Matthew 19

Sa'ila weyahina

(Maki 10:1-12)

Yesu 'ina he'itaedi 'ilosalohidiya ma tupwa Galili 'i'ebesineya, ma Yudiya 'ina tupwa 'iluhuwa, beno we'aha Yolidani hali papaliya. Ma boda wete madouna Yesu simuliyeya ta nobwa 'idi tolohalao 'i'abihe bwebwe'anediya.

Coinega Palisiyao sinaoma ta nuwanuwadi ma Yesu sitoho, 'oinega 'oina sihesilala, sigwae, “Bada, sawasawahina ma pui tupwana weyahina loheya mwanena 'isa'ile?”

Ta Yesu 'igwae, “Buki He'asisi 'oina wasanapu pwaiya lelelena 'abehega tuta 'ana 'ebe hegaina 'oina Tohemasalaha tomota 'eluwa 'ihemasalehediya, meloheyana ma mewahinena, ma 'igwaeya,

‘Bewa huhuna 'oinega loheya tamana ma sinana 'i'ebesinedi ma mwanena ba'idana simiyaluwa, ma siteluwaedi sihe'wapina 'aigeda tuwa,
ma tuta bewa sihe'aigeda pwaiya. Yehoba 'ihemiyaluwa pwaiyediya, 'oinega sahena 'eta taiya 'ihemiya wasiyedi’.”
Coinega sigwaeya, “To'aha weyahina Mosese 'iloina 'abehega loheya sawasawahina ma pepa 'oina 'ina logwahata 'ihepwaile, ma mwanena 'i'ebwae, ma muliyetega 'isa'ila?”

Ma Yesu 'igwaeya, “Beno 'imi nuwapota weyahina, 'oinega Mosese 'itagwala 'oimiya ma mwanemiyao gide wasa'ila 'esedi, ma hesi tuta nugenugetana geya wete tagwala sa'ila weyahina 'imiyamiya. Ma yahegwaegomi 'abehega 'eguma loheya 'aigeda mwanena geya 'ipui, ma loheya tuwa 'isa'ila ma 'ihaibala hali wahine 'oina, beno 'ilogwaliya.”

10 Coinega 'ana tomuliyao sihegwaeya, sigwae, “Ceguma loheya mamwanena 'adi loina bewa gide, sahena hai.”

11 Ma Yesu 'igwaeya, “He'ita bewa geya tomota mabwaiyadi weyahidi, ma hesi 'eguma Yehoba sanapu 'i'ebwaeya tupwanamo tomota 'oidiya ma sisanapu 12 'abehega loheloheya tupwana 'idi li'u hohau 'oinega geya sawasawahina ma sihai, ma wete tupwadi loheloheya 'wawadi si'ewediya ma geya sowana sihai, ma tupwadi Yehoba 'ina loina weyahina siboidimo si'ausidiya ma sahena sihaihai. Ceguma taiya gwae bewa sawasawahina ma 'isanapu, ma'ina sanapu 'inuwasabwalena.”

Yesu gwagwama 'igwae helauwediya

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13 Ta tomota gwagwama si'ewedima Yesu 'oina ma 'abehega 'i'abitohodi ma weyahidi 'i'ahwanoi Yehoba 'oina. Ma hesi 'ana tomuliyao gwagwamaedi si'etobodediya. 14 Ta Yesu 'igwaeya, “Sahena gwagwama wa'eto'etobodedi, ma hesi watagwaledi ma 'oiguwa sinaoma, weyahina gwagwamaedi gide Yehoba 'ina 'ebeloina 'ilobwainediya moisa.” 15 Coinega Yesu gwagwamaedi 'i'abitohodiya, ma muliyetega 'i'ebesinediya.

Towasawasa 'aigeda Yesu 'ilogwahateya

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

16 Muliyetega 'aigeda loheya Yesu 'oina 'inaoma ta 'igwaeya, “Tohe'ita, to paihowa bwebwe'ana yada paihowa ma 'oinega yawasigu miyamiya hatayana yada loba?”

17 Ma Yesu 'igwaeya, “To'aha weyahina paihowa bwebwe'ana 'uhesilala 'oiguwa? Caigeda tuwamo 'ina mumuga bwebwe'ana. Eeta 'eguma nuwanuwau ma yawasiu hataya 'uloba, sawasawahina ma tauna 'ina loinao 'umuliyedi.”

18 Ma loheyaina 'ihesilala, 'igwaeya, “To loina?” Ta Yesu 'igwaeya, “Sahena 'ahuyemate; sahena logwali; sahena yagaha; sahena hepwaila 'abo'abo; 19 ma tamau ma sinau 'uhe'asisiyedi; ma wete 'iyamwao 'uhelauwedi gide 'uboi 'uhelauwego.”

20 Ta hewaliina 'igwae, “Loinaedi mabwaiyadi yamuliya bwaibwainidiya, ma to'aha wete yada paihowa?”

21 Ta Yesu 'igwaeya, “Ceguma nuwanuwau ma mumugau mabwaiyana bwebwe'ana, 'uhila 'ino 'asa, ma 'ino tobwatobwa mabwaiyadi 'uhegimwaneyedi, ma 'adi maisa 'uheguyaiye towewelohe 'oidiya, ma 'oinega 'unaoma ma 'umuliyegau, ma 'oinega 'abwa wasawasa galewa 'uloba.”

22 Loheyaina Yesu 'ina gwae bewa 'ihesagoheya, ta ma'ina nuwagala 'ihila. Tauna 'ana bolime geya baibaiwana, ta 'ina tobwatobwa baibaiwa hedade 'inuwahidiya.

23 Coinega Yesu 'ana tomuliyao 'ihegwaediya, “Moisa, towasawasao 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwauna.

24 “Ma wete yahegwaegomi 'abehega hebai kameli* 'ina luhu nidili* 'ana 'ebesula 'oinega mwauna, ma hesi tohewasawasa 'idi luhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina mwau hedada.”

25 Yesu 'ana tomuliyao 'ina gwae bewa sihesagoheya ta nuwadi 'ihenainaida hedadeya, ma sigwaeya, “Ceguma bewa gide, taiya hede sawasawahina ma 'ebe yaliyaya 'iloba?”

26 Ma Yesu 'i'ebubudiya ma 'igwaeya, “Ginaula bewa mwau hedada tomota 'oidiya, ma hesi Yehoba 'oina ginaula mabwaiyana meyameyahadi.”

27 Coinega Pita 'ihesilala, 'igwaeya, “Bada, tauma togidega? Weyahina 'ima tobwatobwao mabwaiyadi 'a'ebesine pwaidiya ta 'amuliyegowa.”

28 Ma Yesu 'ihegwaediya, “Yagwae moisa, 'abwa bale'u 'ana 'abihe'ehau 'oina taugu Loheyaiguina 'igu wagahata* wasawasa 'oina yamiyatoi, ma wete 'omi 'agu tomuliyao wate tuwelo 'imi wagahata tuwelo 'oidiya wete wamiyatoi, ma meIsileli 'idi susuwao tuwelo waloinaedi.

29 “Ma 'eguma taiyawedi 'omi 'imi hadao, bo tasimiyao, bo sinamiyao, bo nuhumiyao, bo tamamiyao, bo natumiyao, bo 'imi tanohao wa'ebesinedi, 'abwa ginauledi wa'ebesinediya 'adi miyalaena ma 'adi loheposeyana handeledi walobadi, yawasimi hataya ba'idana.

30 “Ma tuta bewa tohanugetao baibaiwadi 'abwa simuliya, ma taudi simulimuliya 'abwa sinugeta.

Copyright information for `BDD