Luke 7

Yesu tolo'alehao 'idi toloina 'ina hewali 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 8:5-13)

Ma Yesu 'ina gwae tomota 'oidiya 'igumwala, ma 'ilatuwa 'itauya Kapaneumi 'oina. Gogoina 'oina tolo'alehao taudi meLoma 'adi tohanugeta 'aigeda ma'ina hewali simiyamiya. Ma 'ina hewaliina 'ihelau bwaibwaineya, ma tuta nage 'oina 'ilohala madouna, ma 'i'iuna ma 'i'amasa.

Ma toloinaina Yesu 'ina naoma wasana 'ihesagoheya, ta meYudiya 'idi babadao tupwadi 'ihetunediya Yesu 'oina si'ahwanoi ma 'abehega Yesu 'inaoma ma 'ina hewaliina 'i'abihe bwebwe'ane. Ma babadaowedi sinaoma Yesu 'oina ma si'ahwanoiya, sigwae, “Bada, nuwanuwama 'unaoma ma tatauya, ma 'iyamai 'ina hewali 'aigeda 'ilohala 'u'abihe bwebwe'ane, weyahina tauna loheya bwebwe'ana, ma mabwaiyada meYudiya 'ihelauwegita, ta 'ida hada tapwalolo 'i'abiya.”

Coinega Yesu 'itagwala ta ba'idadiu sitauya. Sitautauya ta tupwaina deina sihapwesa, ta toloinaina 'iyanao tupwadi wete 'ihewasediya Yesu sabi 'ausina. Ta sinaoma Yesu 'oina, ta sigwaeya, “Bada 'ima tohanugetaina 'igwaeya 'abehega 'owa loheya madouna, geya 'ilobwainego ma 'uluhu 'ina hada. Ma wete geya 'ilobwainego ma tauna maheteu 'edai wahelobaloba. Ma hesi nuwanuwana 'abehega 'ugwaemo ma 'oinega 'ina hewaliina 'ibwebwe'ana. Ma 'enana bewa gide 'igwaeya, ‘Taugu loina yasanasanapu ta 'agu toloinao 'idi gwae 'ana tohematamatana, ma wete 'igu tolo'alehao yaloiloinaedi, ta 'eguma 'aigeda yahegwae, “Cutauya,” tuwa 'itauya; ma 'eguma 'aigeda wete 'oina yagwae, “Cunaoma,” wete 'inaoma, ma 'eguma 'igu topaihowa 'aigeda yahegwae ma yagwae, “Bewa 'upaihowa,” tuwa 'ipaihowa.’”

Bewa gwaeyedi Yesu 'ihesagohediya ta 'iyaliyaya, ma 'itoholo lohihila ta bodaedi sihehemuli tabubu 'ihegwaediya, 'igwae, “Moisa, yahegwaegomi geya 'aigeda taiya wete yalobaloba meIsileli 'oimiyega 'ina hemisa loheya bewa gide.”

10 Coinega tohewasaedi sihila toloinaina 'ina hada ma nobwa hewaliina silobeya, 'ibwebwe'ana pwaiya.

Hiwape 'aigeda natuna loheyana 'amasega 'i'abihetoholo hileya

11 Ma geya tuta dudulena mulina Yesu 'inaowa 'aigeda 'asa 'oina, sanina Neini. Ta 'ana tomuliyao ma wete boda madouna si'wayabuya. 12 Cinaoma 'asaina deina, ta to'amasa ma 'ana to'ahalao 'ilobediya silatulatuma 'asaina 'oinega. To'amasaina hiwape natuna, 'aigeda tuwa. Coinega hiwapeina boda madouna mahetenao sitautauya sabi lagutaona.

13 Ta Yesu hiwapeina 'i'iteya, ma 'i'ate muyamuyaeya, ma 'ihegwaeya, “Sahena 'udoudou.” 14 Coinega 'inaowa ma to'amasina 'ana wadu 'i'abitohoya, ma to'ahalaedi sitoholo henonowa. Ma Yesu 'igwaeya, “Hewali, yahegwaego 'utoholo.” 15 Ma hewaliina 'itoholowa ta 'igwaeya. Coinega Yesu hewaliina 'itoeya ta sinana 'i'ebwaeya.

16 Nage 'oina tomotaiyao simatauta ma Yehoba sihepwatuweya, sigwae, “Palopita madouna bewa 'ilatu pwaima. Bewa Yehoba 'ina habo'ena tauda 'ina tomotaiyao 'oida.” 17 Eeta Yesu tetelina sihewasa dadaneya Yudiya mabwaiyana, ma wete gogowedi deina mabwaiyana 'oidiya.

