Romans 14

Lomugi weyahina

Tupwadi tomota 'idi hemisa we'ana, sawasawahina tatagwala ma 'ida boda 'oina siluhuma ma tahe'iya'iyagu, ma hesi sahena mahetedao tahe'ohe'ohe. He'ohe'oheina gide 'eguma tupwami wagwae, “Ce'ahai mabwaiyadi sawasawahina ta'aidi.” Ma tupwami 'imi hemisa we'awe'ana wagwae, “Cuibai ta'etala he'asisiye, sahena ta'ai'ai.”

Sahena taudi to'e'uibai sisinasinala to'etala he'asisiyedi 'oidiya, eema to'etala he'asisiyedi wete, sahena to'e'uibaiyedi si'ahwa'ahwa galagalaedi, weyahina Yehoba 'ihesinuwediya 'abehega tauna natunao, ma wete tauna 'ina topaihowao, eeta tauna tuwa 'adi to'itayahina, ma 'owa geya. Coinega 'eguma 'i'ahwa bwebwe'anedi bo 'i'ahwa galagalaedi 'iboi 'ina 'ebeloina, weyahina tauna sawasawahina 'i'abihe waiwaiyedi ma geya sowana siwe'awe'a.

Tupwadi tomotai 'idi nuwatuhu wete gide 'abehega sabwelo tupwadi ma'adi he'asisi madouna, ma 'iyadiyao tupwadi 'idi nuwatuhu 'abehega sabwelowedi mabwaiyadi tuwa mahemahetena. Ceguma nuwatuhu bewa gide talobeya, 'ilobwaineya ma 'aigeda 'aigeda taunamo 'eguma to'aha 'eta 'isanapuya 'abehega bwebwe'ana, beno 'imuliye tuwa. Ma 'eguma 'eta taiya sabwelo tupwadi 'ihe'asisiyanedi, tauna 'ipaipaihowa gidemusa Yehoba weyahina. Wete gide 'eguma 'eta taiya 'e'ahai mabwaiyana 'i'ai'ai besobeso, tauna 'iboi 'ina nuwatuhu beno 'abehega 'ina 'aiyega Yehoba 'ihe'asisiye, eema 'e'ahaiyedi weyahidi 'iloloyauwedo Yehoba 'oina. Wete gide 'eguma 'eta taiya 'e'ahai tupwadi 'i'etala he'asisiyanedi, tauna 'iboi 'ina nuwatuhu ma 'abehega Yehoba 'ida he'asisiye, ma weyahina 'iloyauwedo 'oina.

Ma geya 'eta taiya 'oidega sawasawahina ma 'iboi 'iloinae yawasina bo nuwana 'ina 'amasa weyahina.

Ma 'ida Badaina hesiyage tauna yawasida mabwaiyana ma 'ida 'amasa 'iloiloinaedi, weyahina tauda 'ina bodao. Bewa weyahina Keliso 'i'amasa ma 'itoholohila, ta 'abehega to'amasaedi ma tauda mayawasida mabwaiyada 'oida 'ihetoloina.

10 Coinega wanuwatuhuyahi ma sahena wagwaegwae hesinuwa bo tasimiyao walolomugiyedi, weyahina tuta 'inaonaoma 'abwa mabwaiyada Yehoba matana tatoholo ma 'iloinaegita, 11 gide Yehoba 'ina Bukiya 'ihepwaila,

“Yehoba 'igwaeya: Taugu miyamiya hatayagu, eeta 'abwa tomota mabwaiyadi si'etuluha 'oiguwa, ma si'ahwa Badaegau.”
12 Eema 'aigeda 'aigeda nata taboi mumugada tahepwailedi Yehoba 'oina.

Sahena 'iyadao tagihegihe galadi

13 Coinega sahena 'iyadao ta'ahwa'ahwa galagalaedi, ma hesiyage taboi mumugada ma 'ida paihowa ta'itayahi, ma 'ane gesowana 'iyadai 'aigeda ta'abi'abi hewe'a 'ina 'etala he'asisi weyahina. 14 Cida Badaina Yesu nuwagu 'i'abi hemaedaneya moisa, ta yasanapuya 'abehega geya 'eta 'e'ahai 'eto'etobodana, ma 'eguma 'eta loheya 'ina nuwatuhu 'abehega 'e'ahai tupwadi 'eto'etobodadi, beno 'etobodaina tauna tuwa 'iboi weyahina.

15 Bo nuwana 'eguma tupwadi 'iyadao sigwaeya 'abehega 'uibai tupwadi he'ahe'asisidi, ma 'eguma 'u'ai nata tomotaedi sinuwagala. Beno geya helau 'ana 'eda. Ma 'unuwatuhuyahi hesiyage 'abehega tomotaedi weyahidi Keliso 'i'amasa, ee 'oinega sahena ginaulaedi he'ahe'asisinidi matadiya 'u'ai'ai, nata gide 'u'abi hewe'adi.

16 Ta 'owa 'oiuwa 'e'ahainaina bwebwe'ana, ma hali tomota 'oidiya galana, eeta 'eguma si'itago 'u'ai'ai nata si'ahwa yaliyego. 17 Ma hesi wanuwatuhuyahi beno Yehoba 'ina 'ebeloina geya 'e'ahai nuwana we'aha weyahidi, ma hesi mumuga bwebwe'ana, ma nuwadaumwala ma yaliyaya, beno Yaluyaluwa Tabuna 'oinega.

18 Ta 'eguma mumugaedi 'oidiyega Keliso 'ina paihowa tapaipaihowa nata Yehoba weyahida 'iyaliyaya, ma tomota weteyage si'ahwa bwebwe'anegita. 19 Eeta tatoho ma tamiya daumwala eema 'ane tahe'abi 'abihetena mahetedao. 20 Sahena 'e'ahai 'oinega Yehoba 'ina paihowa wa'abi'abi hegala, weyahina 'e'ahai mabwaiyana 'ausalana, ma 'eguma 'eta 'e'ahai 'oinega 'iyadaina tagihegala, 'e'ahainaina sahena ta'ai'ai hila.

21 Coinega bewa tutaina 'ilobwainegita ma ginaulaedi 'iyadaowedi sihehe'asisiyanediya, beno 'uibai bo nuwana bwasi waiwaina, sahena ta'abi'abi tohodi, 'amuge 'iyadaowedi tagihegaladi. 22 Ta moisa 'imi paihowaedi wahemisediya 'abehega 'ausaladi Yehoba matana, ma 'aigeda tuwa, 'eguma sahena 'iyamiyao wagihegihe galadi beno 'ebe yaliyaya 'oimiya.

23 Ma 'eguma ma'ida henuwanaluwa 'e'ahaiyedi ta'aidi, beno tapuiya Yehoba matana, weyahina geya tahemisa. Eeta tasanapu pwaiya 'abehega 'eguma to'aha 'eta tapaihowa ma geya tahemisa, beno pui.

Copyright information for `BDD