Matthew 20

Tanoha 'ana topaihowao 'adi gwae hegehegedi

1“Yehoba 'ina loina gide tuwa loheya 'aigeda ma'ina tanoha, loheyaina 'abwakululu 'itoholowa ma 'itauya 'asai ta tupwadi topaihowao 'itoediya sabi paihowa 'ina tanoha. 2Coinega loina 'ilaguya ma 'abehega sabwelo 'aigeda paihowa 'ana maisa kina 'aigeda, ta sitagwala. Coinega 'ihesumanediya ta sitauya 'ina tanoha sabi paihowa.

3“Ma sinala 'isaehanema ta loheyaina 'itauya hila 'asaina 'oina, ta tomota tupwadi 'ilobediya simiyamiya bwagabwaga. 4Coinega 'ibwauwedima ta 'igwaeya, ‘Comi wete watauya 'igu tanoha wapaihowa, ma 'imi paihowa 'ana maisa dumwaluna ya'ebwaegomi.’ Coinega sitauya tanoha.

5“Coinega 'asudiladila ma wete lahilahiya 'itauya hila 'asaina 'oina, ta nobwa tomota tupwadi 'ilobediya, ta 'ibwauwediya ta wete 'ihesumanediya, ta sitauya 'ina tanoha.

6“Ma lahilahi moisa wete 'ilatu hila ta 'itauya 'asai ma tomota wete tupwadi 'ilobediya ta 'ihesilalediya, 'igwae, ‘To'aha weyahina sabwelo mabwaiyana wamiyamiya bwagabwaga?’

7“Ma sigwaeya, ‘Weyahina geya 'eta taiya 'ibwauwemai sabi paihowa.’ Ta loheyaina 'igwaeya, ‘Comi wete watauya 'igu tanoha ma wapaihowa.’

8“Coinega boi hohau 'oina tanoha toniwagana 'ina paihowa 'ana to'itayahi 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Topaihowao mabwaiyadi 'ubwauwedima ma 'adi maisa 'u'ebwaedi, taudi tonaoma hauhaudi 'oidiyega 'uhegaina ma 'adi maisa 'u'ebwa'ebwaedi, ma 'ana siga taudi sabwelo mabwaiyana 'oina sipaihoweya.’ 9Coinega taudi lahilahimo 'oina sipaihowa sinaoma ma 'adi maisa kina 'aigeda 'aigeda si'eweya. 10Muliyetega mabwaiyadi wete topaihowaedi sinaoma ta 'adi maisa kina 'aigeda 'aigeda si'eweya. Ma topaihowa nugenugetadi wete, taudi sabwelo mabwaiyana 'oina sipaihowa, sinaoma ta 'idi nuwatuhu 'abehega nata maisa 'ana loheposeyana si'ewa, ta geya, taudi wete kina 'aigeda tuwa silo'ahala. 11Coinega 'idi kina si'ewediya ma tanoha toniwagana 'oina silomugiya, 12ma sigwaeya, ‘Tomota hauhaudi sinaoma 'idi paihowa tuta to'uto'upanamo, ma tauma sabwelo mabwaiyana hala 'alona 'apaihowa, ma taudi 'adi maisa gide tuwa mabwaiyama mahemahetena.’

13“Ma badaina 'aigeda 'oidiyega 'ihegwaeya, 'igwae, ‘Ciyagu, geya wete ya'abowego, weyahina 'ida loina nugenugetana 'abehega kina 'aigeda tuwamo 'u'ewa. 14Cino kina bewa 'u'ewa ma 'utauya. Ma taugu 'igu loina 'abehega tomota hauhaudi sinaoma 'adi maisa ya'ebwaedi 'owa gide 'a maisa. 15Maisa bewa taugu 'igu 'ebeloina. Sahena 'omi waloiloina. Sahena 'igu helau tomota 'oidiya weyahina wahe'ipi'ipi.’ 16Coinega taudi simulimuliya 'abwa sinugeta, ma taudi sinugenugeta 'abwa simuliya.”

