Luke 9

Yesu 'ana tomuliyao 'ihewasediya sabi paihowa

(Madiu 10:5-15; Maki 6:7-13)

1Ta Yesu 'ina topaihowao site tuwelo 'ibwau 'autedima, 'adi loina ma waiwai 'i'ebwaediya, sawasawahidi hi'ahi'a tomota 'oidiyega siula latuhedi, ma wete 'adi lohalao si'abihe bwebwe'anedi. 2Coinega 'ihewasediya ma 'abehega Yehoba 'ina hetoloina tomota 'oidiya siguguyae, ma wete lohalao si'abihe bwebwe'anedi. 3Ma wete 'ina guguya 'oina 'iloinaediya, 'igwae, “Sahena 'aigeda to'aha wa'ewa'ewa. Sahena guna bo peha bo 'e'ahai bo mane, bo 'ami 'wama 'eluwa. 4Ma 'eguma to hada 'oina sibwauwegomi ma waluhuluhu, hadaina 'oina wahetaumana ma 'ana siga tupwaina wa'ebesine. 5Ma 'eguma to 'asa 'oina geya sitoegemi 'idi hada 'oidiya, gogoina namonamoina 'ahemiyega walohutuhutu yahuledi ma wa'ebesinedi, ma 'oinega wahe'itadi 'abehega nata mwau 'oidiya 'ilatu.”

6Ma 'oinega topaihowaedi sitauya, ta tupwa mabwaiyana 'oidiya sisakowasiya ma tetela bwebwe'ana siloguguyae, ma wete tolohalao tupwa 'aigeda 'aigeda 'oidiya si'abihe bwebwe'anediya.

Helodi nuwana 'ihenainaida Yesu weyahina

(Madiu 14:1-12; Maki 6:14-29)

7Ma hesi Helodi, tauna Galili 'ana toloina, ginauledi bewa silatulatu tetelidi 'ihesagohediya, ta nuwana 'ihenainaida madouna weyahina tupwadi tomota sigwaeya, “Yoni to'abihebabitaiso 'abehega 'amasega 'itoholo hila,” 8ma tupwadi sigwaeya, “Bo nuwana Ilaitiya 'ilatuma,” ma wete tupwadi sigwaeya, 'abehega “Tauna 'aigeda palopita miyamiyaina 'i'amasa ta tuta bewa 'itoholo hilama.” 9Ma Helodi hesi 'igwaeya, “Yoni taugu 'igu loinega ta 'ani'ona si'upweya. Ma to loheya hede beno sigwaegwaene.” Nage 'oina Helodi 'itoho waiwai ma 'abehega Yesu 'iloba.

Yesu tomota baibaiwadi 'ihe'aidiya

(Madiu 14:13-21; Maki 6:30-44; Yoni 6:1-14)

10Ma Yesu 'ina topaihowaowedi 'idi sakowasiyega sihilama, ta 'idi paihowa mabwaiyana sihe'ote'oteteliya Yesu 'oina. Ta muliyetega 'idi badaina 'itoediya, ta ba'idanao sitauya 'aigeda gogo sanina Bedeseida 'oina, ma 'abehega siboidimo nobwa simiyamiya. 11Ma geya sowasowahidi, weyahina boda wasa sihesagoheya, ma Yesuina simulimuliyeya ta sinaoma 'oina. Coinega Yesu 'oidiya 'itagwala ma Yehoba 'ina loina weyahina 'ihe'itediya, ma wete 'adi lohalao 'i'abihe bwebwe'anedi.

12Simiyamiya ta sinala 'isopuwa ma sitetuwelowedi sinaoma ma Yesu sihegwaeya, sigwae, “Bada, boda bewa 'uhesumanedi ma sihila gogo deidiya, ma nobwa 'e'ahai ma 'ebe'eno sibesa, ma 'oidiya si'aiyawasi. Weyahina bewa 'ebwa yoho 'awawa.”

13Coinega Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Togidega, 'omi nata geya wahehe'aidi, 'awa?” Ma taudi sigwaeya, “Togidega nata 'ahe'ai 'esedi? Weyahina 'ama geya baibaiwanamo. Beledi nima ma silahana luwa situpwa. Togidega, nuwanuwau 'abehega 'atau ma bodaedi 'adi 'agimwane?”

