Revelation of John 5

Buki 'ana 'ita gide pepa sinupiliya.

1Ma ya'iteya tauna wagahata wasawasaina 'oina 'imiyatoiya, ma 'ina 'ebeulega pepa sinupiliya gide buki nugenugetana 'i'abiyahiya, ma leleleleina 'alonega ma gwahunega, ma wete pepaina 'ana losipwa 'ana baibaiwa sebeni. 2Ma wete 'aigeda anelose ya'iteya waiwaina, ma 'enana madounega 'ibwaubwau, 'igwae, “Taiya sawasawahina ma 'ebe losipwaina 'ilihasidi ma pepa 'iyahali?”

3Moisa tuwa, geya 'eta taiya 'ilobaloba galewa nuwana bale'uwa nuwana bale'u dudunina, 'abehega tauna sawasawahina ma losipwaedi 'ilihasidi, ma bukiina 'alona 'i'ita. 4Ta yanuwagala moisa ta yadouwa, weyahina geya 'eta taiya sawasawahina ma bukiina 'iloyahali ma 'alona 'i'ita.

5Coinega babadaowedi 'oidiyega 'aigeda 'oiguwa 'igwaeya, “Sahena 'udoudou, weyahina laiyoniina Yudiya 'oinega, tauna Debida 'ina susu 'ihewaiwai pwaiya, ta tauna sawasawahina ma losipwa sebeniyedi 'ilihasidi ma pepaina 'iyahali.”

6Ma wete wagahata wasawasaina deina 'aigeda lami* ya'iteya hebahebai 'ehataedi gamwagamwanidiya 'itotoholo, ma babadao wete gamwagamwanidiya, ma lamiina 'ana 'ita gide tuwa tomota silohe'amasiya, donanao sebeni ma matanao sebeni wete, taudi matanaowedi Yehoba Yaluyaluwana, beno taudi 'ihetunediya bale'u mabwaiyana 'oidiya. 7Ta lamiina 'inaowa ta pepaina 'i'eweya tauna wagahata wasawasaina 'oina 'imiyamiya 'ina 'ebeulega. 8Pepaina 'i'eweya ta hebahebaiyedi ma wete babadaowedi lamiina 'oina sibe'u talutalubu'iya, 'oina si'e'etuluha, ta 'aigeda 'aigeda ma'idi 'ebe gihedohedou sihunuhunu, ma wete ma'idi gaeba goula bwebwe'adi, ma ginaula 'aigeda 'alodiya 'igabugabu mahaina 'ausalana, ta 'ana nuwasabwalena beno Yehoba 'ina tomotaiyao 'idi 'ahwanoi 'ihanehane 'oina.

9Ma wali 'ehauna siwaliyeya sigwae,

“Moisa, 'owa sawasawahiu ma buki beno 'u'ewa, ma wete 'ana losipwa sawasawahiu ma 'ulihasi, weyahina silohe'amasigowa ta bweyahiuwega tomota 'uhemaisediya Yehoba weyahina, taudi bodaedi, 'enanaedi, susuwedi ma 'ebeloinaedi mabwaiyadi 'oidiyega.
10Weyahina 'owa 'uhesinuwediya ma 'abehega 'ino 'ebeloina 'alona sihetopwaoli Yehoba weyahina, ma wete bale'uwa sihetoloina.”
11Ma wete aneloseyao ya'itediya baibaiwa hedada, geya 'aihasila, wagahata wasawasaina ma hebaiyedi ma wete babadaedi sitoholo sakowasiyediya, 12ma wete 'enadi madouna yahesagoheya sigwaegwae, sigwaeya, “Tauna lamiina silohe'amasiya, sawasawahina ma loina ma wasawasa ma sanapu ma he'asisi ma hepwatu ma 'ahwa bwebwe'ana 'ilobadi.”

13Ma wete Yehoba 'ana paipaihowao 'aigeda 'aigeda galewa ma bale'uwa ta bale'u dudunina ma holai, taudi Yehoba 'ana paipaihowao tupwa mabwaiyadi 'oidiyega, yahesagohediya siwaliwali sigwaegwae,

“Tauna wagahata wasawasa 'oina 'imiyatoiya,
ma lamiina ba'idana tahepwatuwedi,
ma tahe'asisiyedi, ma ta'ahwa wasawasaedi,
ma wete ta'ahwa tohewaiwaiyedi
tuta mabwaiyana 'oidiya.”
14Coinega hebaiyedi site hata sigwaeya, “Moisa,” ma wete babadaedi sibe'u talutalubu'iya ma si'e'etuluha.

Copyright information for `BDD