Matthew 28

Yesu 'amasega 'itoholo hila

(Maki 16:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

1Sabati mulina gona 'i'adaleya wiki hauhauna 'ana sabwelo nugenugetana 'oina, Meli Magidala ma'ina waliyesa sinaoma galiha sabi bo'ene.

2Ma mwani'ini'i madouna 'ipiliya, beno Bada 'ina anelose 'aigeda galewega 'isuluma, ta dimwa galiha 'ahwanega 'ibuiwasiyeya, ma 'oina 'imiyatoiya. 3Aneloseina 'ana 'ita gide namala, ma 'ana 'ale'o wa'ewa'e'ena moisa. 4Ma galiha 'ana to'itayahinao anelose si'iteya ma simatauta madouna, 'oinega sitaiya ma sibe'uwa bale'uwa to'amasa gide.

5Ma aneloseina wahiwahineyedi 'ihegwaediya 'igwaeya, “Sahena wa'ate'ateyoho. Yasanasanapu 'omi Yesu tauna silohe'amasiya wabesebese. 6Tauna geya 'ebwa, weyahina 'amasega 'itoholo pwaiya, gide mwalo 'ihegwaegomiya. Wanaoma ma 'ina 'ebe'eno wa'ita gaugaulinamo, 7ma muliyetega watauya mwayamwayau ma 'ana tomuliyao wahegwaedi 'abehega Yesu 'amasega 'itoholo pwaiya, ma nata 'inugeta Galili 'oina, ma 'omi wamuliye, nage 'oina wa'ita. Beno tuwa.”

8Coinega wahiwahineyedi ma'idi matauta, ma wete ma'idi yaliyaya, galiha si'ebesineya ma sipili mwayamwayauwa, 'abehega Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya ginaula bewa sida hepwaile. 9Ma Yesu 'edai 'ilobediya ma 'iloyauwedowediya, ma sinaoma ma 'ahena sigitohodiya ma si'etuluha 'oina. 10Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Sahena wa'ate'ateyoho, ma hesi watauya ma 'iyagwao wahemataluwedi ma sitauya Galili 'oina, nage 'oina 'abwa si'itegau.”

To'itayahinao 'idi hepwaila

11Wahiwahineyedi 'abwa 'edai sitautauya, ma galihina 'ana to'itayahinao tupwadi sitauya 'asa Yelusalema 'oina, ma to'aha silatuwa gide sihepwaileya topwaoli madoudi 'oidiya. 12Coinega topwaoliyedi ma babada mahetediyao si'eto'autama ma siloina, ta mane to'itayahinaowedi si'ebwaediya 13ma 'ane tomota 'oidiya sida hepwaila dadane, ma 'ane sida gwae, “Nihuwana 'a'eno'eno ma Yesu 'ana tomuliyao sitauyama ta wahina siyagahiya.”

14Eeta sihegwaediya, sigwae, “Ceguma toloina madouna wasa bewa 'ihesagohe, nata 'a'abowe ma 'oinega geya sawasawahina ma 'igamwasowala 'oimiya.”

15Coinega 'idi mane si'eweya, ma topwaoliyedi ma babadao 'idi nuwatuhuina sihematamataneya, ma 'idi hepwailaina 'ilelewana meYudiya 'oidiya, 'oinega bewa tuwa gide wete sihehegwaegwae.

Yesu 'ana tomuliyao 'idi paihowa 'i'ebwaediya

16Coinega Yesu 'ana tomuliyao site lebeni sitauya Galili, ma sihaneya 'oyaina Yesu 'ihepwaileya 'oina, 17ma Yesu si'iteya ma 'oina si'etuluha. Ma tupwadi 'oidiyega 'abwa ma'idi henuwanaluwa.

18Eeta Yesu 'inaoma 'oidiya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Tamagu loina waiwaina mabwaiyana galewa ma bale'uwa 'i'ebwae pwaigauwa. 19Coinega watauya ma 'asa mabwaiyadi 'oidiya waloguguya, ma 'oinega tomota sihemisaegau, ma wete wa'abihe babitaisodi Tamagu saninega ma Natuna Taugu saniguwega ma wete Yaluyaluwa Tabuna saninega. 20Loina mabwaiyana ya'ebwaegomiya ma wahe'itaedi, ma taudi wete sida muliyedi. Ma moisa, taugu ba'idamiu tamiyamiya sauga mabwaiyana 'oidiya, sauga bewa ma 'ana siga bale'u 'ana 'ebelosaloha 'oina.”

Copyright information for `BDD