Matthew 7

Cahwa galagala

(Luke 6:37-38,41-42)

Sahena tomota wa'ahwa'ahwa galagaladi 'amuge wete Yehoba 'i'ahwa galagalaegomi. Weyahina to ginaula 'oidiyega tomota wa'ahwa galagalaedi nata 'oidiyega Yehoba 'i'ahwa galagalaegomi, ma wete togidega wamumuga 'esa tomota 'oidiya Yehoba gide wete 'imumuga 'oimiya.

Ma geya sawasawahina ma tasiu weyahina 'ugwae 'abehega matana 'aiwe tupwatupwana 'imiyamiya, weyahina 'owa wete matauwa 'etupwa 'imiyamiya, ma geya 'u'ita. Geya'abwa tasiu 'ugwaegwaene 'abehega 'aiwe tupwatupwana 'u'ewayahule matanega, weyahina 'owa wete matauwa 'etupwa 'imiyamiya. Cowa hede 'aigeda to'abo, 'awa? Ma hesi 'etupwa matauwega 'u'ewayahule nugete, ma 'oinega 'u'ebubuna bwaibwaina ma muliyetega tasiu matanega 'aiwe tupwatupwana 'u'ewayahule.

Sahena Yehoba 'ina ginaulao 'u'e'eheleye 'edewa 'oidiya, tabu ta silogwahatedi ma sinaligo. Geya sawasawahina ma wete 'imi bagi* bawe wa'ebwa'ebwaedi, tabu ma wete si'ahuhe bi'ibi'idi.

Cahwanoi weyahina

(Luke 11:9-13)

Wa'ahwanoi, ma Yehoba 'i'ebwaegomi. Wete wa'ebesa ma 'oinega waloba. Ma waula'e'e ma 'ahwa'eda 'iso'e. Ceguma ta'ahwanoi, Yehoba 'i'ebwaya 'oida, ma 'eguma ta'ebe'ebesa 'abwa taloba, ma wete 'eguma ta'eulaula'e'e beno 'ahwa'eda 'ihuwe 'oida.

Ma togidega 'omi gwagwama tamadiyao, 'eguma natumiyao 'e'ahai weyahina si'ahwanoi, beno da'ule wa'ebwaedi? 10 Bo 'eguma silahana weyahina si'ahwanoi mwata wa'ebwaedi? Geya hene! 11 Moisa 'omi togala, ma 'imi 'ehele natumiyao 'oidiya wasanapu pwaiya, 'abehega ginaula 'ausaladimo wa'ebwa'ebwaedi. Gide wete Tamamiu galewa, 'eguma wa'ahwanoi 'oina, 'isanapuya to'aha bwebwe'ana 'ilobwainegomiya ma 'i'ebwaegomi.

12 Ma 'eguma nuwanuwami to'aha ma tomota 'oimiya sipaihowa, beno 'omi wete gide 'oidiya wapaihowa 'ese, weyahina bewa Mosese ma palopitao 'idi loina 'ana bwagila.

Cahwa 'i'iuna

(Luke 13:24)

13 Cahwa 'i'iuna 'oinega waluhu ma sahena 'ahwa madouna 'oinega, beno 'ebe hesilae 'ana 'eda. Cedaina madouna ma 'ana tauya meyameyahana ma tomota mabwaiyadi 'oina sitautauya. 14 Ma yawasi bwebwe'ana 'ana 'eda 'ana tauya mwauna, ta 'ana 'ahwa 'i'iuna tuwa, ma tomota hisahisadimo 'oina siluhuluhu.

Caiwe mahuwaina

(Luke 6:43-44)

15 Tohepwaila 'abo'abodi 'oidiyega wa'itayahigomi, weyahina tupwadi 'abwa sinaoma 'oimiya, 'adi 'ita gide sipi manamanasamidi, ma 'alodiya hesi gide tuwa 'edewa lolosasa. 16 Ma 'idi paihowao 'oidiyega 'abwa wasanapudi, weyahina talitali geya sawasawahina huwaina 'ihepiyoi*. Buyubuyuwa* wete gide geya sawasawahina ma huwaina 'ihedamaya*. 17 Weyahina 'aiwe bwebwe'adi huwaidi bwebwe'adi, ma 'aiwe galadi huwaidi wete galadi. 18 Ma 'iyamo 'aiwe bwebwe'adi geya sawasawahina ma huwaidi galadi sihuwaedi. Ta wete 'aiwe galadi geya sawasawahidi ma huwaidi bwebwe'adi sihuwaedi. 19 Ma hene 'eguma 'aiwe geya sida huwa huwaina bwebwe'ana, nata tagoha yahule ma tagabu. 20 Gide wete tohepwaila 'abo'abodi 'idi paihowega sawasawahina ta'inanadi.

To'abowao

(Luke 13:25-27)

21 Baibaiwadi 'oiguwa si'ahwa'ahwa bada ma 'abwa sahena siluhuluhu Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina, beno namo taudi Tamagu galewa 'ana tohematamatanao. 22 Tuta 'inaonaoma 'oina tomota baibaiwadi 'abwa 'oiguwa sigwae, “Bada, 'apaihowa weyahiu ma saniuwega 'alologuguya ma hi'ahi'a tomota 'oidiyega 'aula latuwediya, ma wete paihowa 'ebe henainaida 'apaihowediya.”

23 Ma hesi 'oidiya 'abwa yagwae, “Geya yasanapugomi taiyawedi 'omi. Wahila ma geya'abwa waluhuluhuma, weyahina 'omi togala.”

Hada 'ana wahuwahu

(Luke 6:47-49)

24 Cigu gwae bewa 'eguma taiya 'ihesagohedi ma 'ihematamatanedi, tauna gide 'aigeda tohada'abi sanasanapuna, 'ina wahuwahu dimwa 'oina 'i'abiya, 25 ma muliyetega dohi 'idobima, ma yagewa 'idauma, wete yaumai madouna 'itowa, ma 'ina hadaina geya 'iguli, weyahina 'ina wahuwahu dimwa 'oina 'i'abiya.

26 Ma 'eguma taiya 'igu gwae bewa 'ihesagohediya ma geya 'imuliyedi, tauna gide toheyauyaule 'ina hada 'i'abiya nenegwala 'oina. 27 Coinega dohi madouna 'idobiya, ma yagewa 'idauwa, ma wete yaumai madouna 'itowa, ma hadaina 'iguliya ma 'ile'wa yahuleya.

28 Tutaina he'ita bewa Yesu 'ilosalohidiya ma bodaedi nuwadi 'ihenainaida, 29 ma sigwae, “He'ita bewa waiwaina, ma 'ida loina 'ana tohe'itao 'idi he'ita we'ana.”

Copyright information for `BDD