Philippians 2

Nuwasulu

Togidega, Keliso sawasawahina 'igihe 'atepatugita, nuwana 'ina helau 'igihe waiwaiyegita? Togidega yaluyaluwa Tabuna sawasawahina 'ihe'iya'iyaguwegita, ma 'oinega tahelau hilegita ma tahe'ate muyamuyaegita? Ceguma gidemusa, 'ilobwainegomiya ma wanuwatuhu mahemahetena ma wahelau hilegomi 'omi, yaluyaluwami ma 'atemi 'idi he'aigeda 'oinega, ta 'imi helauina weyahina, 'ane yayaliyaya moisa. Geya'abwa wanuwanuwa hane, nuwana wahehe'ipi'ipi, ma hesi wanuwasulu ma 'iyamiyao sanidiyao wagilagasidi. Ma geya'abwa waboi 'imi paihowa weyahina wanuwanuwa, ta hesi 'iyamiyao 'idi miya bwebwe'ana weyahina wanuwatuhu.

Cilobwainegomiya ma 'imi nuwatuhuwao Yesu Keliso 'ina nuwatuhu gidemusa. Yesuina Yehoba, ma genuwana ma 'ihetoloina, ta hesi Yehoba 'ina wasawasa 'i'ebesineya, ma 'ili'uwa bale'uwa eema 'iheloheya masiha, hewali 'aigeda gidemusa. Ciheloheya ta 'inuwasuluwa eeta 'itagwaleya 'iboinamo ta 'i'amasa kelose 'oina.

Coinega Yehoba Yesu 'i'abihaneheya, ma wete sanina 'i'abihaneheya sani mabwaiyana tabwanidiya, 10 ta 'oinega tauna sanina weyahina megalewa ma mebale'u ma wete to'amasao eema mabwaiyada ta'etuluha 'oina, 11 ma ta'ahwa moisae 'abehega Yesu Keliso tauna Badaina, ta wete Tamada Yehoba tahepwatuwe.

Casilala mebale'u weyahidi

12 Ciyagwao 'omi hematamatana lamuna. Mwalo mataguwa wahematamatana, ta bewa tuwa 'oimiyega yamiya bwaga, ma tuwa 'abwa wahematamatana moisa. Coinega 'ilobwainegomiya ma Yehoba wamataute ta wete watoho waiwai ma 'ina 'abihetena waloba, 13 weyahina Yehobaina 'atemiya 'ihetahetapewa, ta 'abehega tauna 'ina nuwatuhuwega 'omi wanuwanuwatuhu ma wapaipaihowa. 14 Eema 'imi paihowa 'oidiya ma'imi tagwala wapaihowa ta geya'abwa ma'imi lowahi'wata walolomugi, 15 ma hesi 'abehega 'omi Yehoba natunao bwebwe'ami ma 'ehaumi, ta geya wete 'imi galamo ma mebale'u 'idi mayale 'omi. Weyahina taudi 'idi mumuga guguyou ma galadi.

16 Ciyagwao, wasa bwebwe'ana wa'abiyahi momosi ma 'oinega yawasimi miyamiya hatayana waloba, ma tutaina Keliso 'ihilama taugu yayaliyaya weyahimi. Genuwagu ma 'igu paihowa 'oimiya 'adi mudala.

17 Wete 'eguma 'agu 'alehao 'i'iunamo silohe'amasigau, gide sipwaoliyegau, tuwa yayaliyaya, ma 'omi wete wada yaliyaya. Mwalo tutaina Yesu wahemiseya 'ana 'ita gidemusa wapwaopwaoli Yehoba 'oina, ma 'eguma ya'amasa, 'igu 'amasaina 'omi 'imi pwaoliyedi 'iloheposeyanedi. 18 Coinega 'ilobwainegomiya, ma 'omi ma taugu tayaliyaya hegogona.

19 Yanuwatuhuyahi 'abehega Bada Yesu 'ina lemega sawasawahina tuta 'i'iuna 'oina Timoti yahewaseyawa, ma 'ane wasami 'itauyeyama 'oiguwa, ma weyahimi yayaliyaya. 20 Timoti 'iboinamo 'imi miya weyahina 'inuwanuwatuhu madouna, 21 ma 'iyamo 'agu tolemao baibaiwadi taudimo weyahidi sinuwanuwatuhu, ta geya Yesu Keliso 'ina paihowa weyahina sida nuwanuwa. 22 Ta Timoti wasanapuya 'abehega loheya bwebwe'ana, ma tuwa gidemusa natugu mahetegu wasa bwebwe'ana weyahina 'ahehetapewa waiwai. 23 Coinega 'eguma tutaina 'agu loina yahesagohe, nuwanuwagu ma Timotiina yahetuneyawa 'oimiya. 24 Ta wete yahemisa 'abehega Bada 'ina lemega tuta 'i'iuna ma taugu wete yatauyawa yahabo'enegomi.

25 Ta bewa tuwa 'igu nuwatuhu 'abehega 'ilobwaineya ma Epapilodito yahetune hileyawa 'oimiya, tauna tasigu ta mahetegu 'apaipaihowa, tuwa gide 'alolo'aleha Yesu Keliso weyahina. Epapiloditoina mwalo 'agu lema 'oimiyega 'itauyeyama, 26 eeta bewa tuwa nuwanuwana 'omi, ma tutaina mwalo 'ina lohala wasana wahesagoheya, 'ebwa tauna 'inuwanuwatuhu ma 'abehega geya'abwa 'omi wa'ate'ateyoho 'ina lohala weyahina. 27 Moisa 'ilohala madouna, ma 'iyamo Yehoba 'i'atemuyemuyeya, ma wete taugu 'i'atemuyamuyaegauwa, weyahina 'eguma Epapiloditoina 'i'amasa nata yanuwagala moisa.

28 Bewa weyahina nuwanuwagu madouna ma yahetuneyawa, ma wa'ita hila 'abehega ma'ina bwebwe'ana, ma tauna weyahina wayaliyaya, ta wete 'abehega taugu 'igu 'ateyoho 'igumwala. 29 Eeta 'eguma to tuta 'ilatuwa 'oimiya, Bada saninega wabwauwe ma'imi yaliyaya 'oina. Ta tupwadi Bada 'ina topaihowao, 'eguma sitauyawa 'oimiya, wahe'asisiyanedi gidemusa Epapiloditoina. 30 Moisa tuwa, Epapilodito Keliso 'ina paihowa 'oina lohalega 'i'iunamo ma 'i'amasa, weyahina 'omi geya sawasawahina ma walemegau, ma Epapiloditoina 'ipasima ta 'ilemegau, eeta 'oinega lohalaina 'ilobeya.

Copyright information for `BDD