Mark 13

Tuta mwauna 'abwa 'ilatuma

(Madiu 24:1-14; Luke 21:5-19)

1Eeta Yesu ma'ana tomuliyao Hada He'asisi 'oinega silatuwa, ma 'ana tomuliya 'aigeda Hada He'asisi 'ana hadao Yesu 'ihe'itaeya, 'igwae, “Bada, 'u'ita hadaedi 'adi paihowa bwebwe'ana hedada, da'ule madoudi 'oidiyega si'abidiya.”

2Ma Yesu 'igwae, “Hadaedi madoudi 'u'itediya 'i'iunamo ma mabwaiyadi siligeha yahuledi ma geya'abwa wete 'eta tupwa wa'ita'ita hila.”

3Muliyetega Yesu 'itauya Olibe 'oyana 'oina ta 'imiyatoiya, ma 'oinega Hada He'asisi Yelusalema 'oina 'i'e'ebubuna, ma Pita ta Yemesa ta Yoni ta Andulu sinaoma ma siboidimo Yesu ba'idadiu, eema sihegwaeya, sigwae, 4“Bada 'uhegwaemai to tuta 'oina Hada He'asisi siligehi, ma to 'ila'ilala 'adi 'ita 'oidiyega 'ada sanapu 'abehega ginauledi 'i'iunamo silatuma?”

5Coinega Yesu 'ihe'ale 'oidiya 'ihepwaila ma 'igwaeya, “Wa'ita yahigomi tabu ma tomota tupwadi si'abowegomi. 6Weyahina 'abwa tomota baibaiwadi saniguwega sinaonaoma ma 'abehega sihanugeta puigomi, ma 'aigeda 'aigeda 'oidiyega sigwae, ‘Taugu Kelisoina,’ ma tomota baibaiwadi simuliyedi. 7Wete wasa 'abwa wahesagohedi 'alehao deimiya, ma wete bwaga, taudimo si'ale'aleha hiladi, ma hesi sahena wa'ate'ateyoho. Ginaula bewa nata silatu nugeta ma hesi bale'u 'ana 'ebelosaloha 'ana tuta 'abwa hedada. 8Weyahina 'abwa hali boda ma hali boda si'aleha hiladi, ma wete hali 'ebeloina ma hali 'ebeloina silo'aleha hiladi, ma wete mwani'ini'i sipilipili hali tupwa ma hali tupwa 'oidiya, ma gomale madoudi sihapwehapwesa. Ma ginaulaedi bewa tuta mwauna 'ana 'ebehegaina tuwa.

9“Ta 'omi hesi wa'itayahigomi, weyahina tomota 'abwa si'abiyahigomi ma sitauyegomi yatala weyahina, ta Hada Tapwalolo 'oidiya sisapigomi, ta wete 'abwa toloinao ma kiniyao matadiya sitoegomi ma watoholo ma siheyatalaegomi, beno weyahina 'omi 'abehega taugu 'igu bodao, ta saugaina 'oina teteligu wahepwaile 'oidiya. 10Ma teteligu bwebwe'ana 'i'elelewana nugeta tupwa mabwaiyana 'oidiya, ma muliyetega tuta 'ana 'ebelosaloha 'ihapwesa.

11“Ma 'eguma toloinao matadiya sihetohologomi yatala weyahina, sahena wa'ate'ateyoho togidega wagwae 'esa. Ma hesi ma'imi 'atepatu tuwa wagwae, weyahina geya 'abehega 'omi 'imi gwae wahehepwaile, ma hesi Yaluyaluwa Tabuna nata gwae 'i'ebwaegomi, ma wahepwaila latuhe.

12“Ta wete tuta sinaonaoma 'oidiya tomota 'idi susu 'alodiya 'aleha 'ihapwesa weyahigu, beno loheya tasina 'itebae ma silohe'amasi. Ma wete gide tamana natuna 'itebae ma silohe'amasi. Ma wete gwagwama sinadiyao ta tamadiyao sitebaedi ma silohe'amasidi. 13Ta tomota mabwaiyadi 'abwa silo'alehegomi weyahina 'omi 'abehega 'agu tohemisao. Ma hesi taiyawedi 'omi weyahigu wa'atepatu ee 'ana siga tuta 'ana 'ebelosaloha 'oina, nata 'ebe yaliyaya waloba.

Mwau madouna

(Madiu 24:15-28; Luke 21:20-24)

14“Cabwa 'eguma 'omi wa'itadi hali tomota ginaula gala hedadedi ma didigadi sihetoholodi tupwa he'ahe'asisina 'oina (Ceguma taiya nage gwaeina 'ihasili 'abwa 'isanapu), tuta nage 'oina Yudiya 'ana tomiyao 'ilobwainediya ma 'oya 'oidiya sidena. 15Ma 'eguma taiya wagahata 'imiyamiya 'idena mwayamwayau, ma sahena 'iluhuluhu hila 'ina hada 'alona 'ina tobwatobwa sabi 'ewadi. 16Ma 'eguma taiya wete tanoha 'ipaipaihowa geya'abwa wete 'ihilahila 'ana 'ale'o hali tupwa 'ilaguya 'i'ewa.

