Mark 10

Sa'ila weyahina

(Madiu 19:1-12)

Ma Yesu tupwaina 'i'ebesineya ma Yudiya 'ina tupwa 'itauya, ma 'ihabala we'aha Yolidani hali tupwa, eeta boda madouna si'eto'auta hilama 'oina, ma mumuganaina gide wete 'ihe'ita 'oidiya.

Ta Palisiyao sinaoma ma nuwanuwadi Yesuina sitoho, 'oinega sihesilala 'oina, sigwae, “Bada, togidega 'ida loina sa'ila weyahina? Sawasawahina loheya mwanena 'isa'ile?” Ma Yesu 'igwaeya, “Togidega Mosese loina 'i'ebwaya 'esegomiya?” Ma Palisiyao sigwaeya, “Mosese 'itagwala ma 'eguma loheya nuwanuwana ma 'isa'ila, nugeta pepa 'aigeda 'oina 'ina guipaila 'ihepwaile, ma mwanena 'i'ebwae, ma 'isa'ile.”

Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Mosese loina beno 'i'ebwaegomiya 'imi deba pa'ala weyahina. Ma hesi wanuwatuhuyahi Yehoba 'ina hemasalaha hauhauna 'oinega tomota 'eluwa 'ihemasalahediya, loheyana ma mewahinena. Bewa lamuna 'oinega loheya tamana ta sinana 'i'ebesinedi, ma mwanena ba'idana simiyaluwa, ma siteluwaedi wahidi 'aigeda tuwa. Mwalo siteluwaedi simiya wasiwasiya, ma bewa tutaina 'oina silo'aigeda. Yehoba 'ilagu 'aigedediya, 'oinega geya sowana tomota sitoho ma silagulagu wasiyedi.”

10 Muliyetega Yesu ma'ana tomuliyao sihila hadai, ma tomuliyaowedi sihesilala hila sa'ila weyahina. 11 Eeta Yesu 'ihegwaediya, “Ceguma taiya loheya mwanena 'isa'ile ma 'ihaibala, loheya bewa mwanena nugenugetaina 'oina galana 'ipaihoweya, weyahina 'iganawala. 12 Ma wete 'eguma wahine mwanena 'isa'ile ma 'ihaibala, wahineina 'iganawala.”

Yesu gwagwama 'igwae helauwediya

(Madiu 19:13-15; Luke 18:15-17)

13 Ma tomota gwagwama si'ewedima Yesu 'oina 'abehega 'i'abi tohodi. Ma hesi 'ana tomuliyao gwagwamaedi si'ausidiya. 14 Ma Yesu 'ana tomuliyao 'i'itediya ma 'iheliyediya, 'igwae, “Sahena gwagwama wa'au'ausidi, ma hesi watagwaledi ma 'oiguwa sinaoma, weyahina gwagwama bewa gide Yehoba 'ina 'ebeloina 'ilobwainediya. 15 Yahegwaegomi 'eguma taiyewedi taudi geya'abwa gwagwama bewa gide 'idi hemisa, nata sahena Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina siluhuluhu.”

16 Coinega Yesu gwagwamaedi 'i'ahalidiya, ma wete 'i'abi tohodiya, eema 'igwae helauwediya.

Wasawasa weyahina

(Madiu 19:16-30; Luke 18:18-30)

17 Ma Yesu 'itoholo 'itautauya, ma 'aigeda loheya 'ipilima, ma 'i'etuluha Yesu matana, ma 'igwaeya, “Bada, yasanapugowa 'abehega 'owa tohe'ita bwebwe'au, 'oinega to'aha yada paihowa ma 'ane yawasigu miyamiya hatayana yaloba?”

18 Ma Yesu loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Togidega ma 'oinega 'u'ahwa bwebwe'anegauwa? Geya 'eta taiya wete bwebwe'ana, beno tuwa Yehoba. 19 Ma Yehobaina 'ina loinao 'usanapu pwaidiya, beno 'abehega:

Sahena lohe'amasa.
Sahena ganawala.
Sahena yagaha.
Sahena hepwaila 'abo'abo.
Sahena 'abowega tomota 'idi tobwatobwa 'u'ewa'ewadi.
Ma wete tamau ma sinau 'uhe'asisiyanedi.”
20 Ma loheyaina 'igwaeya, “Bada, 'igu tuta sedasedega 'ana siga nige, loinaedi yamuliya bwaibwainidiya.”

