Revelation of John 15

Cila'ilala galadi

Ma 'aigeda wete 'ebe henainaida madouna galewa ya'iteya, beno anelose sebeni, ma'idi muyamuya galadi 'adi baibaiwa sebeni. Ta mwauwedi sebeni beno Yehoba 'ina gamwasowala 'ana 'ebe losaloha.

Ma wete ya'iteya gide hola 'ina daumwala ma wete ninininimana, ta holaina papalina boda sitotoholo, taudi sihewaiwai pwaiya hebai galana ma'ina dimwa tagitagina ma wete sanina 'ana hasihasila 'oidiyega. Ma tomotaedi nimadiya 'ebe gihedohedou Yehoba 'oinega, ta mabwaiyadi Mosese walina siwaliwaliye, tauna Yehoba 'ina topaihowa. Ma wete lami walina siwaliwaliye, sigwae,

“Bada Yehoba Tohewaiwai 'ino paihowao madoudi ma 'ebe henainaida, ta 'ino mumuga mabwaiyana 'ausaladi ma dumwaludi, ma 'ebeloina mabwaiyadi 'uloinaedi.
“Bada yo, tomota mabwaiyadi 'abwa sihe'asisiyego ma si'ahwa wasawasaego, weyahina 'uboimo 'asi'asilalau, 'oinega mebale'u mabwaiyadi sinaoma ma matauwa si'etuluha, weyahina tomota mabwaiyadi 'ino loinao dumwaludi si'ita pwaidiya.”
Coinega ya'e'ebubuna ta ya'iteya galewa Yehoba 'ina hada so'eso'ena, hadaina 'alona 'ina gwae hemisa lelelelena 'imiyamiya. Ma Hada He'asisiina 'oinega anelose sebeni silatuma ta muyamuya sebeni nimadiya. Aneloseyedi 'adi 'ale'o wa'ewa'e'edi ta 'ausaladi, ma 'adi gadiwana goula lumalumadiya simiyamiya.

Eeta hebaiyedi 'ehata 'oidiyega 'aigeda hebai biyo goula sebeni 'i'ewediya, ta anelose sebeniyedi 'i'ebwaediya, ta biyowedi 'alodiya Yehoba miyamiya hatayana 'ina gamwasowala 'oinega 'ilohemahediya.

Nage 'oina Hada He'asisi 'alona 'imaha Yehoba Tohewaiwai hedade 'ina wasawasa 'oinega, 'ana 'ita gide 'asu ma geya 'eta taiya sawasawahina ma Hada He'asisi 'oina 'iluhu, 'ana siga aneloseyedi sebeni 'idi paihowa muyaedi sebeni silosalohidi.

Copyright information for `BDD