Matthew 6

Helau 'awawa weyahina

Wete Yesu 'igwaeya: Ceguma tutaina nuwanuwami ma wahelau taudi towewelohe 'oidiya, sahena tomota matadiya wapaipaihowa. Ceguma gide wapaihowa 'ese, sahena hepwatu nuwana maisa walobaloba Tamamiu galewa 'oinega.

Ma tutaina wahehelau towewelohe 'oidiya, sahena yoguli wamu'amu'a, gide taudi to'e'abo'abo hada tapwalolo* nuwana 'asa 'oidiya yoguli simu'amu'adi ma 'abehega tomota 'idi helau si'itadi ma sihepwatuwedi. Hede 'adi maisa tuta bewamo 'oina silobaloba ma hesi tuta 'inaonaoma geya maisadimo. Ma 'omi tutaina wahehelau tuwa wa'ebwaya dahwana, ma 'oinega sahena tomota si'ita'ita, ma Tamamiumo 'imi 'ebwaya dahwanaina 'i'ita, ma muliyetega maisa bwebwe'ana 'i'ebwaegomi.

Cahwanoi weyahina

(Luke 11:2-4)

Cimi 'ahwanoi wete gide, 'eguma wa'ahwanoi Yehoba 'oina, sahena to'e'abo'abo gide wa'ahwa'ahwanoi, weyahina taudi nuwanuwadi ma tomota matadiya tapwalolo 'alona nuwana 'asai sitoholo ma si'ahwa'ahwanoi. Moisa 'adi hepwatu tuta bewa tuwa silobaloba, ma tuta 'inaonaoma geya. Ma 'owa 'eguma 'u'ahwanoi, 'uluhu nugeta 'ino hada 'alona ma 'uhadagudu ma 'u'ahwanoi dahwana Tamadaina 'oina, ma taunamo 'i'itago ma muliyetega maisa bwebwe'ana 'i'ebwaego.

Ma wete 'imi 'ahwanoi 'oidiya sahena walolohilahiladi gwae gide taudi ganamuli si'oba'oba. Taudi 'idi hemisa ma gwae baibaiwadi 'oidiyega maisa bwebwe'ana siloba. Sahena 'omi taudi gide, weyahina 'omi Tamamiu 'imiyamiya, ma tauna 'ami mwauwao 'isanapu nugetediya ma muliyetega weyahina wa'ahwa'ahwanoi.

Coinega tuta 'ahwanoi 'oidiya bewa gide wa'ahwanoi 'esa:

“Tamama galewa, saniu 'ahe'asisiye, ma 'a'ahwanoiyego ma 'owa 'uloinemai,
10 ma 'oinega 'ino nuwatuhuwedi 'apaihowadi, gide tuwa megalewa sipaipaihowa. 11 Cama 'e'ahai sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oina 'u'ebwa'ebwaemai. 12 Ma 'ima mumuga galadi 'unuwasamudi, gide wete tauma 'iyamayao 'idi mumuga galadi 'oima 'anuwasamudi. 13 Ma sahena 'utohotohomai, ma hesi togalaina 'oinega 'u'abihetemai.”
14 Ceguma 'omi 'iyamiyao 'idi puiyao 'oimiya wanuwasamudi, Tamamiu galewa wete 'imi puiyao 'inuwasamudi. 15 Ma hesi 'eguma 'iyamiyao 'idi puiyao 'oimiya sahena wanuwanuwa samudi, Tamamiu wete 'omi 'imi puiyao sahena 'inuwanuwasamudi.

Hudi* weyahina

16 Wete 'eguma tutaina 'oina tapwalolo weyahina wahudi, beno geya sowana wa'ai, sahena manimi 'ilolonohunohu gide tuwa tonuwagala. Ma to'abo 'idi paihowa gide, weyahina taudi 'adi 'ita si'abihegaledi ma 'abehega 'idi hudi* tomota sisanapu. Taudi 'adi hepwatu tuta bewamo silobaloba, ma 'abwa geya. 17 Ma 'omi hesi tutaina 'e'ahai 'oinega wahudi tapwalolo weyahina, wamanibuyo ma wasinate, 18 'oinega tomota 'imi hudiina sahena sisanasanapu ma Tamamiumo to'aha 'atemiya 'imiyamiya 'isanasanapu ma 'ana maisa 'i'ebwaegomi.

Maisa galewa weyahina

(Luke 12:33-34)

19 Sahena 'imi wasawasa bale'uwa wahehe'autedi, weyahina sohusohu ma mwahulu wasawasa bale'uwa si'abi'abi hegaladi ma wete toyagaha siluhuluhu 'imi hada 'oidiya sabi yagaha, 20 ma hesi 'imi wasawasa galewa weyahina wahehetapewa. Weyahina galewa geya wete sohusohu nuwana mwahulu ma 'ida tobwatobwa si'abihegaladi, ma wete geya toyagaha. 21 Ma to tupwa 'imi wasawasa 'imiyamiya, beno tupwaina 'oina 'imi nuwatuhu 'ipili.

