Philippians 1

Loyauwedo

1Taugu Paulo ma Timoti mahetegu 'apaipaihowa To'abihetena Yesu weyahina, 'aleleleleyawa 'omi mePilipai, Yesu Keliso 'ina tohekalesiyao, ta wete 'imi tohanugetao ta 'imi dikoniyao mahetemiyao, 2Tamada Yehoba eema Bada Yesu Keliso 'idi helauwega tuwa wamiya yaliyaya.

Paulo 'ina 'ahwanoi mePilipai weyahidi

3Tuta mabwaiyana Yehoba 'oina yahelau, 'eguma tutaina yanuwatuhugomi, 4ma'igu yaliyaya weyahimi, 'igu 'ahwanoiyao 'oidiya, 5ma'igu loyauwedo 'ama lema 'oimiyega 'alobediya, tetela bwebwe'ana 'ana hepwaila hauhauwega ta nige, weyahina.

6Wete ma'igu hemisa 'abehega Yehoba 'ina paihowa bwebwe'ana 'ihegaineya 'atemiya, 'abwa nata tauna 'ilosalohi Yesu Keliso 'ina sabwelo madouna 'oina. 7Moisa tuwa, 'ilobwaineya ma to'aha gidemusa weyahimi yalolotoho, eema nuwagu wete wa'eweya, weyahina 'omi mahetegwao Yehoba 'ilemelemegita bewa tuwa deliya yamiyamiya, ma 'ilemelemegita wete wasa bwebwe'ana 'ana he'ita ma 'ana 'abihewaiwai 'oidiya.

8Yehoba wete 'isanasanapugau 'abehega Yesu Keliso 'ina helauwega nuwanuwagu 'omi, 9eeta ya'ahwa'ahwanoi weyahimi ta 'abehega wahehelau hilegomi ma 'oimiya helau 'imadou ma'imi sinasinapu ta wete ma'imi sanapu moisa, 10ee 'oinega nuwatuhu bwebwe'adi wahesinuwanedi, ma 'ane Keliso 'ina sabwelo 'abwa 'oina mumugami bwebwe'ana ma 'ehauna, 11ma'imi paihowa bwebwe'adi Yesu Keliso 'ina waiwaiyega, ta weyahidi tomota Yehoba sihepwatuwe ma si'ahwa bwebwe'ane.

Paulo 'ina 'atetagwala Keliso 'oina

12Ciyagwao, nuwanuwagu ma wasanapu 'abehega mwauwedi yaloba pwaidiya ee 'oidiyega wasa bwebwe'ana 'i'elelewana tomota baibaiwadi 'oidiya. 13Coinega tupwa bewa 'oina Sisa 'ina tolo'alehao ma tomota mabwaiyadi sihesagoha pwaiya 'abehega Keliso weyahina silagugauwa deliya. 14Ta wete 'iyadao mabwaiyadi 'igu miya deliya si'iteya ma sihetahetapewa Bada 'ina paihowa 'oina, ta Yehoba 'ina gwae sihehepwaile ma'idi 'atepatu.

15Tupwadi tologuguyao he'ipi'ipiyega silologuguya Keliso weyahina, ma tupwadi wete helauwega silologuguya, 16sisanapugauwa deliya yamiyamiya wasa bwebwe'ana 'ana he'ita weyahina, 17ma hesi tohe'ipi'ipiyedi nuwanuwadi ma nuwagu sigihegaladi bewa tuwa deliya yamiyamiya, 'oinega 'idi 'abowega Keliso tetelina siguguyae taudimo 'adi gilagata weyahina.

18Ma tuwa Kelisoina wasana 'ana loguguya baibaiwana weyahina yayaliyaya, 'eguma 'abowega bo nuwana gwae moisega, yayaliyaya tuwa. 19Ma wete yayaliyaya, weyahina yasanapuya 'abehega Yesu Keliso yaluyaluwana 'ina lema 'oinega ta 'imi 'ahwanoiyao weyahigu 'oidiyega nata lema yaloba miyamwau bewa 'oinega.

20Taugu wete yahehemisa ma wete yanuwatuhu yahiya 'abehega geya'abwa yadebadeba mwadina, ta hesi yanuwatuhu yahiya 'abehega ma'igu 'atepatu bewa tuwa ma sauga mabwaiyana Keliso sanina yagihemadouwe, nuwana 'igu miya mayawasigu bale'u 'oina, nuwana 'igu 'amasa 'oina.

21Ceguma yamiya bale'uwa beno Keliso ba'idagu, ma hesi 'eguma ya'amasa beno Keliso 'oinega loheposeyana yaloba. 22Ceguma bale'uwa yamiyamiya 'igu paihowao bwebwe'adi silatulatu Keliso weyahina, 'oinega geya yasanapu to'aha nuwanuwagu ma yahesinuwe. 23Weyahina ginaula 'eluwa 'oidiyega 'adi hesinuwa 'oiguwa mwau hedada. Nuwanuwagu ma bale'u bewa ya'ebesine ma Keliso mahetegu 'amiya, beno 'ebe yaliyaya madouna. 24Ta hesi 'ilobwainegauwa ma bale'uwa yamiyamiya eema 'oinega 'ane yalemelemegomi.

25Coinega yasanapu bwaibwainiya 'abehega 'omi mahetegwao tamiyamiya, ma yalemelemegomi eema wayaliyaya 'imi hemisa Keliso 'oina weyahina. 26Eema 'abwa 'igu habo'ena hila 'oina, wayaliyaya madouna, beno Yesu Keliso 'ina lema 'oida. 27Ta hesi wa'itayahigomi ma 'ane 'imi paihowao 'oidiyega tomota Keliso tetelina si'ahwa bwebwe'ane, eema 'eguma yahabo'enegomi, bo nuwana 'eguma yamiya hila, tuwa wasami bwebwe'ana yahesagohe 'abehega ma'imi 'atetagwala watoholo pa'ala, ta ma'imi nuwatuhu mahemahetena eema 'oinega wahetahetapewa wasa bwebwe'ana 'ana hemisa weyahina, 28ma geya'abwa wete wamatamatauta 'ami 'alehao 'oidiya. Ma 'eguma 'ami 'alehaowedi 'imi 'atepatu si'ita, beno taudi sisanapu moisa 'abehega sida hesilae, ma 'omi 'abihetena waloba Yehoba 'oinega.

29Weyahina Yehoba 'itagwala pwaiya 'oimiya ma Keliso 'oina wahemihemisa, ma tauna wete weyahina wa'emuyamuya, 30taugu gidemusa 'igu lo'aleha Keliso weyahina 'agu muyao wa'itediya, ta bewa tuta wahesagohediya, ta 'omi wete 'imi lo'aleha ma 'ami muyao gidemusa waloba 'esedi.

Copyright information for `BDD