Matthew 19

Sa'ila weyahina

(Maki 10:1-12)

1Yesu 'ina he'itaedi 'ilosalohidiya ma tupwa Galili 'i'ebesineya, ma Yudiya 'ina tupwa 'iluhuwa, beno we'aha Yolidani hali papaliya. 2Ma boda wete madouna Yesu simuliyeya ta nobwa 'idi tolohalao 'i'abihe bwebwe'anediya.

3Coinega Palisiyao sinaoma ta nuwanuwadi ma Yesu sitoho, 'oinega 'oina sihesilala, sigwae, “Bada, sawasawahina ma pui tupwana weyahina loheya mwanena 'isa'ile?”

4Ta Yesu 'igwae, “Buki He'asisi 'oina wasanapu pwaiya lelelena 'abehega tuta 'ana 'ebe hegaina 'oina Tohemasalaha tomota 'eluwa 'ihemasalehediya, meloheyana ma mewahinena, 5ma 'igwaeya,

‘Bewa huhuna 'oinega loheya tamana ma sinana 'i'ebesinedi ma mwanena ba'idana simiyaluwa, ma siteluwaedi sihe'wapina 'aigeda tuwa,
6ma tuta bewa sihe'aigeda pwaiya. Yehoba 'ihemiyaluwa pwaiyediya, 'oinega sahena 'eta taiya 'ihemiya wasiyedi’.”
7Coinega sigwaeya, “To'aha weyahina Mosese 'iloina 'abehega loheya sawasawahina ma pepa 'oina 'ina logwahata 'ihepwaile, ma mwanena 'i'ebwae, ma muliyetega 'isa'ila?”

8Ma Yesu 'igwaeya, “Beno 'imi nuwapota weyahina, 'oinega Mosese 'itagwala 'oimiya ma mwanemiyao gide wasa'ila 'esedi, ma hesi tuta nugenugetana geya wete tagwala sa'ila weyahina 'imiyamiya. 9Ma yahegwaegomi 'abehega 'eguma loheya 'aigeda mwanena geya 'ipui, ma loheya tuwa 'isa'ila ma 'ihaibala hali wahine 'oina, beno 'ilogwaliya.”

10Coinega 'ana tomuliyao sihegwaeya, sigwae, “Ceguma loheya mamwanena 'adi loina bewa gide, sahena hai.”

11Ma Yesu 'igwaeya, “He'ita bewa geya tomota mabwaiyadi weyahidi, ma hesi 'eguma Yehoba sanapu 'i'ebwaeya tupwanamo tomota 'oidiya ma sisanapu 12'abehega loheloheya tupwana 'idi li'u hohau 'oinega geya sawasawahina ma sihai, ma wete tupwadi loheloheya 'wawadi si'ewediya ma geya sowana sihai, ma tupwadi Yehoba 'ina loina weyahina siboidimo si'ausidiya ma sahena sihaihai. Ceguma taiya gwae bewa sawasawahina ma 'isanapu, ma'ina sanapu 'inuwasabwalena.”

Yesu gwagwama 'igwae helauwediya

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13Ta tomota gwagwama si'ewedima Yesu 'oina ma 'abehega 'i'abitohodi ma weyahidi 'i'ahwanoi Yehoba 'oina. Ma hesi 'ana tomuliyao gwagwamaedi si'etobodediya. 14Ta Yesu 'igwaeya, “Sahena gwagwama wa'eto'etobodedi, ma hesi watagwaledi ma 'oiguwa sinaoma, weyahina gwagwamaedi gide Yehoba 'ina 'ebeloina 'ilobwainediya moisa.” 15Coinega Yesu gwagwamaedi 'i'abitohodiya, ma muliyetega 'i'ebesinediya.

Towasawasa 'aigeda Yesu 'ilogwahateya

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

16Muliyetega 'aigeda loheya Yesu 'oina 'inaoma ta 'igwaeya, “Tohe'ita, to paihowa bwebwe'ana yada paihowa ma 'oinega yawasigu miyamiya hatayana yada loba?”

17Ma Yesu 'igwaeya, “To'aha weyahina paihowa bwebwe'ana 'uhesilala 'oiguwa? Caigeda tuwamo 'ina mumuga bwebwe'ana. Eeta 'eguma nuwanuwau ma yawasiu hataya 'uloba, sawasawahina ma tauna 'ina loinao 'umuliyedi.”

18Ma loheyaina 'ihesilala, 'igwaeya, “To loina?” Ta Yesu 'igwaeya, “Sahena 'ahuyemate; sahena logwali; sahena yagaha; sahena hepwaila 'abo'abo; 19ma tamau ma sinau 'uhe'asisiyedi; ma wete 'iyamwao 'uhelauwedi gide 'uboi 'uhelauwego.”

20Ta hewaliina 'igwae, “Loinaedi mabwaiyadi yamuliya bwaibwainidiya, ma to'aha wete yada paihowa?”

21Ta Yesu 'igwaeya, “Ceguma nuwanuwau ma mumugau mabwaiyana bwebwe'ana, 'uhila 'ino 'asa, ma 'ino tobwatobwa mabwaiyadi 'uhegimwaneyedi, ma 'adi maisa 'uheguyaiye towewelohe 'oidiya, ma 'oinega 'unaoma ma 'umuliyegau, ma 'oinega 'abwa wasawasa galewa 'uloba.”

22Loheyaina Yesu 'ina gwae bewa 'ihesagoheya, ta ma'ina nuwagala 'ihila. Tauna 'ana bolime geya baibaiwana, ta 'ina tobwatobwa baibaiwa hedade 'inuwahidiya.

23Coinega Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, “Moisa, towasawasao 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwauna.

24“Ma wete yahegwaegomi 'abehega hebai kameli* 'ina luhu nidili* 'ana 'ebesula 'oinega mwauna, ma hesi tohewasawasa 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedada.”

25Yesu 'ana tomuliyao 'ina gwae bewa sihesagoheya ta nuwadi 'ihenainaida hedadeya, ma sigwaeya, “Ceguma bewa gide, taiya hede sawasawahina ma 'ebe yaliyaya 'iloba?”

26Ma Yesu 'i'ebubudiya ma 'igwaeya, “Ginaula bewa mwau hedada tomota 'oidiya, ma hesi Yehoba 'oina ginaula mabwaiyana meyameyahadi.”

27Coinega Pita 'ihesilala, 'igwaeya, “Bada, tauma togidega? Weyahina 'ima tobwatobwao mabwaiyadi 'a'ebesine pwaidiya ta 'amuliyegowa.”

28Ma Yesu 'ihegwaediya, “Yagwae moisa, 'abwa bale'u 'ana 'abihe'ehau 'oina taugu Loheyaiguina 'igu wagahata* wasawasa 'oina yamiyatoi, ma wete 'omi 'agu tomuliyao wate tuwelo 'imi wagahata tuwelo 'oidiya wete wamiyatoi, ma meIsileli 'idi susuwao tuwelo waloinaedi.

29“Ma 'eguma taiyawedi 'omi 'imi hadao, bo tasimiyao, bo sinamiyao, bo nuhumiyao, bo tamamiyao, bo natumiyao, bo 'imi tanohao wa'ebesinedi, 'abwa ginauledi wa'ebesinediya 'adi miyalaena ma 'adi loheposeyana handeledi walobadi, yawasimi hataya ba'idana.

30“Ma tuta bewa tohanugetao baibaiwadi 'abwa simuliya, ma taudi simulimuliya 'abwa sinugeta.

Copyright information for `BDD