Romans 12

Wahida tatagwaledi Yehoba weyahina

Tasigwao, wanuwatuhuyahi 'abehega Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oida 'imadou hedada, ee 'oinega bewa 'igu loguguya 'oimiya, tuta bewa mayawasimi wamiyamiya wapwaoliyegomi Yehoba 'oina, weyahina Yehoba nuwanuwana wahimi mabwaiyadi watagwaledi 'ina paihowa 'oina. Bewa gide paihowa 'esaina beno tapwalolo moisa 'ina 'eda Yehoba matana.

Sahena bale'u mumugana 'oina watagwa tagwalegomi, ma hesi wahimi mabwaiyana watagwaledi Yehoba 'oina. Coinega 'imi nuwatuhuwao Yehoba 'i'abi hehauhaudi, ma 'ina nuwatuhu bwebwe'adi ta yaliyaliyayadi ma dumwadumwaludi wasanapudi. Camo'isamo tuwa Yehoba 'oinega 'atemuyamuya yalobeya, ma sawasawahigu wete yaloguguya 'oimiya eema sahena wanuwanuwa hane, ma hesi ma'imi sanapu wanuwatuhu bwaibwaina, weyahina Yehoba 'ina heguheguyai 'oida 'ida hemisa talobediya, eeta wahidaina 'aigeda tuwa, ma yahudi 'idi paihowa hagana ma hagana.

Tauda gidemusa Yesu Keliso yahunao, ma 'aigeda 'aigeda 'ida paihowao hagana ma hagana, ma hesiyage mabwaiyada Keliso 'oina taheboda 'aigeda ma tahe'abi 'abihetena. Tauda 'aigeda 'aigeda sanapu ma waiwai Yehoba 'iheguyaigita, eeta tupwadi 'adi heguheguyai hagana 'iyadiyao 'oidiyega. Weyahina 'eguma taiya ma'ina hemisa, ma Yehoba 'ina nuwatuhu 'igwaehapwese, beno tuwa 'ana lobwaina ma gidemusa 'ipaihowa 'ese.

Ma 'eguma taiya 'abihetena 'isanapuya, nata 'iyanao 'i'abihetedi. Ma 'eguma taiya he'ita 'isanapuya, 'ihe'ita tuwa. Eema 'eguma taiya tuta baibaiwana 'iyanao 'i'abi'abi hewaiwaiyedi, ee 'ipaihowa gidemusa. Ma taiya wete tuta baibaiwana 'i'ehe'ehele, beno ma'ina 'atetagwala 'i'ehele. Ma 'eguma taiya 'ihetohanugeta, 'ida paihowa bwaibwaina. Ma 'eguma taiya ma'ina 'atemuyamuya, ee 'iyanao 'i'abi'abihetedi ma'ina yaliyaya.

Helau 'eda moisa.

Wahelau moisa. Pui waguipaile, ma mumuga bwebwe'ana hesiyage wa'abiyahi. 10 Ciyamiyao wahelau bwaibwainidi, ma wete wahe'asisiyanedi, 11 ma Yehoba 'ina paihowa 'oina sahena walologuipaila, ma hesi ma'imi 'atetagwala wapaihowa.

12 Ma wanuwatuhuyahi 'abehega tuta 'inaonaoma Yehoba 'ina 'abihetena 'ilatuma, ma weyahina wayaliyaya, 'oinega 'imi miyamwau 'oidiyega wa'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, ma'imi 'alama'i'ita. 13 Ma 'eguma tasimiyao 'eta to'aha mwau 'ilatu 'oidiya, beno 'imi tobwatobwega wa'abihetedi, ma wete wabwauwedi 'imi hada.

14 Ma 'eguma taiyawedi siguipailegomi geya sowana waheheliyedi, ma hesi wagwae helau 'oidiya. 15 Ma 'eguma toyaliyaya wa'itadi, mahetemiyao wayaliyaya. Wete gide 'eguma tohedoudou wa'itadi, mahetemiyao wahedoudou, 16 eema 'ane waboi wahelau hilegomi. Ma sahena wanuwanuwa hanehane, nuwana watohotoho ma wahetoloina, ma hesi taudi geya sanidimo wa'ahwa 'iya'iyaguwedi.

17 Ma 'eguma taiyawedi silo'alehegomi, sahena mumuga galana 'oinega wahehemaisedi, ma hesi wahemaisedi mumugaedi gide tomotai mabwaiyadi si'ahwa'ahwa bwebwe'ane 'oidiyega. 18 Eema wete watoho waiwai ma mumuga bwebwe'ana 'oinega tomota mabwaiyadi mahetemiyao wamiya daumwala. 19 Ma sahena wahehetoloina togala 'oidiya ma 'abehega 'idi pui wahemaisedi, weyahina bewa ginaulaedi Yehoba tauna 'ana toloinaina, ta Yehoba 'ina buki 'oina gide 'ihepwaila 'esa, 'igwaeya,

“‘Tomotai 'idi pui weyahina yaboigumo 'abwa yaloinae.’ Yehoba 'ina gwae gide.”
20 Ma 'eguma 'ami 'alehao sigomale 'e'ahai wa'ebwaedi, bo 'eguma tani'odi 'iyahala we'aha wa'ebwaedi, eema 'ane 'idi puiyedi weyahidi sideba mwadina ma sinuwabui. 21 Eeta sahena pui watagwatagwale ma 'oimiya 'ihewaiwai, ma 'omi hesiyage wahewaiwai sine mumuga bwebwe'ana 'oinega.

Copyright information for `BDD