Mark 16

Yesu 'ina toholohila

(Madiu 28:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

1Sabatiina 'igumwala, ma Meli Magidala ma 'ina waliyesa, tauna Yemesa sinana, ma Salome wete ba'idadiu holowa bwebwe'ana sigimwaneya ma 'abehega Yesu wahina 'oinega siheholoi.

2Gona 'i'adaleya beno wiki 'ana sabwelo nugenugetaina 'oina, ma sinala 'ina saehohau 'oina wahiwahineyedi ma'idi holowa sinaonaoma Yesu galihinaina 'oina. 3Ma siboidimo sihehegwaegwae, sigwaeya, “Taiya nata 'ahubodaina galihina 'ahwanega 'ida buihile weyahida?” Weyahina da'uleina madou hedada. 4Ma silo'ita naowa, galihaina 'ana 'ahuboda da'uleina 'ahwanega 'ibuihileya, 'imiyamiya.

5Coinega wahiwahineyedi galiha 'alona siluhuwa, ma 'idi 'ebeulega hewali ma'ana 'ale'o wa'ewa'e'ena 'imiyamiya si'iteya, ma si'ateyohowa.

6Ma hewaliina 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena wa'ate'ateyoho. Yesu gwama Nasaleta, tauna sigihe keloseya wa'ebe'ebese, ma geya tauna 'ebwa 'imiyamiya, weyahina tauna 'itoholo hila. Cina 'ebe'eno bewa wa'iteya galihinamo. 7Hesi wahila ma Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya ta wete Pita 'oina wahepwaila, wagwae, ‘Yesu nata 'inugeta Galili, ma 'omi wamuliya, ma nage 'oina wa'ita, gide mwalo 'ina hepwaila 'oimiya.’”

8Coinega wahiwahineyedi galihega silatu mwayamwayauma ma sidena, weyahina nuwadi 'ihepwanopwanowa, ma wete sidedededela, ma'idi 'ateyoho ta geya 'eta taiya 'oina sihepwaila.

Yesu 'ina hapwesa Meli Magidala 'oina

(Madiu 28:9-10; Yoni 20:11-18)

9Wiki 'ana sabwelo nugenugetaina gonagona, Yesu 'ina toholohila 'oina 'ilatu nugeta Meli Magidala 'oina, tauna 'alonega mwalo hi'ahi'a site sebeni Yesu 'iula latuhediya. 10Coinega Meliina 'inaoma ma Yesu 'ina tomota 'ihemataluwediya, ta taudi tuwa 'abwa ma'idi nuwagala sidoudou Yesu weyahina. 11Ma Meli hemataluwa 'i'ebwaediya 'igwae, “Yesu ya'iteya mayawasina.” Ta taudi si'ahwa 'abo'aboweya.

Yesu 'ina helobaloba 'ana tomuliyao site luwa 'oidiya

(Luke 24:13-35)

12Ma muliyetega Yesu 'ana tomuliyao 'eluwa Yelusalemega sihapwesama ma hali 'asa weyahina sitautauya, ma Yesu 'i'abilatuheya 'iboi hali 'ita 'oinega. 13Eeta site luwaedi sigogona sihila Yelusalema, ma 'iyadiyao sihemataluwediya, ma hesi geya sihemisaedi.

Yesu 'ana tomuliyao 'idi paihowa 'i'ebwaediya

(Madiu 28:16-20; Luke 24:36-49; Yoni 20:19-23; Paihowa 1:6-8)

14Muliyetega Yesu 'ana tomuliyao site lebeni si'ai'ai, ma Yesu matadiya 'ilatuwa, ma 'iheliyediya 'idi nuwapota weyahina, 'igwaeya, “Ciyadao taudi 'igu toholohila mulina si'itegauwa ta 'oimiya sihehepwaila, ma togidega ta geya wahemisaedi?”

15Coinega hemataluwa 'i'ebwaediya, 'igwae, “Watauya tupwa mabwaiyana, ma wasagu tomota mabwaiyadi 'oidiya waguguyae. 16Eema taiyewedi sihemisaegauwa wa'abihe babitaisowedi ma lema bwebwe'ana siloba, ma 'eguma taiyewedi geya sihemisaegau 'abwa loina galana siloba.

17“Ma 'agu tohemisaowedi 'ila'ilala waiwaidi 'abwa sipaihowadi, beno saniguwega hi'ahi'a tomota 'oidiyega siulalatuhedi, ma 'enana hagana ma hagana 'oidiyega sihehe gwaegwae, 18ma 'eguma mwata lolosasadi si'abi lagasidi, geya'abwa 'idi 'enali 'oidiyega si'ama'amasa. Wete we'aha newanewalina 'eguma sinuma geya'abwa si'ama'amasa. Ta wete 'eguma tolohalao si'abitohodi, sibwebwe'ana tuwa.”

Yesu 'ina hane galewa

(Luke 24:50-53; Paihowa 1:9-11)

19Cida Bada Yesu 'ina hemataluwa 'ana tomuliyao 'oidiya 'ilosaloha pwaiya ma 'ihaneya galewa, ma Yehoba 'ina 'ebeulega 'imiyatoiya. 20Ta 'oinega 'ana tomuliyaowedi sitauya tupwa mabwaiyana 'oidiya ma Yesu wasana siguguyaeya, ma hesi Badaina ba'idadiu sipaipaihowa, ta 'ina waiwai 'oinega paihowaedi 'ebe henainaida sipaihowediya, ma 'oinega tomota wasaina sihemisaeya.

Copyright information for `BDD