21 Coinega Yesu ma'ina yaliyaya loheyaina 'i'ebubuya ma 'igwae, “Beno tuwa 'aigeda ginaula 'ilosapuligowa. Coinega 'uhila 'ino 'asa, ma 'ino tobwatobwa mabwaiyana 'uhegimwaneye, ma 'adi maisa 'uheguyaiye towewelohe 'oidiya, eema 'unaoma 'umuliyegau, 'abwa muliyetega 'ino wasawasa galewa 'uloba hila.”

22 Gwae bewa loheyaina 'ihesagoheya, ma 'ina wasawasa madouna weyahina nuwana 'igala moisa, ma ma'ina nuwagala 'ihila, ta Yesu 'ina gwaeina geya 'imuliye.

23 Coinega Yesu 'ilo'ita dadana ma 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, 'igwae, “Ceguma taiyawedi taudi ma'idi wasawasa madouna, 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'alona mwauna.”

24 Ma 'ana tomuliyao nuwadi 'ihepwanopwanowa 'ina gwaeina weyahina. Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Natugwao, Yehoba 'ina 'ebeloina 'ana luhu mwau hedada. 25 Ee moisa, kameli* tauna hebahebai madouna, 'oinega tupwana mwauna ma nidili* 'ana bwalena 'oinega kameliina 'iluhu, ma hesi towasawasao 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedada.”

26 Yesu 'ina gwaeina 'ana tomuliyao sihesagoheya ma nuwadi 'ihepwanopwano hedada, ma sihegwaeya, “Ceguma beno gide, taiya hede sawasawahina ma 'ebe yaliyayaina 'iloba?”

27 Coinega Yesu 'i'e'ebubudi ma 'igwaeya, “Ginaula bewa mwau hedada tomota 'oidiya, ma hesi geya mwauna Yehoba 'oina, weyahina Yehoba 'oina ginaula mabwaiyana sowasowana.”

28 Ta Pita Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, tauma togidega? Weyahina 'ima tobwatobwao mabwaiyadi 'a'ebesinediya ma 'amuliyegowa.”

29 Ma Yesu 'igwaeya, “Ee moisa, 'eguma taiyawedi 'omi 'imi hadao ta tasimiyao ta nuhumiyao ta sinamiyao ta tamamiyao ta natumiyao ta 'imi bale'u wete wa'ebesinediya, ma wete muya waloba weyahigu ta wasa bwebwe'ana 'ana hepwaila weyahina, 'ami maisa tuta bewa waloba gide handeledi hadao ta tasimiyao ta nuhumiyao ta sinamiyao ta natumiyao ta 'imi bale'u wete, ma 'abwa galewa yawasimi hataya wete waloba. 31 Ta bewa tutaina tohanugetao baibaiwadi 'abwa simuliya, ma taudi simulimuliya 'abwa sinugeta.”

Yesu 'ina 'amasa 'ana hepwaila hetoina

(Madiu 20:17-19; Luke 18:31-34)

32 Cabwa 'edai sihanehane Yelusalema weyahina, ma Yesu 'inugenugeta ma 'ana tomuliyao simulimuliya, ta ma'idi nuwapwanopwano, ma tupwadi tomota wete ma'idi 'ateyoho 'edai simulimuliyedi. Eeta 'ana tomuliyao site tuwelowedi 'ibwau 'autehiledima ma 'ihemataluwediya to'aha 'i'iunamo ma 'ilatu 'oina, 33 'igwaeya, “Bewa tuta tahane Yelusalema, ma nobwa 'agu totebaina taugu Loheyaiguina 'itebaegau topwaoli madoudi ta loina 'ana tohe'itao 'oidiya, ma 'igu 'amasa weyahina siloina, ma muliyetega sihe'ebwaegau taudi geya meYudiya 'oidiya, 34 ma taudi meganamuli silotuyanegau ta si'esohegau ta gulahega sisapigau ma 'oinega silohe'amasigau, ma sabwelo 'etoi yatoholohila.”

Yemesa ma Yoni 'idi 'ahwanoi Yesu 'oina

(Madiu 20:20-28)

35 Coinega Yemesa ma Yoni, taudi Sebedi natunao, Yesu 'oina sinaowa, sihegwaeya, sigwae, “Bada, 'anaoma sabi 'ahwanoi 'oiuwa.” 36 Ma Yesu 'igwaeya, “To'aha nuwanuwami ma yapaihowa weyahimi?”

