Revelation of John 11

Yehoba 'ana tohepwailao 'eluwa

1Muliyetega 'ai'aiwe 'aigeda 'i'ebwaegauwa tuwa gide 'ebelihe, ma 'ihegwaegauwa 'igwae, “Cutoholo ma Yehoba 'ina Hada He'asisi ma 'ebepwaoli wete 'ulihedi, ta wete to'etuluhaedi 'alona 'ulihedi. 2Ma hesi Hada He'asisi papalina geya'abwa 'ulihelihe, weyahina mulimuli beno tomiya ganamuli weyahidi, taudi beno geya meYudiya, ta 'ahediyega Yehoba 'ina 'asaina si'abihebi'iya, wai'ena potitu (42) 'alodiya. 3Ma tohepwaila 'eluwa 'abwa yahewasaedi, ma 'adi 'ale'o gide hiwahiwape 'adi 'ale'o, ta palopitaedi Yehoba 'ina gwae 'abwa sihepwaile sabwelo wan tausani tuhandeledi sikistiyedi (1260) 'alodiya.”

4Tohepwaila 'eluwaedi gide 'aiwe olibe 'eluwa, ma wete gide mayale 'eluwaedi sitotoholo bale'u 'ana Bada matana. 5Ma 'eguma taiya 'itoho ma 'ilo'aleha tohepwailedi 'oidiya, nata 'aiwe ninima 'ahwadiyega 'ilatuma ma 'adi 'alehaina 'isubahegala, ma bewa 'oinega 'adi 'alehao silohe'amasidi.

6Siteluwaedi ma'adi loina, ma tutaedi Yehoba 'ina gwae sihehepwaile, dohi galewega si'etobodedi. Wete ma'idi loina bidala 'oidiya, ma sihebweyaha. Wete ma'idi loina mwau ta muya weyahidi, ma 'eguma to tuta 'oina nuwanuwadi ma mwauwedi silatu, tuwa sida latu.

7Coinega tohepwaila 'eluwaedi 'idi hepwaila tomota 'oidiya 'igumwala, ma hebai 'aigeda gaulaina madouna 'oinega 'ihapwesama, ma 'abehega tohepwailaedi 'oidiya 'ilo'aleha ee 'ihewaiwai, ta 'ilohe'amasidi. 8Ma wahidi 'ane si'eno besobeso 'asa madouna 'alona. Casaina mwalo 'ida Bada 'oina sigihe keloseyeya, ma 'asaina 'ana 'unuwadawada sihesaniyeya 'abehega Sodoma*, nuwana Itipita.

9Tomota baibaiwadi 'abwa sinaoma bodao ma susuwao ma 'enanao ma 'ebeloinao 'oidiyega, ta wahidiyedi si'ita'itadi sabwelo 'etoi ma tupwana 'oidiya. Ma wahidiyedi 'adi lagugaliha si'etobode. 10Ta tomiya bale'u siyaliyaya tohepwaila 'eluwaedi 'idi 'amasa weyahina, ta sihebwabwale, eema helau si'ehele 'aigeda 'aigeda 'oina, weyahina palopita 'eluwaedi muya madouna si'eweyama mebale'u 'oidiya.

11Ma sabwelo 'etoi ma tupwana sigumwala, eeta Yehoba yawasina 'oidiya 'ilaguhileya ta sitoholowa, eema tomota mabwaiyadi si'itediya ta simatauta madouna. 12Ma palopita 'eluwaedi 'enana galewega sihesagoheya, 'ilolohatoto 'oidiya 'igwae, “Wahanema 'ebwa.” Coinega yalohega sihanehane, ta 'adi 'alehaedi si'e'ebubudi.

13Tutaina beno 'oina mwani'ini'i madouna 'ilatuwa, ma 'asaina madouna 'ana wataha nima luwaluwa 'oidiyega 'aigeda tupwa 'iligehiya, ma tomota 'adi baibaiwa sebeni tausani si'amasa mwani'ini'iina 'oinega. Ta tomota taudi situpwa simatauta moisa, 'oinega Yehobaina galewa sihepwatuweya 'ina waiwai weyahina.

14Muya heluwena 'igumwala pwaiya, ta hetoina nata 'ilatu.

Yoguli hesebenina simu'eya

15Ma anelose hesebenina 'ina yoguli 'imu'eya, ta galewega 'enadi madounega sigwaegwae, “To'abihetena ta Tamana Yehoba sihetoloina pwaiya bale'u 'ina 'ebeloina mabwaiyana 'oidiya, ma geya'abwa 'idi loinaina 'igumwagumwala.”

16Babadaedi site tuweniti powa Yehoba matana simiyatoiya 'idi wagahata wasawasa 'oidiya, taudi sibe'u talutalubu'iya ma 'oina sihehepwatu, sigwaegwae,

17“Cima Bada Yehoba Tohewaiwai hedade, 'owa tuta bewa, ma tuta mwalo 'oidiya 'umiyamiya, 'aloyauwedo 'oiuwa, weyahina 'ino waiwai madouna 'u'abi helatuweya, 'oinega 'uhegaina ma 'uloina. 18Taudi tomiya ganamuli sigamwasowala moisa, ma hesi 'ino yatala 'ana tuta 'ilatuma ta to'amasa sitoholo ma 'uloinedi, ma 'ino palopitao 'adi maisa 'u'ebwaedi, ma 'ino tomotaedi mabwaiyadi 'adi maisa 'u'ebwaedi, taudi madoudi ta muhemuhedi 'oidiya, weyahina taudi beno 'a tohe'asisiyao. Ma hesi bale'u 'ana to'abihegalao 'owa 'u'abihegaladi.”
19Eeta Yehoba 'ina Hada He'asisi galewa 'iso'eya, ta ya'iteya dedewaga he'asisi, Hada He'asisi 'alona, ma dedewagaina 'alona 'ina gwaehemisa 'ana buki 'imiyamiya. Coinega namala, ma 'enanao, ma gugula 'ina dagugu, ma mwani'ini'i, ma dohi gide 'aisi* patupatudi ta pa'alidi silatuma.

Copyright information for `BDD