Mark 9

1Ma wete Yesu 'ihegwaediya, “Moisa tuwa, tupwami 'oimiyega geya'abwa wa'ama'amasa ma 'ana siga Yehoba 'ina loina waiwaina 'ilatuma ma wa'ita.”

Yesu 'ana 'ita hagana

(Madiu 17:1-13; Luke 9:28-36)

2Sabwelo sikisi mulina Yesu 'ana tomuliyao 'etoi 'itoediya, taudi Pita ma Yemesa ma Yoni ba'idanao sihaneya 'oya 'aigeda dudulena 'oina, ma siboi simiyamiya, si'iteya Yesu maninina 'imaedana 3ma 'ana 'ale'o wa'ewa'e'ena moisa, ma 'ana 'ita geya 'eta taiya bale'uwa sowasowana ma 'ale'oina 'ihe'ehau hila 'ana wa'ewa'e'eina gide. 4Ma wete Ilaitiya ma Mosese sihapwesama ma Yesuina ba'idadiu sihehegwaegwae.

5Coinega Pita Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'ida miya bewa bwebwe'ana, 'oinega 'imi hadahada 'etoi 'a'abidi, 'aigeda 'owa weyahiu, 'aigeda Mosese, ma 'aigeda Ilaitiya.” 6Beno Pita 'igwaegwae bwagabwaga weyahina tauna ma'iyanao simatauta hedadeya.

7Eeta yaloyaloha wete 'isuluwa ma 'i'ahusamudiya. Yaloyalohaina 'oinega 'aigeda 'enana sihesagoheya, 'igwae, “Bewa natugu bwebwe'ana hedada, ma 'ina gwae wahesagohe.” 8Ma silomwayamwayauwa ma silo'ita dadana, ma Yesu 'iboinamo, ma geya 'eta wete taiya si'ita.

9Coinega 'oyega sisulusuluma ma Yesu 'iloinaediya, 'igwae, “Ginauledi nige wa'ita pwaidiya geya'abwa tomota 'oidiya wahehepwailedi eema 'ana siga taugu Loheyaiguina 'amasega yatoholo hilama.” 10Coinega ginauledi sidahwediya, ma siboi sihehegwaegwae, sigwaeya, “Cina gwaeina toholohila weyahina togidega 'ana sanapu?”

11Ma Yesu 'oina sihesilala wete, sigwaeya, “To'aha weyahina loina 'ana tohe'itao sigwae 'abehega Ilaitiya 'inugetama, ma gwahunega To'abihetenaina 'itautauyama?”

12Ma Yesu 'igwaeya, “Cehe gidemusa. Ilaitiya 'abehega 'ilatu nugetama, ma 'oinega ginaula mabwaiyana 'i'abihe dumwaludi. Ma hesi Ilaitiyaina 'ilatu pwaima, ma tomota sipaihowa galagala 'oina gide 'idi nuwatuhu, to'aha gide Buki Tabu 'ihepwaila nugeteya. Ma wete taugu Loheyaiguina to'aha weyahina Buki Tabu 'ihepwaila nugetegauwa 'abehega muya baibaiwadi yalobadi, ma wete tomota silogwahategau?”

Caigeda gwama 'ihebwasubwasumo

(Madiu 17:14-20; Luke 9:27-43)

14Eeta 'oyega sisuluma ma 'ana tomuliyao mabwaiyadi siloba hilediya, ma boda baibaiwadi ba'idadiyao ma wete loina 'ana tohe'itao ba'idadiyao sihe'ohe'oheya. 15Ma tutaina boda Yesu si'inaneya nuwadi 'ipwanopwanowa madouna, ma sipilipili mwayamwayau sabi 'itaina. 16Sipilima ma Yesu 'idi he'ohe'ohe weyahina 'ihesilalediya, 'igwae, “To'aha weyahina wahehegwaegwae?” 17Ma 'aigeda loheya bodaedi 'oidiyega Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'idi he'ohe'ohe lamuna natugu, weyahina 'ina lohala 'oinega geya sawasawahina ma 'igwae. 18Tuta tupwana hi'ahi'a 'ina paihowega 'itaitai ma 'ahwanega gwalabusobuso sihapwehapwesa, ma 'ihesala'i'ita ma 'idededela. Coinega 'a tomuliyao ya'ahwanoiyedi ma 'abehega hi'ahi'a gwama 'oinega sipa'ihapwese, ma geya sowasowadi.”

19Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Comi togidega, ta deba pa'ala hedade? Tuta bewa 'imi deba pa'ala 'oinega yahewahi dabalala. Tuwa gwamaina watauyeyama ma ya'ita.”

20Eeta gwamaina si'eweyama Yesu 'oina, ma hi'ahi'a 'i'iteya Yesu, 'oinega 'iginaoya gwamaina ma 'itai ma bale'uwa 'ibe'uwa, 'idededela ma 'ahwanega gwala busobuso silatulatu. 21Ma tamanaina 'oina Yesu 'ihesilala, 'igwae, “To tuta 'oina 'ina lohala 'ihegaineya?” Ma tamana 'igwaeya, “Cina tuta sedasedega. 22Ma 'eguma 'itai, sauga tupwana 'ibe'u 'aiwe 'ala'alasina 'oidiya ma sauga tupwana bwasi ni'una 'oidiya, nata eeta 'ilohe'amasi. Coinega 'eguma sowasowana 'uda 'atemuyamuya ma 'u'abihetemai.”

23Ma Yesu loheyaina 'ihegwaeya, 'igwae, “Cugwae pwaiya, ‘Ceguma sowasowana,’ 'awa? Ma hesi 'unuwatuhuyahi 'abehega 'eguma tahemisa, ginaula mabwaiyana sawasawahina 'oida.”

24Nage 'oina loheyaina 'igwae hedahedada, “Moisa tuwa yahemisa, ma geya yahemisa hedada. Nuwanuwagu ma 'igu hemisa 'ugihewaiwaiye.” 25Ma boda baibaiwadi sipilipilima Yesu 'i'itediya, 'oinega hi'ahi'a 'iheliyeya, 'igwae, “Cowa hi'ahi'a 'ino paihowega, gwama 'iheyauyauleya, yaloinego ma 'u'ebesine hatae, ma geya sowana wete 'uluhuluhu hila 'oina.”

26Coinega hi'ahi'aina 'i'aso'asona, ma 'ana hebwasubwasumo 'iginaoya, ma 'idedela madouna, ma hi'ahi'aina 'ihapwesa 'itauya, ma boda gwamaina si'iteya 'ana 'ita gide 'i'amasa, ma simatauteya ma sigwae, “Beno 'i'amasa.” 27Ma Yesu gwama nimana 'i'abiya ma 'i'abihe toholoya, ta gwamaina 'itoholowa ma'ina bwebwe'ana.

28Muliyetega Yesu ma 'ana tomuliyao siluhu hadai ma nobwa siboi. Eeta tomuliyaowedi Yesu sihegwaeya, sigwae, “Bada, togidega tauma geya sawasawahina hi'ahi'a 'apa'i ma 'ihapesa?” 29Ma Yesu 'igwaeya, “Geya 'eta wete ginaula 'oinega ma hi'ahi'a tapa'ihapwese. Beno tuwa 'ahwanoiyega Yehoba 'oina.”

Yesu 'ina 'amasa weyahina 'ihe'ote'otetela

(Madiu 17:22-23; Luke 9:43-45)

30Nage 'oinega Yesu ma 'ana tomuliyao tupwaina si'ebesineya, ma Yesu geya nuwana ma boda sisanapu to'eha 'oina sitauya, 'oinega Galili 'edaina 'oina sitautauya, ma 'ana tomuliyao 'ihe'itediya 'ina 'amasa weyahina, 'igwaeya, “Cabwa Loheyaiguina 'agu toteba 'i'ebwayaegau 'agu 'alehao 'oidiya ma silohe'amasigau. 32Eeta sabwelo 'etoi mulina 'abwa yatoholohila.” Ma 'ina he'ita bewa weyahina geya sisanapu, ma hesi geya 'oina sihesilala, weyahina simatauta.

Tonugeta taudi 'abwa simuliya

(Madiu 18:1-5; Luke 9:46-48)

33Eeta 'asa Kapaneumi 'oina sihapwesa ma hadai siluhuwa, ma nobwa Yesu 'ana tomuliyao 'ihesilalediya 'igwae, “To ginaula weyahina wahehe'ohe'ohe 'edai?”