14Ma bodaedi 'oidiyega loheloheyamo 'adi baibaiwa gide paibi tausani. Coinega Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Tomotaedi wawatahidi ma 'idi boda 'oidiyega walagudi, gide tomota pipiti boda 'aigeda 'aigeda 'oidiya, ma gide simiyatoi 'esa.” 15Ma 'ina loinaina mabwaiyana gide sipaihoweya ta simiyatoiya 'idi boda 'oidiya.

16Coinega Yesu beledi nima ma wete silahana 'eluwa 'i'ewediya, ma galewa 'i'ita haneya, ta 'e'ahaiyedi weyahidi 'igwae helauwa. Ma muliyetega 'ihisidiya ma 'ana tomuliyao 'i'ebwaediya ma siheguyai tomota 'oidiya. 17Coinega mabwaiyadi si'aiya ta simwausuwa, ma 'e'ahai tupwatupwadi sihegogonediya, ta boha tuwelo silohemahediya.

Pita 'ina hepwaila 'abehega Yesu tauna To'abihetenaina

(Madiu 16:13-19; Maki 8:27-29)

18Ta Yesu ma'ana tomuliyao sitauya, ma muliyetega Yesu 'iboi 'imiyamiya, ma Yehoba 'oina 'i'ahwa'ahwanoi. Ma 'ina 'ahwanoi 'igumwala ta 'ana tomuliyao 'ihesilala 'oidiya, 'igwae, “To'aha tomota 'idi gwae weyahigu, 'abehega taiya taugu?”

19Ma taudi sigwaeya, “Tomota tupwadi sigwae 'abehega 'owa Yoni to'abihebabitaiso, ma tupwadi sigwae 'abehega 'owa Ilaitiya*, ma tupwadi sigwae 'abehega 'owa 'aigeda palopita nugenugetana 'amasega 'utoholo hilama.”

20Coinega wete 'ihesilalediya, 'igwae, “Ma 'omi togidega 'imi nuwatuhu 'abehega taiya taugu?”

Ta Pita 'igwae, “Cowa To'abihetena, Yehoba 'oinega.”

21Nage 'oina Yesu 'ana tomuliyao 'iloina pa'alediya ma sahena sihehepwaile tomota 'oidiya. 22Ta wete 'ihegwaediya, 'igwae, “Taugu Loheyaiguina ma 'abwa muya madouna yaloba. Weyahina babadao ma topwaoli madoudi ma wete loina 'ana tohe'itao nata siguipailegau ma silohe'amasigau, ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihetoholo hilegau.”

Yesu 'ana muliya weyahina

(Madiu 16:20-28; Maki 8:30; 9:1)

23Muliyetega mabwaiyadi 'oidiya 'igwae, “Ceguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'umuliyegau, sahena 'uboi weyahiu 'unuwanuwatuhu. Ma hesi 'uboi 'a kelose 'u'ahali sabwelo 'aigeda 'aigeda ma 'oinega 'umuliyegau. 24Ma 'eguma taiya yawasina 'inuwahi 'abwa yawasina 'ihe'waihi. Ma 'eguma taiya yawasina weyahigu 'itagwale ma 'i'amasa, tauna 'abwa yawasina 'ausalana 'iloba. 25Ceguma 'ida wasawasao madou hedada talobadi beno ginaula bwagabwaga, ma hesi ginaula madouna beno yawasida bwebwe'ana. Weyahina 'eguma yawasida bwebwe'ana tahe'waihi, beno mwau hedada.

26Taugu Loheyaiguina, ma 'eguma taiya 'owa weyahigu 'udebamwadina ma wete 'igu he'ita weyahina 'udebamwadina ma 'uuhalegau, 'abwa yauhalego tutaina 'eguma yahilama ma'agu hepwatu ta ma'igu 'asilalaina, ta wete Tamagu ma'ina aneloseyao 'idi 'asilalaina 'oiguwa. 27Yagwae moisa 'oimiya 'abehega tomota tupwami geya'abwa wa'ama'amasa ta 'ana siga Yehoba 'ina hetoloina matamiya wa'ita.”