17“Ma tuta nage 'oina togamwa ma tohesusuwao sihenuwa'ole'ole. 18Coinega wa'ahwanoi waiwai ma tuta bwebwe'ana Yehoba 'i'ebwaegomi 'imi tuta dena 'oina, ma sahena gogai 'ana tuta.

19“Moisa tuwa, tuta nage 'oina mwau hedada, weyahina tutaina Yehoba bale'u 'ihemasaleheya 'oinega ma 'ana siga nige geya 'aigeda wete mwau nage gide 'ida latuwa, ma 'abwa geya sowana wete mwau bewa gide 'ida latu hila. 20Mwau nina 'ana sabwelowao 'eguma Yehoba sahena 'i'abi'abi hetoto'upe beno tomota mabwaiyadi si'amasa, ma hesi Yehoba sabwelowedi 'abwa 'i'abi hetoto'upadi, tauna 'ina tomotaiyao hesihesinuwaidi weyahidi.

21“Tutaina 'oina 'eguma taiya 'ihegwaegomi, 'igwae, ‘Keliso bewa’ nuwana ‘Nage,’ sahena wahehemisaedi. 22Weyahina Keliso 'abo'abodi ma palopita 'abo'abodi beno silatulatuma ma 'ila'ilala waiwaidi tomota 'oidiya sihe'itaedi, ma 'oidiyega 'eguma sawasawahidi Yehoba 'ina bodao hesihesinuwaidi si'abowedi. 23Coinega wa'ita yahigomi, weyahina ginaulaedi bewa yahepwaila pwaiya 'oimiya.

Yesu 'ina hilama

(Madiu 24:29-31; Luke 21:25-28)

24“Ma tuta mwauwedi 'igumwala ma muliyetega sinala 'iguguyou, ma wete wai'ena 'ina maedana 'igibo, 25ma 'ipwala galewa sigubagubala, ma ginaulao galewa mabwaiyadi simiyamiya 'idi waiwai si'elo we'a. 26Tuta nage 'oina mebale'u taugu Loheyaiguina si'itegau yaloha 'oidiyega yasulusuluma ma'igu waiwai ta ma'igu wasawasa madouna, 27'oinega 'igu aneloseyao yahetunedi, 'igu bodao hesihesinuwaidi sihegogonedima bale'u ta galewa ta yaumai mabwaiyadi 'idi tupwa 'oidiyega.

Cebe'ita saido 'oinega

(Madiu 24:32-35; Luke 21:29-33)

28“Cebe'ita saido* 'oinega yahe'itegomi 'abehega 'eguma saido nabaina hauhaudi 'ilagulagudi, beno wasanapuya 'esihe 'ana tuta 'abwa 'ilatu. 29Ma wete 'ila'ilalaowedi 'oimiya yahepwailediya, 'eguma to tuta ma wa'ita lobadi, beno wasanapuya 'abehega 'igu tuta hilama 'ana tuta 'i'ehohoya. 30Moisa tuwa, yaso bewa geya sowana wagumwagumwala ma 'ana siga ginaulaedi mabwaiyadi silatu.

31“Cabwa galewa ma bale'u sisawala, ma hesi 'igu gwae geya sowana 'isawasawala.

Cina hilama 'ana tuta geya 'ana tosanapumo

(Madiu 24:36-44)

32“Ma hesi geya 'eta taiya 'isanapu to tuta nuwana to sabwelo 'oina yahilama, ta wete aneloseyao galewa geya sisanapu. Ma taugu wete geya yasanapu. Ta Tamagu 'iboinamo 'isanapuya. 33Coinega walomatayahi, weyahina 'igu tuta hilama geya wasanapu.”

34Cebe'ita wete Yesu 'i'ebwaediya 'igwae, “Ceguma 'aigeda bada 'abehega 'ina hada 'abwa 'ipilisine ma 'itautau hali tupwa, 'ina topaihowa 'aigeda 'aigeda 'idi paihowa 'iheguyaidi, ma 'iloinedi ma 'abehega 'ina hada si'itayahi, ma wete hada 'ana 'ahwa'eda 'ana to'itayahina 'ihegwae, 'igwae, ‘Geya'abwa 'u'eno'eno, ma hesi 'ulomatayahi bwaibwaini.’ 35Coinega 'ilobwainegomiya ma walomatayahi ma wayamweyamwegau, weyahina toni hadaina 'ina latu 'ana tuta geya wasanapu, nuwana lahilahiya, nuwana nihuwana gamwana, nuwana gona 'ada'adale, nuwana gonagona. 36Geya'abwa yalatulatuma ma 'eno'enowega 'atemi yaloheyoho.

37“Cigu hemataluwa bewa 'oimiya ma wete tomota mabwaiyadi 'oidiya 'abehega walomatayahi bwaibwaini.”

Copyright information for `BDD