Matthew 28

Yesu 'amasega 'itoholo hila

(Maki 16:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

Sabati mulina gona 'i'adaleya wiki hauhauna 'ana sabwelo nugenugetana 'oina, Meli Magidala ma'ina waliyesa sinaoma galiha sabi bo'ene.

Ma mwani'ini'i madouna 'ipiliya, beno Bada 'ina anelose 'aigeda galewega 'isuluma, ta dimwa galiha 'ahwanega 'ibuiwasiyeya, ma 'oina 'imiyatoiya. Aneloseina 'ana 'ita gide namala, ma 'ana 'ale'o wa'ewa'e'ena moisa. Ma galiha 'ana to'itayahinao anelose si'iteya ma simatauta madouna, 'oinega sitaiya ma sibe'uwa bale'uwa to'amasa gide.

Ma aneloseina wahiwahineyedi 'ihegwaediya 'igwaeya, “Sahena wa'ate'ateyoho. Yasanasanapu 'omi Yesu tauna silohe'amasiya wabesebese. Tauna geya 'ebwa, weyahina 'amasega 'itoholo pwaiya, gide mwalo 'ihegwaegomiya. Wanaoma ma 'ina 'ebe'eno wa'ita gaugaulinamo, ma muliyetega watauya mwayamwayau ma 'ana tomuliyao wahegwaedi 'abehega Yesu 'amasega 'itoholo pwaiya, ma nata 'inugeta Galili 'oina, ma 'omi wamuliye, nage 'oina wa'ita. Beno tuwa.”

Coinega wahiwahineyedi ma'idi matauta, ma wete ma'idi yaliyaya, galiha si'ebesineya ma sipili mwayamwayauwa, 'abehega Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya ginaula bewa sida hepwaile. Ma Yesu 'edai 'ilobediya ma 'iloyauwedowediya, ma sinaoma ma 'ahena sigitohodiya ma si'etuluha 'oina. 10 Coinega Yesu 'ihegwaediya, 'igwaeya, “Sahena wa'ate'ateyoho, ma hesi watauya ma 'iyagwao wahemataluwedi ma sitauya Galili 'oina, nage 'oina 'abwa si'itegau.”

To'itayahinao 'idi hepwaila

11 Wahiwahineyedi 'abwa 'edai sitautauya, ma galihina 'ana to'itayahinao tupwadi sitauya 'asa Yelusalema 'oina, ma to'aha silatuwa gide sihepwaileya topwaoli madoudi 'oidiya. 12 Coinega topwaoliyedi ma babada mahetediyao si'eto'autama ma siloina, ta mane to'itayahinaowedi si'ebwaediya 13 ma 'ane tomota 'oidiya sida hepwaila dadane, ma 'ane sida gwae, “Nihuwana 'a'eno'eno ma Yesu 'ana tomuliyao sitauyama ta wahina siyagahiya.”

14 Eeta sihegwaediya, sigwae, “Ceguma toloina madouna wasa bewa 'ihesagohe, nata 'a'abowe ma 'oinega geya sawasawahina ma 'igamwasowala 'oimiya.”

15 Coinega 'idi mane si'eweya, ma topwaoliyedi ma babadao 'idi nuwatuhuina sihematamataneya, ma 'idi hepwailaina 'ilelewana meYudiya 'oidiya, 'oinega bewa tuwa gide wete sihehegwaegwae.

Yesu 'ana tomuliyao 'idi paihowa 'i'ebwaediya

16 Coinega Yesu 'ana tomuliyao site lebeni sitauya Galili, ma sihaneya 'oyaina Yesu 'ihepwaileya 'oina, 17 ma Yesu si'iteya ma 'oina si'etuluha. Ma tupwadi 'oidiyega 'abwa ma'idi henuwanaluwa.

18 Eeta Yesu 'inaoma 'oidiya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “Tamagu loina waiwaina mabwaiyana galewa ma bale'uwa 'i'ebwae pwaigauwa. 19 Coinega watauya ma 'asa mabwaiyadi 'oidiya waloguguya, ma 'oinega tomota sihemisaegau, ma wete wa'abihe babitaisodi Tamagu saninega ma Natuna Taugu saniguwega ma wete Yaluyaluwa Tabuna saninega. 20 Loina mabwaiyana ya'ebwaegomiya ma wahe'itaedi, ma taudi wete sida muliyedi. Ma moisa, taugu ba'idamiu tamiyamiya sauga mabwaiyana 'oidiya, sauga bewa ma 'ana siga bale'u 'ana 'ebelosaloha 'oina.”

Copyright information for `BDD