Matthew 17

Yesu 'ana 'ita 'idumaduma

(Maki 9:2-13; Luke 9:28-36)

Sabwelo sikisi mulina Yesu 'ana tomuliyao 'etoi 'itoediya, ta sihaneya 'oya 'aigeda dudulena 'oina. Tomuliyaowedi taudi Pita ma Yemesa matasina Yoni.

Tutaina taudimo simiyamiya 'oyai Yesu maninina si'iteya 'inamanamala gide sinala 'ana 'ita, ma 'ana 'ale'o 'ana wa'ewa'e'eina gide 'asilala 'isaesaehane. Ma wete Mosese ma Ilaitiya silatuma ta Yesuina ba'idadiu sihehegwaegwae.

Coinega Pita 'i'ahwalagata ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'ida miya bewa gide 'ausalana, 'oinega 'ilobwaineya ma 'eguma 'utagwala, hadahada 'etoi ya'abidi, ma 'aigeda 'owa weyahiu, ma 'aigeda Mosese weyahina, ma 'aigeda Ilaitiya weyahina.”

Pita 'ina gwae 'abwa geya 'ilosalohi ma yaloyaloha 'asilalana 'i'ahuhe taluhidiya, ma yaloyaloha 'oinega 'enana 'aigeda sihesagoheya, 'igwae, “Bewa Natugu bwebwe'ana hedade, tauna weyahina yayaliyaya madouna, 'oinega 'ina gwaeyao wahesagohedi.”

Ma Yesu 'ana tomuliyaowedi gwaeina sihesagoheya ta ma'idi matauta sibe'u talutalubu'iya, ma Yesu 'inaoma ta 'i'abihe toholodiya, 'igwaeya, “Watoholo. Sahena wamatamatauta.” Coinega sisapaila ta Yesu 'iboinamo 'itotoholo si'iteya.

Yesu ba'idanao 'oyega sidobidobima, ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Ginauledi nige wa'itediya sahena tomota 'oidiya wahehepwaila 'ana siga taugu Loheyaiguina 'amasega yatoholo hilama.”

10 Ma Yesu 'ana tomuliyao 'oina sihesilala, sigwae, “To'aha weyahina loina 'ana tohe'itao sigwaeya 'abehega Ilaitiya 'abwa 'inugetama, ma muliyetega To'abihetenaina 'ilatu?”

11 Ta Yesu 'igwaeya, “Cehe gide, Ilaitiya 'abehega 'inugetama, ma 'oinega ginaula mabwaiyadi 'i'abihe dumwaludi. 12 Ma hesi Ilaitiyaina 'ilatu pwaima, ma tomota geya si'inana, ta hesi sipaipaihowa galana 'oina to'aha 'idi nuwatuhu gide, nata wete taugu Loheyaiguina gide 'oiguwa simumuga 'esa.” 13 Coinega tomuliyaowedi nage 'oina sisanapuya 'abehega Yesu Yoni to'abihebabitaiso weyahina 'igwaegwae.

Caigeda gwama 'ana lohala hebwasubwasumo Yesu 'i'abihe bwebwe'aniya

(Maki 9:14-29; Luke 9:37-43)

14 Coinega Yesu ma'ana tomuliyao sidobidobi boda 'oidiya, ma 'aigeda loheya 'inaoma, ta 'i'ahetulasa Yesu matana, 15 ma 'igwaeya “Bada, natugu 'u'atemuyemuye, ma 'u'abihe bwebwe'ani, weyahina tuta mabwaiyana 'ana lomagisubu weyahina 'itaitai, ta wahina simuyamuya madouna, ma sauga tupwana 'oidiya 'aiwe ninininima 'oina 'ibe'ube'u, ma sauga tupwana we'aha 'oina 'ibe'u. 16 Ma 'a tomuliyao 'oidiya yanaoleyama, ta geya sawasawahina ma si'abihe bwebwe'ani.”

17 Coinega Yesu 'ihegwaediya, “Hede 'omi togidega? Tonuwa potapotami 'iya. Nuwana geya wahemisaegau, 'awa? Cimi nuwapotapota 'oinega yawahi dabalala. Hana gwamaina wanaoleyama 'oiguwa, ma ya'ita.”

18 Gwamaina sinaoleyama, ma Yesu hi'ahi'a 'iloinaeya, ma lomagisubu gwamaina 'oinega 'ilatuwa ta 'ibwebwe'ana hila.

19 Muliyetega Yesu 'ana tomuliyao tupwadi sinaoma siboidimo Yesu ba'idanao, ma sihegwaeya, sigwae, “Bada, togidega tauma ta geya sawasawahima ma hi'ahi'aina 'aulalatuhe?”

20 Ta Yesu 'igwaeya, “Weyahina 'imi hemisa 'iwe'a. Yagwae moisa 'eguma 'imi hemisa 'ana waiwai gide seyala* patuna, 'abwa 'oya nage 'oina wagwae, ‘Bewa 'oinega 'umiya dobi,’ nata 'ihematamatana tuwa. Gide wete ginaula mabwaiyadi sawasawahimi ma wapaihowadi.”

Yesu 'ina 'amasa weyahina 'igwae hila

(Maki 9:30-32; Luke 9:43-45)

22 Muliyetega Galili 'oina simiyamiya, ma Yesu 'ihenuwa laguwediya, 'igwae, “Cabwa 'agu toteba 'itebaegau taugu Loheyaiguina 'agu 'alehao 'oidiya, 23 ma silohe'amasigau, ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihetoholo hilegau.” Yesu 'ina hepwaila bewa weyahina sinuwagala moisa.

Cidi takesi Hada He'asisi weyahina

24 Muliyetega sitauya Kapaneumi 'oina, ma takesi Hada He'asisi weyahina 'ana tohe'autao sinaoma ta Pita 'oina sigwaeya, “Togidega, sawasawahina ma 'ino tohe'itaina 'itakesi, bo geya?” 25 Ma Pita 'igwaeya, “Cehe, nata 'ina takesi 'ilagu.” Coinega 'ihilama hadai, ma Yesu Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Saimoni, to'aha 'ino nuwatuhu toloinao bale'uwa weyahidi, taiyawedi 'oidiyega takesi si'ewa'ewa? natudiyao 'oidiyega? bo hali tomota 'oidiyega?”

26 Pita 'igwaeya, “Hali tomota 'oidiyega.” Ta Yesu wete 'igwae hila, 'igwaeya, “Moisa! Coinega taudi natudiyao geya'abwa sitaketakesi. 27 Ma sahena taloguipaila, 'amuge ma 'oida sinuwagala. Coinega bewa tuwa huku 'u'ewa ma 'udobi holai, ma 'eguma silahana nugenugetana 'u'atu, 'ahwana 'uso'e ma 'alonega mane 'u'eweyama ma 'u'ebwaedi, beno 'owa ma taugu 'ida takesi sawasawahida.”

Copyright information for `BDD