Romans 13

Toloinao tahe'asisiyedi

1Mabwaiyada 'ilobwainegita ma 'ada toloinao tahe'asisiyanedi, weyahina 'idi paihowaina Yehoba 'i'ebwaediya. Ma 'eguma 'idi paihowaina geya Yehoba 'oinega, geya sawasawahidi sihetoloina 'oida. 2Eeta 'eguma taiya toloinaedi 'isinalidiya beno Yehoba 'ina paihowa 'isinaliya, eeta 'abwa maisa galana 'iloba Yehoba 'oinega. 3Ta toloinaedi 'idi paihowa geya 'abehega tobwebwe'adi si'ehematautedi, ma topui hesiyage si'ehematautedi 'idi puiyao weyahidi. Ta 'eguma geya nuwami toloinaedi wamatautedi, mumugami hedeyage sidumwalu, eema 'ane si'ahwa bwebwe'anegomi.

4Weyahina taudi Yehoba 'ina topaihowao ma 'ane si'abihetegomi. Ma 'eguma mumugami galana, nata wa'ateyoho, weyahina taudi toloinao 'abwa siloinegomi. Weyahina Yehoba loina 'i'ebwaediya ma topui siloinaedi. 5Eeta 'ilobwaineya ma toloinao tahe'asisiyanedi, tabu ta loina taloba, beno 'eguma mumuga bwebwe'ana nuwanuwada.

6Sawasawahina wete 'ida takesi ta'ebwaedi, weyahina taudi Yehoba 'ihesinuwediya ta 'ina paihowa sipaipaihowa. 7Coinega takesi 'adi tuta 'ewa 'oina ma'ida tagwala tatakesi, ma weteyage toloinao ma babada tahe'asisiyanedi ma weyahidi tayaliyaya.

Helau

8Cami buki wahemaisa hegumwalidi, eema 'ane buki 'aigeda tuwa weyahina wanuwanuwatuhu beno helau, tauna geya sawasawahida tahemaisa hegumwali, weyahina 'eguma 'iyadao tahelauwedi beno loina mabwaiyadi tapaihowediya, 9loinaedi 'ane gide sigwaeya, sahena logwali, sahena lohe'amasa, sahena yagaha, sahena matalolo, eema tupwadi wete. Ma loinaedi 'adi bwagila, bewa gide 'igwaeya,

“Ciyamwao 'uhelauwedi gide 'uboi 'uhehelauwego.”
10Ceguma loina bewa 'upaihowa, 'ana gwae gide beno Mosese 'ina loinao mabwaiyadi 'upaipaihowadi, weyahina 'eguma taiya 'atena helau 'imiyamiya, nata geya sowana 'iyanao 'idi miya 'i'abihegala.

11Ee 'oinega bewa tutaina sawasawahina tuwa 'eguma gide wapaihowa 'esa, weyahina 'ida tuta 'i'iunamo ma 'igumwala. Yesu bo'i wahemiseya, ee 'oinega sahena wa'eno'eno ma hesi wa'o'oyatola, weyahina 'ida tuta 'i'iunamo ma 'ada To'abiheteina 'ilatuma.

12Ta moisa tuwa 'i'iunamo gona 'i'adale, eema 'ane nihuwana 'ana paihowa ta'ebesine, ma ta'atububugita sabwelo 'ana paihowa weyahina. 13Coinega ta'ita yahigita ma sahena we'aha waiwaina tanumanuma ma taheyauyaule, sahena wete talologwali, ma sahena wete tahe'ahwa panapanawa, nuwana tahe'upwa besobeso.

14Sahena bale'u mumugana weyahina tanuwanuwatuhu, ma hesiyage 'ida Bada Yesu Keliso mumuganega tatauya.

Copyright information for `BDD