Revelation of John 8

Losipwa hesebenina weyahina

Coinega lamiina losipwa hesebenina 'ilihasiya, ma geya 'eta wete galewega gwae bo 'ahwahenahena sinaonaoma tuta to'uto'upana 'oina.

Ma ya'itanaowa aneloseyedi sebeni Yehoba matana sitotoholo, ma Yehoba 'idi yoguli 'aigeda 'aigeda 'i'ebwaediya. Ma wete 'aigeda anelose ma'ina gaeba goula 'inaoma ta 'ebe pwaoli deina 'itoholowa. Ma 'ebe pwaoliina beno Yehoba 'ina wagahata wasawasaina deina. Coinega Yehoba gaeba goulaina 'ilohemaheya ginaula mahamahaina 'oinega, ma aneloseina 'i'ebwaeya, eeta aneloseina 'ebe pwaoli 'oina 'ilaguya ma 'igabu. Cigabuya ta 'asuna ma mahaina bwebwe'ana ma wete Yehoba 'ina tomotai 'idi 'ahwanoiyao mahetenao sihaneya galewa.

Coinega gaeba ma ginaula mahamahaina 'ilaguya Yehoba matana, ma 'ahwanoi ta ginaulaina 'asuna ba'idana sihanehane. Sihanehaneya eeta 'i'ala hegumwaliya. Coinega aneloseina gaebaina hagalinamo 'i'eweya, ma 'ebe pwaoliina 'oinega 'aiwe 'ala'alasina 'i'eweya, eema gaebaina 'ilohemaheya, ma 'iula suluheya bale'uwa, ta nage 'oina namala ma gugula ma tupwadi 'enana ma wete mwani'ini'i silatuwa.

Yoguliyedi simu'ediya

Eeta aneloseyedi sebeni 'idi yoguliyedi si'abi yahidiya sabi mu'adi. Ma 'aigeda 'ina yoguli 'imu'eya, ta dohi 'ana 'ita hagana 'isuluwa, 'ana 'ita 'aisi* pwa'upwa'uwana gide, ta wete 'aiwe 'ala'alasina ma bweyaha ba'idana sigubagubalama bale'uwa, ta 'i'alasiya. Ceguma bale'u mabwaiyana 'ana wataha 'etoi, 'aigeda tupwa 'i'alasi ta 'eluwa tupwa geya. Ma tupwaina 'i'alasiya 'oina, 'aiwe ma 'awata mabwaiyadi 'i'ala hegumwalidiya.

Ma anelose heluwena 'ina yoguli 'imu'eya, ma 'aigeda ginaula 'ana 'ita tuwa gide 'oya madouna 'ininininima ta holai siuleya, 'oinega hola 'ihebweyaha. Ceguma hola mabwaiyana 'ana wataha 'etoi, ma 'aigeda tupwa 'oidiyega 'ihebweyaha, ta 'eluwa tupwaidi bwebwe'adi. Ma holaina 'ihebweyaha pwaiya, eeta silahana mabwaiyana si'amasaeya, ma waga mabwaiyadi si'elo talitaligeha.

10 Ma anelose hetoina 'ina yoguli 'imu'eya, ma 'ipwala madouna 'i'ala'alata 'ana 'ita tuwa gide wodam galewega 'ibe'uma, ta bale'uina 'ana wataha 'etoi ta 'aigeda watahaina 'oina 'ipwala 'ibe'uwa ta we'aha mabwaiyadi simemaiya. 11 Cipwalaina sanina Memai, ma tomota 'eguma taiyewedi we'ahaina memainaina 'oinega sinuma nata si'amasa.

12 Ma anelose 'ehatana 'ina yoguli 'imu'eya ta sinala tupwa 'aigeda 'iguguyou ma tupwa 'eluwa bwebwe'adi, ta wete wai'ena tupwa 'aigeda 'iguguyou ma tupwa 'eluwa bwebwe'adi, ta wete 'ipwala 'eguma tawatahidi tupwa 'etoi 'oidiya, tupwa 'aigeda 'ana 'ipwalao siguguyou, ma tupwa 'eluwa si'asi'asilala. Coinega sabwelo mabwaiyana 'ana watahao 'etoi, 'aigeda tuta guguyou, ma 'eluwa tuta bwebwe'adi. Gide wete nihuwana, 'aigeda tuta guguyou, ma 'eluwa tuta bwebwe'adi.

13 Ma ya'e'ebubuna ta ya'iteya magisubu madouna 'itahetaheya galewa, ma 'enana madouna yahesagoheya, 'igwae, “Caioi, nuwagalagalaimi 'omi gogo gabulena 'ana tomiyao, nata 'ane aneloseyao yoguli 'etoi simu'adi, ma mwau madouna 'ilatu 'oimiya.”

Copyright information for `BDD