Revelation of John 7

MeIsileli debadiya Yehoba 'ana 'ila'ilala si'abi hepa'ineya

1Ginaula bewa mulina aneloseyao 'ehata ya'itediya sitotoholo bale'u tupwanao 'adi baibaiwa 'ehata 'oidiya. Aneloseyedi yaumai 'adi baibaiwa 'ehata si'abi yahidiya ma 'abehega geya'abwa bale'uwa, nuwana holai, nuwana 'aiwe 'oidiya sitowatowa, 2weyahina Yehoba 'ina tagwala ma 'abehega yaumaiyedi bale'u ta hola sisuba hegaladi. Coinega anelose wete 'aigeda ya'iteya sinala 'ina 'ebe saehaneyega 'inaonaoma, ma ma'ina 'ebe lagu 'ila'ilala, gide basilili, ma 'abehega Yehoba miyamiya hatayaina 'ana 'ila'ilalaina 'ilagu tomota debadiya. Aneloseina 'ibwau anelose 'ehataedi 'oidiya, 3'igwaeya, “Geya'abwa bale'u bo hola bo 'aiwe wasubasuba hegaladi ee 'ana siga 'ida Yehoba 'ina topaihowao 'adi 'ila'ilala 'alagu debadiya.” 4Coinega 'ila'ilalaina silaguya tupwana meIsileli debadiya, ma muliyega meIsileliyedi 'adi baibaiwa yahesagohediya, beno 144 tausani mabwaiyana, boda Isileliyedi 'oidiyega.

5Susu Yuda 'oidiyega 'ila'ilalaina tomota tuwelo tausani debadiya silaguya, ma Lubeni tuwelo tausani, ma Gada tuwelo tausani, 6wete Aseli tuwelo tausani, ma Napitalai tuwelo tausani, ma Manasa tuwelo tausani, 7wete Simioni tuwelo tausani, ma Libai tuwelo tausani, ma Isaka tuwelo tausani, 8wete Sebuloni tuwelo tausani, ma Yosepa tuwelo tausani, ma wete Beniyamina tuwelo tausani.

Boda madou hedada

9Muliyetega ya'e'ebubuna ta boda madou hedade ya'itediya, geya 'aihasila. Bodaedi 'ebeloina 'aigeda 'aigeda 'oidiyega, ta susu 'aigeda 'aigeda 'oidiyega, ta boda 'aigeda 'aigeda 'oidiyega, ta 'enana 'aigeda 'aigeda 'oidiyega, mabwaiyadi wagahata wasawasa matana, ma wete Lami matana sitotoholo, ta 'adi 'ale'o wa'ewa'e'edi, ma sadasada nabaina si'abi'abi yahidi, 10ta 'enadi madounega sibwaubwau sigwaeya, “Cada lema 'ida Yehoba 'oinega, tauna wagahata wasawasa 'oina 'imiyatoiya, ma wete lamiina 'oinega.”

11Ma aneloseyedi wagahata wasawasaina ma wete babadaowedi ma hebaiyedi 'ehata sitoholo sakowasiyediya, ma mabwaiyadi sibe'u talutalubu'iya, ta Yehoba 'oina si'e'etuluha, 12sigwaegwae, “Moisa, 'ida Yehoba 'oina tahepwatu ma ta'ahwa wasawasae ma sanapu ta loyauwedo ta he'asisi ta waiwai simiya hataya 'oina.”

13Eeta babadaowedi 'oidiyega 'aigeda 'ihesilala 'oiguwa, 'igwaeya, “Taiyawedi bewa ma'adi 'ale'o wa'ewa'e'edi? Ma to'ehega sinaoma?”

14Ma 'oina yagwaeya, “Bada 'owa 'usanasanapudi. Taugu geya.”

Ta 'ihegwaegauwa, 'igwae, “Bewa bodaedi bale'u 'ana muyamuyao 'oidiyega situpwa, ma 'adi 'ale'owedi Lamiina bweyahinega 'ideulidiya ta siwa'e'eya.
15Beno huhuna 'oinega Yehoba 'ina wagahata wasawasa matana simiyamiya, ma sabwelo ma nihuwana 'oidiya 'ina paihowao sipaipaihowadi 'ina Hada He'asisi 'alona. Yehobaina 'ina wagahata wasawasaina 'imiyatoiya 'oina, tauna nata 'i'itayahidi, 16ma geya'abwa wete sigomagomale nuwana tani'odi 'iyahayahala, ma geya'abwa wete hala nuwana to'aha hulahulaina 'oinega 'ihulahulaidi. 17Weyahina Lamiina, tauna wagahata wasawasa 'alona 'imiyamiya, tauna 'adi to'itayahina, ma 'oinega 'ihanugetedi we'aha bwebwe'adi 'oidiya, yawasidi weyahina, ma Yehoba tauna mataneudi 'ilo'i'ilidi.”

Copyright information for `BDD