Revelation of John 17

Toganawala moisa wahineina

1Eeta aneloseyedi sebeni ma'idi biyo sebeni Yehoba 'i'ebwaediya, 'aigeda 'oidiyega 'inaoma ma 'ihegwaegauwa, 'igwae, “Cunaoma ma yahe'itago Yehoba 'ina loina mwauna toganawala moisa wahineina 'oina, ma toganawalaina 'ana nuwasabwalena beno 'asa madouna si'abiya we'aha baibaiwadi papalidiya. 2Ma bale'u 'ana kiniyao pui 'oina sihewaiwai toganawalaina ma'iyadiu, ma 'oinega mebale'u mabwaiyadi pui mumugana sinumeya ta sihebuwa.”

3Ma Yaluyaluwa Tabuna 'oinega yalotohogauwa gide aneloseina 'itoegauwa tupwa yoho 'awawa, ma wahine 'aigeda ya'iteya hebai bwehabwehalina 'igeluya, ma hebaiina wahina mabwaiyana 'oina sani galadi silelediya, ma mwaguna 'adi baibaiwa sebeni, ma donanao 'adi baibaiwa nima 'eluwa. 4Ma wahineina 'ana 'ale'oina 'ana bwehabwehala gide towasawasao 'adi 'ale'o, ma 'ana pasao goula ta da'ule 'ausaladi ma 'epo. Ta nimana biyo goula 'i'abi yahiya, mumuga galana 'oinega silohemaheya pui weyahina. 5Ma manina sanina sileleya 'ana 'unuwadawada, 'igwae,

“Babiloni madouna, beno toganawalao ta topui gala hedada sinadiu.”
6Ma wahineina ya'iteya, Yehoba 'ina topaihowao ma Yesu 'ana tohepwailao 'idi 'amasega bweyahidi 'inumediya ma 'oinega 'ihebuwa, ta yahenainaida wahineina 'ana 'ita weyahina.

7Eema aneloseina 'ihegwaegauwa, 'igwaeya, “Geya'abwa nuwau 'ihehenainaida. Yada gihemaedane 'oiuwa to'aha wahineina ma hebaiina 'oina 'igeluwa, tauna mwaguna sebeni ma donanao nima 'eluwa, 'adi nuwasabwalena. 8Hebaiina 'u'iteya mwalo mayawasina ma 'i'amasa pwaiya, ma 'abwa 'ilatuma gaulaina madouna 'oinega ma 'itauya, ma 'oinega sigihegala bwaibwaini. Ta tomota mebale'u, taiyewedi taudi sanidi Yehoba geya 'ilele yawasi bukina 'alona, tutaina bale'u 'ana hemasalaha hauhau 'oina, taudi hebaiina 'abwa si'ita ma nuwadi 'ihenainaida, weyahina mwalo mayawasina, ta tuta bewa 'i'amasa pwaiya, ma 'abwa 'ilatu hilama.

9“Ceguma sonoga 'oiuwa, 'usanapu 'abehega mwaguwedi sebeni beno 'oya 'adi baibaiwa sebeni, 'oyaedi 'oidiya wahineina 'imiyatoiya, ma 'ana nuwasabwalena wete kiniyao site sebeni, 10ma nima 'oidiyega sibe'u pwaiya, ma 'aigeda 'abwa 'iloiloina, ma 'aigeda 'abwa 'ilatu, ta 'ina tuta to'uto'upanamo 'imiyamiya.

11“Ta kiniyedi sebeni, 'aigeda wete kini ma'iyadiu, 'idi boda 'alona, tauna hebaiina mwalo mayawasina ta yawasina 'igumwala, ta 'abwa 'inaonao ma 'abehega sigihegala bwaibwaini.

12“Ma donaedi nima 'eluwa 'u'itediya, beno kini 'adi baibaiwa nima 'eluwa, taudi geya sihegaina ma siloina, ta 'abwa siloina tuta to'uto'upana 'oina, hebaiina ba'idadiu.

13“Taudi site nima 'eluwaedi 'idi nuwatuhu mahemahetena, nuwanuwadi ma 'idi waiwai ma 'idi loina sitagwaledi hebaiina 'oina. 14Ma 'abwa Lami 'oina silo'aleha, ma Lamiina 'ihewaiwai sinedi, weyahina tauna babadaowedi 'idi Bada, ma kiniyao 'idi Kini, ma wete taudi 'ina hesinuwega 'ibwauwedima, taudi 'ana tomuliyao moisa ba'idanao.”

15Coinega anelose 'oiguwa wete 'igwaeya, “We'ahedi 'u'ita pwaidiya, 'oidiya wahine toganawalina 'imiyatoiya, 'adi nuwasabwalena beno 'ebeloinao ma bodao ma susuwao ta 'enanao. 16Ma dona nima 'eluwa ta hebaiina 'u'itediya, taudi 'abwa toganawala silo'alehe, ta 'ina tobwatobwao mabwaiyadi si'ewadi ma nimenimenamo 'imiyamiya, ma wete hesiyona si'ai, ta hilihiliyanao 'aiweyega sigabudi. 17Weyahina Yehoba 'atediya 'ihenuwa laguweya ma 'ina nuwatuhu sipaihowa, beno 'idi paihowa mahemahetena, ma 'idi waiwai ta 'idi loina hebaiina 'abwa si'ebwae, ta tauna 'iloina 'ana siga Yehoba 'ina gwaeyedi 'ipaihowadi.

18“Ma wahineina 'u'iteya, beno tauna 'asa madouna, ma 'iloiloina bale'u 'ana kiniyao mabwaiyadi 'oidiya.”

Copyright information for `BDD