Yesu 'ana 'ita 'ibuiya

(Madiu 17:1-8; Maki 9:2-8)

28Gwaeyedi bewa sigumwala ma gide wiki 'aigeda mulina, Pita ta Yoni ta wete Yemesa Yesu 'itoediya, ma mahetenao sihaneya 'aigeda 'oya 'oina sabi 'ahwanoi Yehoba 'oina. 29Ma 'abwa tuwa Yesu 'i'ahwa'ahwanoi, ma manina 'ana 'ita 'ibuiya ta wete 'ana 'ale'o wa'ewa'e'ena moisa. 30Nage 'oina loheya 'eluwa silatuwa, ma Yesu mahetediu sihehegwaegwae, taudi beno Mosese ma Ilaitiya. 31Taudi wete 'oidiyega 'asilala 'i'asi'asilala, ma Yesu mahetediu sihehegwaegwae Yesuina 'ina 'amasa 'abwa Yelusalema 'oina weyahina.

32Ta Pita ma'iyanao si'enosinediya, ma 'oinega si'eno toholowa, ma 'asilala madouna si'iteya 'isae Yesu ma'iyanao 'oidiya. 33Nata ma siteluwaedi Yesu si'ebesine, ma Pita 'i'apulagata ma 'igwae, “Bada, bwebwe'ana 'eguma taudi siteluwaedi mahetedai 'abwa tamiyamiya, ma 'oinega 'imi yoheyohe 'etoi 'a'abidi, 'aigeda 'owa weyahiu, ma 'aigeda Mosese weyahina ma wete 'aigeda Ilaitiya weyahina.” Beno Pita tuwa 'igwaegwae bwagabwaga.

34Pita 'ina gwae 'abwa geya 'ilosalohi, ta tabwanidiya yalowa 'isuluma ta 'i'ahuhe taluhidiya, 'oinega sitetoiyedi simatauta. 35Ma yaloha 'oinega 'enana sihesagoheya, 'igwae, “Bewa Natugu bwebwe'ana hedada, 'ina gwae wahesagohedi.” 36Ma 'enanaina 'igumwala ta Yesu 'iboinamo si'iteya 'itotoholo. Saugaina nage 'oina to'aha gidemusa matadiya si'iteya geya 'eta taiya 'oina sihepwaile, ma sidahweya.

Yesu gwama 'i'abihe bwebwe'aneya

(Madiu 17:14-18; Maki 9:14-27)

37Gona 'i'adaleya ta Yesu ma'ana tomuliyao 'oyega sisuluma 'asai, ma boda madouna mahetediyao sihelobaloba. 38Ma 'aigeda loheya bodaedi 'oidiyega Yesu 'i'iteya ta 'iwuiya, 'igwae, “Tohe'ita, nuwanuwagu ma natugu 'u'abihe bwebwe'ane, tauna natugu 'aigeda tuwamo. 39Ma tuta baibaiwana 'eguma hi'ahi'a gwamaina 'i'abiyahiya, natuguina 'iwuiwui madouna ma 'ihehebwasubwasumo, weyahina 'itaitai ma 'ahwanega gwalabuso silatulatu. Tuta baibaiwana gidemusa 'i'abi'abi hemuyamuya. 40Ma 'a tomuliyaedi ya'ahwanoiyediya ma 'abehega hi'ahi'aina siulalatuhe, ma geya sowasowahidi.”

41Coinega Yesu 'oidiya 'igwaeya, “Mehau 'omi hede togidega? Ta debami pa'ala hedada! Nuwana geya wahemisaegau, 'awa? Cimi debapa'alina 'oinega yalowahi'wata.” Coinega loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Natuina 'u'eweyama 'oiguwa.” 42Ma gwamaina 'inaoma Yesu 'oina, ta hi'ahi'a gwamaina 'iulasuluheya bale'uwa ta 'itaiya, 'oinega Yesu 'iloina ma yaluyaluwaina 'ilatuwa ma gwamaina 'ibwebwe'ana. Ta muliyetega Yesu gwamaina 'itoeya tamana 'oina.

Yesu 'igwaehila 'ina 'amasa weyahina

(Madiu 17:22-23; Maki 9:30-32)

43Tuta nage 'oina tomota mabwaiyadi Yehoba 'ina waiwai si'iteya, 'oinega nuwadi 'ihenainaida madouna. Ma tomotaedi 'abwa sihehenainaida 'ina paihowa weyahina, ma Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaedi, 44'igwaeya, “Cigu gwae bewa nata yahepwaile 'oimiya wanuwatuhuyahi bwaibwaini, beno taugu Loheyaiguina 'i'iunamo ma sitebae ma 'agu 'alehao 'oidiya si'ebwayaegau.”

