihelauwegauwa madouna, ma hesi 'eguma taiya 'ina pui 'i'iuna ma yanuwasam, beno 'ina helau 'oiguwa wete 'i'iuna.”

48Coinega Yesu wahineina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cino galao yanuwasam pwaidiya.”

49Ma loheloheyaedi taudi mahetenao si'ai'ai, Yesu 'ina gwae sihesagoheya ta taboidimo 'oidiya silolomugi, sigwae, “Taiya hede bewa ta 'abehega galana 'inuwasamudi?”

50Ma Yesu hesi wahineina 'oina 'igwaeya, “Cino hemisa 'oinega 'abihetena 'ulobeya, 'oinega ma'ino yaliyaya 'utauya.”

Copyright information for `BDD