Wahida 'ana 'asilala

(Luke 11:34-36)

22 Matada gide wahida 'ana 'asilala. Coinega 'eguma matadaina 'ausalana, wahida mabwaiyana 'asi'asilalana, 23 ma 'eguma matada sigala, wahida wete mabwaiyana siguguyou, ma 'eguma 'asilalaina 'igibo, 'abwa guguyou 'ubwa'ubwa 'i'ali sakowasiyegita.

Cada toloina 'aigeda tuwa

(Luke 16:13)

24 Topaihowa geya sawasawahina ma 'ihetopaihowa badao 'eluwa 'oidiya, 'aigeda 'ilogwahate ma hesi 'aigeda tuwamo weyahina 'ipaihowa, ma 'oinega 'aigeda 'i'ahwa bwebwe'ane ma 'aigeda 'i'ahwa galagala. Coinega geya sawasawahina ma Yehoba 'ina paihowa ma wasawasa bale'u ta'abiluwedi.

Sahena 'ateyoho

(Luke 12:22-24)

25 Coinega yahegwaegomi 'abehega sahena 'imi miya bale'uwa weyahina wanuwanuwatuhu madouna, 'ami 'e'ahai ta 'ami we'aha ta 'ami 'ale'o weyahidi. Weyahina yawasida ginaula madouna 'oida, ma tobwatobwaedi wahi weyahidi geya ginaula madouna.

26 Bewa 'aigeda 'ebe'ita ya'ebwaegomi bwasumo 'oidiya, tuta mabwaiyana geya sidauna, geya si'eli'eli, ma wete geya 'idi hada 'e'ahaimo. Bwasumowedi ginaula 'i'iudi, ma tuwa beno Tamadai galewa tuta baibaiwana 'adi 'e'ahai 'i'ebwa'ebwaedi. Ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega 'omi madoumi Yehoba 'oina, 'oinega sawasawahina ma 'ihe'aigomi. 27 Ma taiya 'oimiyega sawasawahina 'ina nuwatuhuwega 'ina tuta bale'uwa 'i'abiheduduli? Geya, 'awa?

28 Coinega to'aha weyahina wanuwanuwatuhu madouna 'ami 'ale'o weyahidi?

Ma 'aigeda wete bewa 'ebe'ita, haneyao 'idi bwala gogowa weyahidi wanuwatuhu dadani. Tuta baibaiwana geya sipaihowa ma wete geya 'adi 'ale'o sipaihowadi.
29 Ma moisa, Solomoni 'ana 'ale'owao ma 'ana pasao 'adi 'ita 'ausaladi, ma hane 'adi 'ita hesi bwebwe'ana hedada. 30 Coinega wanuwanuwatuhu Yehoba 'ina 'itayahina 'oimiya weyahina. Tauna pwatula 'ihepasediya hane bwebwe'adi 'oidiyega; nige haneyedi sididiya ma gona siwelai ma sigabudi, ma 'omi pwatula wabwebwe'ana sinediya, ma hesi 'ami 'ale'owao 'i'ebwaegomi. Coinega sahena 'imi hemisa Yehoba 'oina 'iwe'awe'a.

31 Geya'abwa wanuwanuwatuhu madouna ma wagwaegwae 'abehega, “To'aha 'a'ai?” bo “To'aha 'anuma?” bo “To'aha 'a'ote?” 32 Gwae bewa gide tomiya ganamuli 'idi gwae. Ma to'aha 'imi nuwatuhu Tamamiu galewa 'isanapu pwaidiya, gide 'ami 'e'ahai ta 'ami we'aha ta wete 'ami 'ale'o 'i'ebwaegomi tuwa.

33 Cilobwainegomiya ma nugeta Yehoba 'ina loina ta 'ina 'eda dumwaluna wa'ebese ma wamuliye, eeta 'ami 'e'ahai ma 'ami 'ale'o 'i'ebwaegomi wete.

34 Geya'abwa wanuwanuwatuhu gona weyahina. Beno namo nata tuwa weyahina wanuwanuwatuhu. Ma sabwelo sinaonaoma 'adi mwau sahena sabwelo nata 'ana mwau ba'idana talagulagu hegogone, ma hesi sabwelo 'aigeda 'aigeda taudi 'adi mwau weyahidi tanuwanuwatuhu 'adi sabwelowedi 'oidiya.

Copyright information for `BDD