37 Coinega sigwaeya, “Cabwa 'ino 'ebeloina 'oina nuwanuwama ma deiuwa 'amiyatoi, 'aigeda 'ino 'ebeulega ma 'aigeda 'ino 'adigeyegeyega.”

38 Ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi 'imi 'ahwanoiina lamuna geya wasanapu. Togidega? Muya 'ana biyoina yanuma, sawasawahina ma 'omi wete 'oinega wanuma? Ma wete babitaiso mwauna 'abwa yaloba, togidega 'omi wete gide sawasawahimi ma wababitaiso 'esa?”

39 Ta sigwaeya, “Sawasawahima.” Ma Yesu 'igwaeya, “Moisa, biyoina 'abwa 'oinega yanuma, 'omi wete 'oinega wanuma, wete babaitaisoina 'oinega 'i'iunamo 'abwa yababitaiso 'omi wete 'oinega wababitaiso, 40 ma hesi geya sawasawahigu ma yahesinuwa taiyewedi 'abwa 'igu hetoloina 'oina 'igu 'ebeulega ma 'igu 'adigeyegeyega simiyatoi, weyahina Yehoba tauna 'ina 'ebeloina ma 'ihesinuwa.”

41 Ta tomuliyao site teni Yemesa ma Yoni 'idi 'ahwanoi sihesagoheya ma sigamwasowalediya. 42 Eeta Yesu mabwaiyadi 'ibwau he'autediya ma 'ihegwaediya, “Comi wasanapuya taudi bale'uwa sibwauwediya 'abehega babadao, 'idi tomotaiyao siloiloina pa'aledi. 43 Ma 'omi geya'abwa wete gide taudi wapaipaihowa 'esa. Ma hesi taiya 'owa 'eguma nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetoloina, 'ilobwainegowa ma 'iyamwao weyahidi 'uhetopaihowa. 44 Ta wete 'eguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetohanugeta, 'ilobwainegowa ma 'iyamwao mabwaiyadi weyahidi 'uhetopaihowa.

45 “Taugu Loheyaiguina* wete gide 'igu suluma bale'uwa geya 'abehega tomota weyahigu sipaihowa, ma hesi sabi paihowa tomota weyahidi, ma wete yatagwalegauwa ma ya'amasa tomota mabwaiyami 'ami 'ebelihasa weyahina.”

Batimiyo matana 'ibwebwe'ana

(Madiu 20:29-34; Luke 18:35-43)

46 Eeta sitautauya Yeliko, ma tutaina Yesu ma'ana tomuliyao Yeliko si'ebesineya boda madouna si'wayabudiya, ta tomata gibugibu sanina Batimiyo silobeya, tauna Timiyo natuna, ma tuta baibaiwana 'eda papalina 'oina 'imiyamiya, 'i'ahwa'ahwanoi mane ta tobwatobwa weyahidi.

47 Ma Batimiyoina 'ihesagoheya 'abehega Yesu gwama Nasaleta 'itautau, 'oinega Yesu 'oina 'ibwauwa, 'igwae, “Yesu yo, 'owa Debida 'ina susu, 'u'atemuyemuyegau.”

48 Eeta tomota mabwaiyadi Batimiyoina si'ausiya, sigwae, “Tuwa, 'ulolagu!” Ma tuwa 'iwuiwui 'enana madounega, 'igwae, “Debida tubuna yo, 'u'atemuyemuyegau.”

49 Coinega Yesu 'itoholo henonowa, ma 'igwae, “Wabwauweyama.” Ma tomota sigwae, “Bwebwe'ana, 'utoholo. Yesu 'ibwauwegowa.” 50 Coinega 'ana 'abobo 'i'ewayahuleya ma 'itoholo mwayamwayauwa, ma Yesu 'oina 'inaoma.

51 Cinaoma ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “To'aha nuwanuwau ma weyahiu yapaihowa?” Ma tomata gibugibuina 'igwaeya, “Bada, sawasawahina ma matagu 'ugihe'asilala?”

52 Ta Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bwebwe'ana! Cino hemisa 'oinega matau 'i'asilala.” Nage 'oina matana 'i'asilala, ma 'edai Yesu 'imuliyeya.

Copyright information for `BDD