Yoni to'abihebabitaiso 'ina besa Yesu weyahina

(Madiu 11:2-6)

18 Ma muliyetega Yoni 'ana tomuliyao wasa bewa sihepwaileya Yoniina 'oina. 19 Coinega 'ana tomuliyao 'eluwa 'ibwauwediya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Watauya ma badaina wahesilale, nuwana tauna To'abihetenaina weyahina mwalo yagwaegwaeya, bo hali loheya wete tayamwa?”

20 Ma sitauyama Yesu 'oina ma sihegwaeya, sigwae, “Yoni to'abihebabitaiso 'ihewasemaiya ta 'anaoma sabi hesilalago, nuwana 'owa To'abihetenaina, bo hali loheya wete 'ayamwa?”

21 Tuta nage 'oina Yesu 'abwa tuwa tolohalao 'adi lohalao ta 'adi muyao ma hi'ahi'a 'oidiya 'i'abi'abi hebwebwe'ana, ma wete tomata gibugibu matadi 'i'abihe 'asilalediya. 22 Ma muliyetega siteluwaedi 'idi hesilala Yesu 'ihemaiseya, 'igwae, “Wahila ma Yoni 'oina wahe'ote'otetela ginaulaedi 'oiguwega wahesagoha pwaidiya ma wa'itediya, beno tomata gibugibu matadi sitayahala, toha'au'au sibwebwe'ana pwaiya ta siyawayawala, tolepelo wahidi sibwebwe'ana hila, totenatui gwae sihesagoha pwaidiya, to'amasa sitoholo hila, ma wete wewelohedi tetela bwebwe'ana sihesagoha pwaiya. 23 Coinega watauya ma Yoni wahegwae ma sahena weyahigu 'ihehenuwanaluwa, weyahina 'eguma taiya 'ina hemisa weyahigu sahena 'iwe'awe'a tauna 'ida yaliyaya.”

Yesu 'ina hepwaila Yoni weyahina

(Madiu 11:7-19)

24 Yoni 'ana tomuliyao sihila, ma Yesu 'ihegaina ma boda 'oidiya Yoni weyahina 'ihepwaila 'igwaeya, “Mwalo mabwaiyami tupwa yoho 'awawa watauya Yoni sabi hesagohina, ma to'aha nuwanuwami ma 'abehega wa'ita? Nuwana 'abehega 'aigeda pwatula madouna yaumai 'inihunihuwe wada 'ita, wa? 25 Nuwana 'aigeda loheya ma 'ana 'ale'o wasawasa sabi 'itaina? Geya! Weyahina taudi ma'adi 'ale'o wasawasa toloina madouna 'idi tupwa simiyamiya ma'idi yaliyaya. 26 Ma to'aha hede weyahina ta watauya tupwa yoho 'awawa? Nuwana wanuwatuhuya 'abehega nata palopita 'aigeda wa'ita, wa? Moisa tuwa, loheya wa'iteya palopitao 'ihemadou sinediya. 27 Yoniina weyahina mwalo Yehoba 'ina gwae Buki He'asisi 'oina bewa gide 'ihepwaila nugeteya 'igwae, ‘Bewa 'igu tohewasa yahewasaeyawa matauwa 'itauya, ma 'ino 'eda 'ihuna.’” 28 Coinega Yesu wete 'igwae, “Yoni tauna mebale'u mabwaiyadi 'ihemadou sinediya, ta mabwaiyadi taudi Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona Yoni sihemadou sineya.”

29 Coinega bodaedi ma wete takesi 'ana to'ewao Yesu 'ina gwaeyedi sihesagohediya, ta Yehoba sihepwatuweya, weyahina taudi mwalo Yoni 'i'abihe babitaisowediya. 30 Ma hesi Palisiyao ma loina 'ana tosanapuwao Yehoba 'ina nuwatuhu sabi 'abihetedi siguipaileya, 'oinega genuwadi ma Yoni 'i'abihe babitaisodi. 31 Coinega Yesu 'igwaeya, “Comi mehau togidega hede yagwae 'esa'esa mumugami weyahina? 32 Nuwana yagwae, 'omi gide tuwa gwagwama 'ebe maketi 'alona si'e'eheyaheyale ta 'iyadiyao 'oidiya sibwaubwau, sigwaegwae, ‘Ciyamayao, togidega 'iya ta 'alahulahusa ma geya wada sobuwa, ma wete 'adou gwaegwae ma geya wada douwa.’ 33 Ceda'edaedi bewa 'ana sanapu 'abehega Yoni to'abihe babitaisoina 'inaoma ma beledi sahena 'i'ai'ai ma waini geya 'ida numeya, ma 'oinega wagwae 'abehega hi'ahi'a Yoni 'i'abihe yauyauleya? 34 Ma hesi taugu Loheyaiguina yanaoma ta ya'ai'ai, yanumanuma, ma wete weyahigu walolomugi, wagwaegwae, ‘Loheya bewa to'ai ma tonuma hedahedada, ma wete takesi 'ana to'ewao ta tupwadi wete topui 'ihe'iya'iyaguwediya.’ 35 Ma taudi tosanapu moisa 'abwa 'idi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega sanapu moisa 'ilatulatu.”