Yesu 'ina 'amasa 'abwa weyahina 'igwaeya

(Maki 10:32-34; Luke 18:31-34)

17Cabwa Yesu Yelusalema weyahina 'ihanehane ma 'ana tomuliyao site tuwelo 'itoediya 'eda papalina, ma taudimo, ma 'ihegwaediya, 18'igwae, “Bewa tuwa tahanehane Yelusalema, ma nobwa 'agu totebaina taugu Loheyaiguina 'itebaegau topwaoli madoudi ma loina 'ana tohe'itao 'oidiya, ma 'igu 'amasa weyahina siloina, 19ma muliyetega si'ebwayegau taudi geya meYudiya 'oidiya, ma silotuyanegau, ma balaeyega sisapigau, ma kelose 'oina situtu hepatugau, ma sabwelo hetoina 'oina Yehoba 'i'abihe toholo hilegau.”

Yemesa ma Yoni sinadiu 'ina 'ahwanoi Yesu 'oina

(Maki 10:13-45)

20Muliyetega Sebedi mwanena manatunao sinaoma ta sinadiuina Yesu 'oina 'i'etuluha ma 'i'ahwanoiya 'oina. 21Ta Yesu 'igwaeya, “To'aha nuwanuwau?” Ma wahineina 'igwaeya, “Nuwanuwagu ma natugwao 'oidiya 'utagwala ma 'eguma tutaina 'uhetoloina, sawasawahina ma deiuwa simiyatoi sabi loina, 'aigeda 'ino 'ebeulega ma 'aigeda 'ino 'adigeyegeyega.”

22Coinega Yesu loheloheyaedi 'ihegwaediya, “Comi 'imi 'ahwanoi bewa 'ana nuwasabwalena geya wasanasanapu. Muya biyoina 'oinega yanuma, togidega, sawasawahina 'omi wete 'oinega wanuma?” Ma sigwae, “Sawasawahima.”

23Ma Yesu 'igwaeya, “Moisa, biyoina 'oinega yanuma 'omi wete 'abwa wanuma, ma hesi geya sawasawahigu ma yahesinuwa taiyawedi 'abwa 'igu hetoloina 'oina 'igu 'ebeulega ma 'igu 'adigeyegeyega simiyatoi sabi loina, weyahina Tamagu 'iboimo 'abwa 'ihesinuwa.”

24Ma tomuliyao site teniyedi Yemesa ma Yoni 'idi 'ahwanoi sihesagoheya, ma sigamwasowalediya. 25Coinega Yesu mabwaiyadi 'ibwau he'autediya, ma 'ihegwaediya, “Comi wasanapuya 'abehega babadao bale'uwa 'idi loheloheyao siloiloina pa'aledi, 26ma 'omi sahena wete gide taudi wapaihowa 'ese. Ma 'eguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetoloina, 'ilobwainegowa ma 'iyamwao weyahidi 'uhetopaihowa.

27“Ma wete 'eguma taiya 'owa nuwanuwau ma 'oimiyega 'uhetohanugeta 'ilobwainegowa ma 'iyamwao weyahidi 'uhetopaihowa. 28Wete gide taugu Loheyaiguina yasuluma bale'uwa, geya 'abehega tomota weyahigu sipaihowa, ma hesi sabi paihowa tomota weyahidi, ma wete yatagwalegauwa ma ya'amasa tomota mabwaiyami 'ami lihasa weyahina.”

Tomatagibu 'eluwa Yesu 'i'abihe bwebwe'anediya

(Maki 10:46-52; Luke 18:35-43)

29Coinega Yeliko si'ebesineya ma boda madouna Yesu simuliyeya. 30Ma loheya tomata gibugibu 'eluwa 'eda papalina simiyatoiya, Yesu 'ina sakowasi wasana sihesagoheya, 'oinega Yesu 'oina sibwauwa, “Debida tubuna yo, 'u'atemuyemuyemai.”

31Ta boda siteluwaedi 'enadi sihesagoheya, ma si'etobodediya, sigwae, “Walolagu! Tuwa bwau.” Ma 'oinega siteluwaedi sibwaubwau 'ohe'ohe, sigwae, “Bada, Debida tubuna yo, 'u'atemuyemuyemai.”

32Coinega Yesu 'itoholowa ta 'ibwauwedima ta 'igwaeya, “To'aha nuwanuwami ma weyahimi yapaihowa?”

33Ma sigwaeya, “Bada, sawasawahina ma matama 'u'abihe bwebwe'anedi?”

34Ma Yesu 'i'atemuyemuyediya, ma matadi 'i'abitohodiya, ma sibwebwe'ana, ma 'oinega Yesu wete simuliyeya.

Copyright information for `BDD