Matthew 3

Yoni to'abihebabitaiso

(Maki 1:18; Luke 3:19,15-17; Yoni 1:19-28)

1Tuta nage 'oina Yoni to'abihebabitaiso 'ilatuwa balabala 'awawa* tupwa Yudiya 'alona ma 'ilolohatoto 'igwaeya, 2“Cimi mumuga galana 'oidiyega wanuwabui, weyahina Yehoba nata 'oida 'ihetoloina.”

3Palopita* Aiseya mwalohene bewa Yoniina weyahina 'igwaeya,

“Tobwau 'aigeda tupwa balabala 'awawa 'enana madouna 'oinega 'ihepwaila latuwa ma 'igwae, ‘Badaina 'ina 'eda wahunae ma wagihedumwalu.’”
4Ma Yoni 'ana 'ale'o hebai kameli* hunuhunuwana tuwa, ma 'ana gadiwana kameli 'wapina, ma 'ana 'e'ahai bilolo ma mwagagau tuwa.

5Ma Yoniina tupwa balabala 'awawa 'ilolohatoto ta meYelusalema ma Yudiya 'ana tomiyao ma we'aha Yolidani papalina 'ana tomiyao mabwaiyadi si'autama Yoni 'oina, 6ma 'idi mumuga galana sihepwailediya, ma 'oinega 'i'abihe babitaisowedi we'aha Yolidani 'alona.

7Ma Palisiyao* ma Sadusiyao* baibaiwadi wete sinaoma sabi babitaiso, ta Yoni 'i'itediya ma 'ihegwaediya, 'igwae, “To'abo 'omi gide mwata! Ma wanuwatuhuya 'abehega nata Yehoba 'ina gamwasowala 'oinega wadena, 'awa? 8Coinega 'ilobwainegomiya ma 'imi nuwabui moisa wahe'itaedi 'imi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega. 9Ma sahena wanuwanuwa hane 'abehega 'omi Ebalahamo tubunao ma 'oinega Yehoba 'i'atemuyemuyegomi. Hesi geya! Ma wa'ita Yehoba sawasawahina ma dimwa bewa 'oidiyega Ebalahamo tubunao 'ipaihowadi. 10Ma 'eguma 'imi mumuga geya bwebwe'adi nata Yehoba 'iheyatalaegomi, gide 'aiwe 'eguma geya huwaina bwebwe'ana, tomota sigoha yahuledi ma 'aiwe 'ala'alata 'oina siuledi ma sigabudi.

11“Ceguma wanuwabui, taugu we'ahega ya'abihe babitaisowegomi, ma hesi 'abwa 'aigeda loheya muliguwega 'inaonaoma, tauna 'imadou sinegauwa, ta geya 'ilobwainegau ma weyahina 'ana butu* yalihasi. Ma loheyaina 'itauyama, ma Yaluyaluwa Tabuna, gide 'aiwe ninima, 'oinega nata 'i'abihe babitaiso. 12Ma wete 'ina goliyega witi* 'isapidi ma huwaidi sigubala ma muliyetega huwaina 'ausaladi 'ihedodo 'ina hada 'e'ahai, ma mohomohowedi 'igabudi 'aiwe ninima hatayaina 'oina.”

Yoni Yesu 'i'abihe babitaisoya

(Maki 1:9-11; Luke 3:21-22)

13Tuta nage 'oina Yesu tupwa Galili 'i'ebesineya ma 'inaowa Yolidani, Yoni 'oina, sabi babitaiso. 14Coinega Yoni nuwanuwana Yesu ba'idana sihesa'ugelasa, ma 'igwaeya, “Cilobwaineya ma 'owa 'u'abihe babitaisogau, ma togidega 'unaoma ma 'abehega taugu ya'abihe babitaisogo?”

15Ma Yesu Yoni 'ina gwae 'ihemaiseya, 'igwae, “Geya. Hesi bewa gide 'owa 'u'abihe babitaisogau. Weyahina bewa 'oinega loina mabwaiyadi 'ausaladi tamuliyedi.” 16Coinega Yoni 'itagwala ma Yesu 'i'abihe babitaisoya. Ma 'oinega Yesu we'ahega 'igayohanema, ma galewa 'i'eso'eya ma Yesu Yehoba Yaluyaluwana 'i'iteya 'ana 'ita gide gabubu 'isuluma ma 'oina 'itowa. 17Ma hesi 'aigeda 'enana galewega 'igwaema 'igwae, “Beno natugu moisa. Tauna weyahina yayaliyaya madouna.”

Copyright information for `BDD