Matthew 17

Yesu 'ana 'ita 'idumaduma

(Maki 9:2-13; Luke 9:28-36)

1Sabwelo sikisi mulina Yesu 'ana tomuliyao 'etoi 'itoediya, ta sihaneya 'oya 'aigeda dudulena 'oina. Tomuliyaowedi taudi Pita ma Yemesa matasina Yoni.

2Tutaina taudimo simiyamiya 'oyai Yesu maninina si'iteya 'inamanamala gide sinala 'ana 'ita, ma 'ana 'ale'o 'ana wa'ewa'e'eina gide 'asilala 'isaesaehane. 3Ma wete Mosese ma Ilaitiya silatuma ta Yesuina ba'idadiu sihehegwaegwae.

4Coinega Pita 'i'ahwalagata ma Yesu 'ihegwaeya, 'igwae, “Bada, 'ida miya bewa gide 'ausalana, 'oinega 'ilobwaineya ma 'eguma 'utagwala, hadahada 'etoi ya'abidi, ma 'aigeda 'owa weyahiu, ma 'aigeda Mosese weyahina, ma 'aigeda Ilaitiya weyahina.”

5Pita 'ina gwae 'abwa geya 'ilosalohi ma yaloyaloha 'asilalana 'i'ahuhe taluhidiya, ma yaloyaloha 'oinega 'enana 'aigeda sihesagoheya, 'igwae, “Bewa Natugu bwebwe'ana hedade, tauna weyahina yayaliyaya madouna, 'oinega 'ina gwaeyao wahesagohedi.”

6Ma Yesu 'ana tomuliyaowedi gwaeina sihesagoheya ta ma'idi matauta sibe'u talutalubu'iya, 7ma Yesu 'inaoma ta 'i'abihe toholodiya, 'igwaeya, “Watoholo. Sahena wamatamatauta.” 8Coinega sisapaila ta Yesu 'iboinamo 'itotoholo si'iteya.

9Yesu ba'idanao 'oyega sidobidobima, ma Yesu 'ihegwaediya, 'igwae, “Ginauledi nige wa'itediya sahena tomota 'oidiya wahehepwaila 'ana siga taugu Loheyaiguina 'amasega yatoholo hilama.”

10Ma Yesu 'ana tomuliyao 'oina sihesilala, sigwae, “To'aha weyahina loina 'ana tohe'itao sigwaeya 'abehega Ilaitiya 'abwa 'inugetama, ma muliyetega To'abihetenaina 'ilatu?”

11Ta Yesu 'igwaeya, “Cehe gide, Ilaitiya 'abehega 'inugetama, ma 'oinega ginaula mabwaiyadi 'i'abihe dumwaludi. 12Ma hesi Ilaitiyaina 'ilatu pwaima, ma tomota geya si'inana, ta hesi sipaipaihowa galana 'oina to'aha 'idi nuwatuhu gide, nata wete taugu Loheyaiguina gide 'oiguwa simumuga 'esa.” 13Coinega tomuliyaowedi nage 'oina sisanapuya 'abehega Yesu Yoni to'abihebabitaiso weyahina 'igwaegwae.

Caigeda gwama 'ana lohala hebwasubwasumo Yesu 'i'abihe bwebwe'aniya

(Maki 9:14-29; Luke 9:37-43)

14Coinega Yesu ma'ana tomuliyao sidobidobi boda 'oidiya, ma 'aigeda loheya 'inaoma, ta 'i'ahetulasa Yesu matana, 15ma 'igwaeya “Bada, natugu 'u'atemuyemuye, ma 'u'abihe bwebwe'ani, weyahina tuta mabwaiyana 'ana lomagisubu weyahina 'itaitai, ta wahina simuyamuya madouna, ma sauga tupwana 'oidiya 'aiwe ninininima 'oina 'ibe'ube'u, ma sauga tupwana we'aha 'oina 'ibe'u. 16Ma 'a tomuliyao 'oidiya yanaoleyama, ta geya sawasawahina ma si'abihe bwebwe'ani.”

17Coinega Yesu 'ihegwaediya, “Hede 'omi togidega? Tonuwa potapotami 'iya. Nuwana geya wahemisaegau, 'awa? Cimi nuwapotapota 'oinega yawahi dabalala. Hana gwamaina wanaoleyama 'oiguwa, ma ya'ita.”

18Gwamaina sinaoleyama, ma Yesu hi'ahi'a 'iloinaeya, ma lomagisubu gwamaina 'oinega 'ilatuwa ta 'ibwebwe'ana hila.

19Muliyetega Yesu 'ana tomuliyao tupwadi sinaoma siboidimo Yesu ba'idanao, ma sihegwaeya, sigwae, “Bada, togidega tauma ta geya sawasawahima ma hi'ahi'aina 'aulalatuhe?”

20Ta Yesu 'igwaeya, “Weyahina 'imi hemisa 'iwe'a. Yagwae moisa 'eguma 'imi hemisa 'ana waiwai gide seyala* patuna, 'abwa 'oya nage 'oina wagwae, ‘Bewa 'oinega 'umiya dobi,’ nata 'ihematamatana tuwa. Gide wete ginaula mabwaiyadi sawasawahimi ma wapaihowadi.”

Yesu 'ina 'amasa weyahina 'igwae hila

(Maki 9:30-32; Luke 9:43-45)

22Muliyetega Galili 'oina simiyamiya, ma Yesu 'ihenuwa laguwediya, 'igwae, “Cabwa 'agu toteba 'itebaegau taugu Loheyaiguina 'agu 'alehao 'oidiya, 23ma silohe'amasigau, ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihetoholo hilegau.” Yesu 'ina hepwaila bewa weyahina sinuwagala moisa.

Cidi takesi Hada He'asisi weyahina

24Muliyetega sitauya Kapaneumi 'oina, ma takesi Hada He'asisi weyahina 'ana tohe'autao sinaoma ta Pita 'oina sigwaeya, “Togidega, sawasawahina ma 'ino tohe'itaina 'itakesi, bo geya?” 25Ma Pita 'igwaeya, “Cehe, nata 'ina takesi 'ilagu.” Coinega 'ihilama hadai, ma Yesu Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Saimoni, to'aha 'ino nuwatuhu toloinao bale'uwa weyahidi, taiyawedi 'oidiyega takesi si'ewa'ewa? natudiyao 'oidiyega? bo hali tomota 'oidiyega?”

26Pita 'igwaeya, “Hali tomota 'oidiyega.” Ta Yesu wete 'igwae hila, 'igwaeya, “Moisa! Coinega taudi natudiyao geya'abwa sitaketakesi. 27Ma sahena taloguipaila, 'amuge ma 'oida sinuwagala. Coinega bewa tuwa huku 'u'ewa ma 'udobi holai, ma 'eguma silahana nugenugetana 'u'atu, 'ahwana 'uso'e ma 'alonega mane 'u'eweyama ma 'u'ebwaedi, beno 'owa ma taugu 'ida takesi sawasawahida.”

Copyright information for `BDD