Revelation of John 10

Anelose 'aigeda ma'ina pepa

1Ta wete ya'iteya anelose waiwaina 'aigeda galewega 'isuluma, ma yalohega 'i'wama, ma hulele debana 'itoholo sakowasiyeya, ma manina 'ana 'ita gide sinala, ta wete 'ahena sinamanamala tuwa gide 'aiwe 'ininininima. 2Aneloseina nimana pepa gide buki nugenugetana eema muhemuhena 'i'abi'abiyahi, ma loloyahalina, 'oinega 'isuluma ma 'ahe 'ebeulanega holai 'ibasaeya, ta 'ahe 'adigeyageyaina bale'uwa.

3Eeta 'enana madounega 'ibwauwa 'ana hesagoha gide laiyoni* 'ibwaubwau. Cibwau pwaiya, ta gugula 'adi baibaiwa sebeni 'ina gwaeina sihemaiseya. 4Gugulaedi 'enadi yahesagohediya ta 'abehega yalele, ma galewega 'enana yahesagoheya, 'oiguwa 'igwaeya, “Gugula 'enadi site sebeni 'uhesagohediya 'udahwadi, ma geya'abwa 'uleleleledi.”

5Cane aneloseina tauna ya'iteya hola ma bale'u 'oidiya 'itotoholo, nima 'ebeulana 'i'abihaneheya galewa, 6ta 'ibwau haneya, Yehoba sanina 'i'inaneya, tauna miyamiya hatayana, ta ginaula mabwaiyadi 'adi togihemasaleha, beno galewa ma ginaula mabwaiyadi 'alona, ma wete gogo gabulena ta ginaula mabwaiyana 'alona, ma hola wete ta ginaula mabwaiyadi 'alona. Ma aneloseina 'igwaeya, “Tuta 'ilatu pwaima. 7Weyahina 'eguma anelose hesebenina 'ina yoguli 'imu'a, Yehoba 'ina nuwatuhu dahwadahwaidi mabwaiyadi 'ilosalohidi, to'aha gide 'ina topaihowao taudi palopitao mwalo 'oidiya 'ihepwaileya.”

8Ta 'enanaina galewega yahesagohe nugeteya wete 'oiguwa 'ilolohatoto, 'igwaeya, “Cutauya ma pepaina yahayahalina aneloseina holai ma bale'uwa 'itotoholo nimanega 'u'ewa.” 9Coinega yatauya ma aneloseina 'oina pepaina ya'ahwanoiyeya. Eeta pepaina 'i'ebwaegauwa ma 'ihegwaegauwa, 'igwae, “Causala, 'u'ewa ma 'u'ai. Ma 'eguma 'utone, 'abwa 'ana memai gamwauwa 'ulotoho, ma hesi 'ahwauwa 'ana lotohona gide mwagagau.”

10Coinega pepaina ya'eweya ta ya'aiya, ma 'ahwaguwa yalotohoya hotona tuwa gide mwagagau, ma yatoneya ta gamwaguwa yalotohoya memai hedada. 11Ma 'igwaeya 'oiguwa, “Cilobwaineya ma 'owa Yehoba 'ina gwaeyedi boda, ma 'ebeloinao, ma 'enanao, ma kiniyao weyahidi 'uhepwaila hiledi.”

Copyright information for `BDD