45Nage 'oina 'i'abi he'wani bwaibwainidiya, 'oinega geya sowasowahina ma ginaula bewa weyahidi nuwadi 'isabwalena, ma Yesu 'oina geya sihesilala ma 'abehega 'ida he'itae 'oidiya, weyahina simatauta.

Tonugeta taudi tomuliya

(Madiu 18:1-5; Maki 9:33-37)

46Ta muliyetega 'ana tomuliyaowedi sihe'ohe'oheya 'abehega taiya 'oidiyega 'adi tohanugeta.

47Ma Yesu hesi 'idi nuwatuhu 'isanapudiya. Coinega gwama 'aigeda 'itoeyama ta deina 'ihetoholoya, 48ma 'ihegwaediya, “Gwama bewa wa'ita. Ceguma taiya 'owa gwama bewa weyahigu 'uhelauwe, 'owa beno 'uhelau pwaigauwa, ma wete 'agu Tohewasaina 'uhelau pwaiyeya. Coinega 'eguma taiya 'oimiyega sanina geya madouna tauna 'ihane hedadeya.”

Ceguma taiya tauna geya 'ilolo'alehegita tauna 'i'abi'abihetegita

(Maki 9:38-40)

49Ma Yoni 'i'apulagata ma 'igwaeya, “Bada, 'aigeda loheya 'a'iteya ta saniuwega hi'ahi'a 'iulaula hapwesedi. Eeta 'a'ausiya, weyahina loheyaina geya 'ida boda.”

50Ma Yesu 'igwaeya, “Sahena wa'au'ausi! Weyahina 'eguma taiya tauna geya 'ilolo'alehegomi tauna 'ami to'abihetena.”

MeSameliya tupwadi Yesu silogwahateya

51Sabweloina 'ihahohoyama ta Yesu 'ihila galewa, 'oinega 'ina nuwatuhu 'ilaguya ma 'abehega 'itautau Yelusalema. Coinega 'itoholo ma ma'ana tomuliyao sitauya. 52Sitautauya, ma Yesu 'ana tomuliyao tupwadi 'ihewasa nugetediya, meSameliya 'idi gogowa, ma 'abehega 'ebe'aiyawasi weyahina si'atububu. 53Ma hesi tomiya 'asaedi geya 'oidiya sitagwatagwala, weyahina sinuwatuhuya Yesu geya 'idi gogo 'oina 'itautauya, ma hesi 'itautauya Yelusalema.

54Yemesa ta Yoni gwae bewa sihesagoheya, ta Yesu 'oina sigwaeya, “Bada, togidega? Sowasowahina taloina ma 'aiwe 'ala'alata galewega 'isuluma 'i'alahe gumwalidi?”

55Ma Yesu 'igwaeya, “Tuwa! Sahena gide.” 56Ma 'oinega hali gogowa sitauya.

Loheloheya sitetoi nuwanuwadi ma 'abehega Yesu simuliye

(Madiu 8:19-22)

57Sitautauya, ta 'aigeda loheya 'inaoma ma Yesu 'oina 'igwaeya, “Taugu nuwanuwagu ma yamuliyego. To tupwa 'oina 'utautauya yamuliyego.” 58Coinega Yesu loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cedewa totopwatula ma'idi gaula ma wete bwasumo ma'idi nehwa, ma taugu Loheyaiguina geya 'igu 'ebe'enomo.”

59Coinega heluwena wete 'inaoma ma Yesu loheyaina 'oina 'igwaeya, “Cumuliyegau.” Ma tauna 'igwaeya, “Bada, 'utagwalegau ma nugeta yahila, ma tamagu yayamwa 'ina 'amasa weyahina, yagalihe, ma muliyetega yamuliyego.” 60Ma Yesu 'igwaeya, “Tuwa nobwa tamauina, ma taudi to'amasa 'idi to'amasa sigalihedi. Ma 'owa hesi 'ino paihowa 'abehega 'uhetohalewasa Yehoba 'ina 'ebeloina weyahina.”

61Ma hetoina wete 'inaoma ta 'igwaeya, “Bada bwebwe'ana ma yamuliyego, ta 'utagwalegau ma nugeta yahila ma 'igu susuwao yahelauwedi, ma muliyetega yamuliyego.” 62Coinega Yesu wete 'ihegwaeya, 'igwae, “Ceguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'upaihowa ta ma'ino henuwanaluwa, geya 'a lobwaina ma Yehoba 'ina 'ebeloina weyahina 'upaihowa.”

Copyright information for `BDD