Togala 'aigeda Yesu 'ahena 'iheholoiya

36 Caigeda tuta Palisi 'aigeda sanina Saimoni, Yesu 'ibwauweya ma mahetena si'ai'ai. Coinega Yesu 'iluhuwa Palisiina 'ina hada ta 'imiyatoiya sabi 'ai. 37 Ma gogo nage 'oina 'aigeda wahine galana 'imiyamiya. Wahineina 'isanapuya 'abehega Palisi 'ina hada Yesu 'i'ai'ai. Coinega holowa bwebwe'ana ma 'ana botolo 'ausala hedadena 'i'eweyama, 38 Yesu deina 'itoholowa ma 'idoudou, ma mataneunega Yesu 'ahena 'ihebuteya, ta debanega 'isaudiya, weyahina wahineina debana dudulena, ma wete Yesu 'ahena 'inisoya, ma holowaina 'isiweya Yesu 'ahena. 39 Coinega Palisiina 'iboinamo 'oina 'inuwatuhu dahwana 'igwaeya, “Loheya bewa, 'eguma tauna palopita, 'ida sanapu wahineina 'i'abi'abitoho 'abehega tauna togala.”

40 Bewa 'oinega Yesu 'ihegwaeya ma 'igwae, “Saimoni, nuwanuwagu ma 'aigeda ginaula yahepwaile 'oiuwa.” Ta Saimoni 'igwaeya, “Bada, to ginaula? Cuda hegwaegauma.”

41 Coinega Yesu 'igwae, “Caigeda towasawasa ma loheya 'eluwa 'ihebukidiya, 'aigeda 'ana buki gide paibi handeledi kina, ma 'aigeda pipiti kina. 42 Ma siteluwaedi geya sowasowahidi ma sihemaise, 'oinega towasawasaina siteluwaedi 'adi bukiina 'inuwasamudiya. Coinega yahesilalego, siteluwaedi 'oidiyega taiya 'idi badaina 'iloyauwedoweya?”

43 Coinega Saimoni Yesu 'ina gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Nuwana loheyaina tauna 'ina buki madouna 'iloyauwedoweya.” Ta Yesu 'igwaeya, “Cehe, moisa.” 44 Coinega 'i'ita lohihila wahineina 'oina, ma 'igwaeya, “Saimoni, wahine bewa 'ina paihowa weyahigu 'u'iteya, geya gide 'owa. Weyahina 'ino hada yaluhuma, ta we'aha 'ahegu 'ana 'ebebuyo weyahina geya 'u'ebwaegau, ma hesi wahine bewa mataneunega 'ahegu 'ibuyodiya, ta debanega 'isaudiya. 45 Ma wete 'owa haesota 'ana niso geya 'upaihowa 'oiguwa, ma tauna hesi 'igu latu hauhauwega 'ahegu 'inisonisodi. 46 Geya wete debagu holowega 'uheheholoigau, ma tauna hesi 'ina holowega 'ahegu 'iheholoidiya. 47 Tauna 'ina puiyao baibaiwadi yanuwasam pwaidiya, 'oinega 'ihelauwegauwa madouna, ma hesi 'eguma taiya 'ina pui 'i'iuna ma yanuwasam, beno 'ina helau 'oiguwa wete 'i'iuna.”

48 Coinega Yesu wahineina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cino galao yanuwasam pwaidiya.”

49 Ma loheloheyaedi taudi mahetenao si'ai'ai, Yesu 'ina gwae sihesagoheya ta taboidimo 'oidiya silolomugi, sigwae, “Taiya hede bewa ta 'abehega galana 'inuwasamudi?”

50 Ma Yesu hesi wahineina 'oina 'igwaeya, “Cino hemisa 'oinega 'abihetena 'ulobeya, 'oinega ma'ino yaliyaya 'utauya.”

Copyright information for `BDD