Matthew 2

Tosonogao 'idi habo'ena gwama Yesu 'oina

Tutaina Yesu 'ili'uwa Bedeliyema 'oina, Helodi* tauna 'iloiloina Yudiya* 'alona. Ma tutaina 'oina tupwadi tosanasanapuwao tupwa bomatuwega sitauyama ma meYelusalema 'oidiya sihesilala, sigwae, “To'eha meYudiya 'idi kini hauhaunaina? Casanapuya 'ili'u pwaiya, weyahina 'ina 'ipwala 'a'iteya tupwa bomatuwega 'isaehaneya, 'oinega 'atauyama sabi 'etuluha 'oina.”

Cidi gwae bewa toloinaina Helodi 'ihesagoheya ma 'i'ateyohowa ma wete meYelusalema mabwaiyadi si'ateyohowa gwae bewa weyahina. Ma Helodi meYudiya 'idi topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao* 'ibwau 'autedima ma 'oidiya 'ihesilala 'igwaeya, “To tupwa 'oina To'abihetenaina 'ina 'ebeli'u?”

Ma sigwae, “Bedeliyema 'oina, beno Yudiya 'alona, gide palopita 'ina hepwaila Buki He'asisi 'alona 'igwaeya,

‘Bedeliyema 'alona 'igu boda Isileli* 'idi toloina 'abwa 'ilatuma, ma 'i'itayahidi. Bewa weyahina Bedeliyema 'asa wasawasa ma sanina madouna Yudiya 'asainao mabwaiyana 'oidiyega.’”
Coinega Helodi tosanasanapuwedi 'ibwau gahuwediya, ma 'oidiya 'ihesilaleya tutaina 'ipwalaina 'ilatu hohauwa. Cihesilala ma 'idi hemaisa 'ihesagoheya ma 'iloinaediya, 'igwae, “Watauya Bedeliyema 'oina ma gwamaina wa'ebese bwaibwaini, ma 'eguma walobeya wahilama 'oiguwa ma wahepwaila, ma taugu wete yatauya ma ya'etuluha 'oina.”

Nage 'oinega silatuwa ma sitauya, ma 'ipwalaina mwalo tupwa bomatu 'oina si'e'ebubuya matadiya 'isaehaneya tauna simuliyeya ma tupwaina 'ipwalaina 'isaemasiya 'oina sitauya ta gwamaina silobeya, 10 ma 'ipwalaina weyahina siyaliyaya madou hedada. 11 Gwamaina silobeya ma siluhuwa hadai ma gwama sinana Meli ba'idana si'itediya, ma si'etuluha gwamaina 'oina. Wete helauwedi si'ewedima ma gwamaina 'oina silagudiya, beno goula* ma 'inisenisi* ma wete mulo*.

12 Ma muliyetega nihiyega Yehoba 'ihemataluwediya ma sahena Helodi 'oina sihilahila, 'oinega sitoholowa ma mali 'edega sitauya 'idi 'asa.

Yosepa ma gwamaina masinana sidena Itipita 'oina

13 Sitauya, ma hesi Yosepa 'oina anelose 'aigeda nihiyega 'ilatuwa ma 'ihegwaeya, 'igwae, “Yosepa, 'utoholo ma gwama masinana 'utoedi ma wadena tupwa Itipita 'oina ma nobwa wamiyamiya ma 'ana siga yahemataluwego, ma walohihilama. Cimi dena bewa huhuna, weyahina Helodi nata beno gwamaina 'i'ebese ma 'abehega 'ilohe'amasi.”

14 Coinega nihuwanina 'oina Yosepa 'itoholowa ma gwama masinana 'itoediya ma sitauya Itipita. 15 Ma Itipita 'oina simiyamiya ma 'ana siga Helodi 'i'amasa. Cidi miya taumanaina nage ma 'abehega Yehoba 'ina gwae 'ilatu, gwaeina 'aigeda palopita 'ihepwaila nugeteya 'igwae,

“Itipita 'oinega natugu yabwauweyama.”
16 Ma tutaina Helodi tosonogaedi 'iyamwa 'asaediya, weyahina geya sihilama, 'idi 'abo weyahina 'igamwasowala madouna, ma 'ina loina 'ilaguya ta tolo'alehao 'ihewasaediya Bedeliyema 'asanao 'oidiya, ma 'abehega gwagwama loheloheyadi taudi 'adi bolime 'eluwa 'oinega 'isuluwa sida lohe'amasidi. Gwagwamaedi bewa gide 'adi loina Helodi 'ilaguya, weyahina tosonogaedi 'idi gwae 'oinega 'isanapu pwaiya gwamaina 'ina li'u 'ana tuta.

17 Coinega tutaina 'ilatuwa to'aha palopita Yelemaiya mwalo 'ihepwaila nugeteya, 'igwae,

18 “Dougwaegwae 'asa Lama'a 'oinega tahesagohe. Nuwagala ma mataneu sidogwaegwae. Litiyeli ma'ina susuwao sidoudou, ma 'idi dou 'oinega sahena siyaliyaliyaya, natudiyao 'idi 'amasa weyahina.”

Sihila Nasaleta 'oina

19 Itipita 'oina simiyamiya eeta 'ana siga Helodi 'i'amasa, ma Yehoba 'ina anelose 'ilatuwa Yosepa 'oina, ta nihiyega 'ihegwaeya, 20 'igwae, “Yosepa, 'utoholo ma gwama masinana 'utoedi ma wahila Isileli 'oina, weyahina gwama 'ana 'aleha 'i'amasa pwaiya.”

21 Ma Yosepa 'itoholowa, ma gwama masinana 'itoediya ma sihila Isileli.

22 Sihilama ta Yosepa wasa 'ihesagoheya 'abehega Helodi natuna Alekeleo 'ihesuwaheyeya ma 'ihetoloina tupwa Yudiya 'oina, ma Yosepa 'imatauta ta geya nuwana 'itauya Yudiya 'oina, ma nihiyega Yehoba sanapu 'i'ebwaeya, ma 'isakowasiya 'itauya tupwa Galili 'oina, 23 ma 'ilo'asa Nasaleta 'oina. Bewa 'oinega palopitao 'idi hepwaila nugeta 'ilatuwa sigwae,

“Tauna 'abwa sihesaniye gwama Nasaleta.”
Copyright information for `BDD