34Ma sideba mwadina, 'oinega geya sihemaisa, weyahina 'idi he'ohe'ohe lamuna beno taiya 'oidiyega 'idi tohanugeta. 35Coinega Yesu 'imiyatoiya ma site tuwelo 'ibwauwediya ma 'ihe'ita 'oidiya, 'igwaeya, “Ceguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhebada, 'ilobwainegowa ma 'uboi 'ugihesuluhego ma 'uhetopaihowa 'iyamwao weyahidi.” 36Coinega 'aigeda gwama 'itoeyama ma gamwagamwanidiya 'ihetoholoya ma 'i'atusapwaliya ma 'ihegwaediya, 37“Ceguma taiya 'owa gwama bewa gidemusa 'uhelauwe weyahigu, 'owa taugu wete 'uhelauwegau, ma geya 'abehega yaboi 'uhelauwegau ma wete 'agu Tohetune Yehoba ba'idagu 'uhelauwemaiya.”

Ceguma taiya tauna geya 'ilolo'alehegita tauna 'ilemelemegita

(Luke 9:49-50)

38Ma Yoni 'igwaeya, “Bada, 'aigeda loheya 'a'iteya saniuwega hi'ahi'a 'iulaula latuhedi, 'oinega 'a'etobodeya weyahina loheyaina geya 'ida boda.”

39Ma Yesu 'igwaeya, “Geya sowana wa'au'ausi, weyahina 'eguma taiya 'eta ginaula waiwaidi taugu saniguwega 'ipaihowadi, geya sowana wete 'eta 'isinasinaligau. 40Weyahina 'eguma taiyawedi geya silolo'alehegita, taudi silemelemegita. 41Ma wete wanuwatuhu 'abehega 'eguma tani'omi 'iyahala ma taiya 'ihenumegomi weyahina 'omi Keliso 'ina bodao, tauna 'ana maisa bwebwe'ana 'abwa 'iloba.

To'aha 'igihe galeya

(Madiu 18:6-9; Luke 17:1-2)

42“Ma hesi 'agu tohemisao gwagwamaedi 'eguma taiya 'itohodi, ma 'oidiyega 'aigeda 'i'abihebe'u, loheyaina bo wahineina 'ilobwaineya ma da'ule madouna tani'ona sisipwa mada'ulena siula suluhe ni'uwa. 43Wete 'eguma nimau 'igihebe'ugo 'ilobwaineya ma 'u'upwa yahule. Beno geya 'ana galamo 'eguma manima 'upwa'upwau ma yawasi bwebwe'ana 'uloba. Ma hesi gala hedadena 'oiuwa 'eguma manima luwaluwau ma siula suluhego 'aiwe 'ala'alata hataya 'oina.

45“Ma wete 'eguma 'aheu 'igihe be'ugo, 'ilobwaineya ma 'u'upwa yahule. Beno geya 'ana galamo 'eguma ma 'ino lopego ma yawasiu bwebwe'ana 'uloba. Ma hesi gala hedadena 'oiuwa, 'eguma ma'ahe luwaluwau siula suluhego 'aiwe 'ala'alasinaina 'oina. Casaina 'oina 'aiwe 'ala'alasina geya 'ida gibowa.

47“Matau wete gidemusa 'eguma 'igihebe'ugo 'ubwaiyahule wete, weyahina geya 'eta 'ana galamo 'eguma mamata 'ai'aigedau ma Yehoba 'ina 'ebeloina 'uloba. Ma hesi gala hedadena 'oiuwa, 'eguma mamata luwaluwau siula suluhego 'aiwe 'ala'alata 'oina. 48Casaina 'oina mwahulu 'oidiya yapwayapwa sisopisopila hataya ma wete 'aiweina geya 'ida gibowa.

49“Coinega tomota mabwaiyadi 'abwa 'aiwe 'ala'alasina 'i'abi hebwebwe'anedi, gide hola 'e'ahai 'i'abi hebwebwe'aneya. 50Hola ginaula bwebwe'ana, ma 'eguma 'ana 'amna 'igumwala geya sawasawahina ma 'i'amna hila. Coinega 'ilobwainegomiya ma mumugami waboi walotoho, 'ana lotohona gidemusa wahehelau hilegomi.”

Copyright information for `BDD