Romans 5

Miya daumwala Yehoba 'oinega

Coinega bewa tuta 'ida hemisega Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anegita ta Yehobaina mahetedai ta'ahwa 'iya'iyagu, beno 'ida Bada Yesu Keliso 'oinega. Weyahina Yesu 'i'abihetegita ta Yehoba 'ina helau 'ilatuwa 'oida, ma 'oina tamiya bwebwe'ana. Coinega tanuwatuhuyahi ma'ida yaliyaya Yehoba 'ina wasawasa weyahina, tuta 'inaonaoma 'i'ebwaegita.

Ma wete tayaliyaya tuta mwau 'oidiya, ma 'eguma ta'alama'i'itana bewa mwauwedi 'oidiyega, nata 'oidiyega yaluyaluwada sihewaiwai. Nage 'oinega tanuwatuhuyahi 'abehega 'abwa Yehoba 'ihelauwegita. Nuwatuhuyahina bewa geya 'ida 'abihenuwa galegita, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'itagwaleya 'oida. Yaluyaluwanaina 'ina helau madou hedadena 'oinega 'ateda 'ilohemahediya. Weyahina Keliso 'ina tuta 'ilobeya ma 'i'amasa, ma tauda 'abwaulena tawe'awe'a dadana, ee 'oinega Kelisoina 'i'amasa 'ida pui weyahidi.

Tauda tomota geya tuta mabwaiyana tatagwalegita ma ta'amasa 'iyadao todumwalu weyahidi, ma tupwadi 'abwa sihewaiwai ma 'ane si'amasa tobwebwe'adi weyahidi. Ma Yehoba 'ina helau 'ihe'itegita tutaina tauda togala, beno Keliso 'i'amasa weyahida, ta bweyahinega 'ideuligita, ma 'i'ahwa dumwaluwegita, ta sowasowahina 'i'etolemegita Yehoba 'ina gamwasowala 'oinega.

10 Ta moisa mwalo Yehoba talo'aleheya, ma bewa tuta Natuna 'ina 'amasa 'oinega mahetedai ta'ahwa 'iya'iyagu, ma 'abwa Natunaina yawasinega 'i'etolemegita moisa. 11 Ma ginaula 'aigeda bwebwe'ana wetenuge beno Yehoba mahetedai tayaliyaliyaya, weyahina 'ida Bada Yesu Keliso tauna 'itoegitama ta Yehoba mahetedai tahe'iya'iyagu hila.

Keliso ma Adama 'idi paihowa geya sihemahemahetena

12 Mwalo heneyage pui bale'uwa 'ilatuma loheya 'aigeda 'oinega, ta mumuga galana 'amasa 'itoeyama ee 'oinega 'amasa 'iyada tomota mabwaiyada 'oida, weyahina tomota mabwaiyada togala. 13 Ma mwalo Mosese 'ina loinao geya bale'uwa simiyamiya, ma pui 'imiyamiya, ma hesi Yehoba geya tomota 'i'ahwa galagalaedi, weyahina geya 'eta wete loina 'oidiya. 14 Ta moisa Adama 'ina tutega ma Mosese 'ina tuta 'oina 'amasa 'ihewaiwai hedada tomota mabwaiyadi 'oidiya. Adama 'ipuiya beno Yehoba 'ina loina 'iligehiya, ma hesi tupwadi 'idi pui hagadi, geya gide Adama, ma tuwa si'elo'amasa. Ta Adamaina tauna tuwa 'ebe'ita loheyaina mulinega 'itautauyama weyahina, loheyainaina sanina Yesu Keliso.

15 Weyahina mwalo Adama 'ina puiyao 'oinega 'amasa 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, ma muliyetega Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oinega 'ina helau 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, beno loheya heluwena 'oinega, tauna Yesu Keliso. Ma ginaula 'eluwaedi geya sihemahemahetena, weyahina galana 'amasa 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, ma hesi helau 'ihewaiwai sineya.

16 Weyahina loheya 'aigeda tuwa 'ina pui 'oinega tomota mabwaiyadi sihetogala ma Yehoba 'i'ahwa galagalaediya, ma hesi 'ina helau bwebwe'ana hedada 'oinega tomota mabwaiyadi 'idi pui 'inuwasamudiya ma 'i'ahwa bwebwe'anediya.

17 Ta loheya 'aigeda tuwamo 'ina pui 'oinega 'amasa 'ilatuma, ta tomota mabwaiyadi 'i'abi hegalediya. Ma loheya heluwena hesi 'ina paihowa waiwai hedadena, tauna Yesu Keliso, Yehoba 'ina helau 'i'ebwaya daisidiya tomota mabwaiyadi weyahidi, eema 'ane taiyewedi sitagwala si'ewa helauina ma 'i'ahwa bwebwe'anedi, ma yawasidi bwebwe'ana 'i'ebwaedi.

18 Ma tasanasanapu 'abehega loheya 'aigeda 'ina puiyega tomota mabwaiyada 'ahwagala talobeya. Ta gide weteyage, loheya 'aigeda tuwa 'ina paihowa dumwalunega sowasowana 'i'etolihasigita, ta Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anegita ma yawasida 'i'ebwaegita.

19 Ma wete 'aigeda loheya loinaligeha 'oinega galanaina 'ilatuma ta tomota mabwaiyadi sigala, ma wete 'aigeda loheya bwebwe'ana 'ina tagwalega tomota mabwaiyadi 'ideulidiya, ma Yehoba 'i'ahwa dumwaluwediya. 20 Ta tutaina Mosese 'ina loina 'ilatuma pui tuwa 'ihehewaiwai, ma 'iyamo Yehoba 'ina helau 'ihewaiwai hedadeya.

21 Coinega tasanapuya 'abehega pui huwaina beno 'amasa, 'ihewaiwaiya tomota 'oidiya, ma Yehoba 'ina helau huwaina 'ihewaiwai hedadeya, beno 'etolihasa ma yawasi miyamiya hatayana 'ida Bada Yesu Keliso 'ina paihowa bwebwe'ana 'oinega.

Copyright information for `BDD