Romans 5

Miya daumwala Yehoba 'oinega

1Coinega bewa tuta 'ida hemisega Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anegita ta Yehobaina mahetedai ta'ahwa 'iya'iyagu, beno 'ida Bada Yesu Keliso 'oinega. 2Weyahina Yesu 'i'abihetegita ta Yehoba 'ina helau 'ilatuwa 'oida, ma 'oina tamiya bwebwe'ana. Coinega tanuwatuhuyahi ma'ida yaliyaya Yehoba 'ina wasawasa weyahina, tuta 'inaonaoma 'i'ebwaegita.

3Ma wete tayaliyaya tuta mwau 'oidiya, ma 'eguma ta'alama'i'itana bewa mwauwedi 'oidiyega, 4nata 'oidiyega yaluyaluwada sihewaiwai. Nage 'oinega tanuwatuhuyahi 'abehega 'abwa Yehoba 'ihelauwegita. 5Nuwatuhuyahina bewa geya 'ida 'abihenuwa galegita, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'itagwaleya 'oida. Yaluyaluwanaina 'ina helau madou hedadena 'oinega 'ateda 'ilohemahediya. 6Weyahina Keliso 'ina tuta 'ilobeya ma 'i'amasa, ma tauda 'abwaulena tawe'awe'a dadana, ee 'oinega Kelisoina 'i'amasa 'ida pui weyahidi.

7Tauda tomota geya tuta mabwaiyana tatagwalegita ma ta'amasa 'iyadao todumwalu weyahidi, ma tupwadi 'abwa sihewaiwai ma 'ane si'amasa tobwebwe'adi weyahidi. 8Ma Yehoba 'ina helau 'ihe'itegita tutaina tauda togala, beno Keliso 'i'amasa weyahida, 9ta bweyahinega 'ideuligita, ma 'i'ahwa dumwaluwegita, ta sowasowahina 'i'etolemegita Yehoba 'ina gamwasowala 'oinega.

10Ta moisa mwalo Yehoba talo'aleheya, ma bewa tuta Natuna 'ina 'amasa 'oinega mahetedai ta'ahwa 'iya'iyagu, ma 'abwa Natunaina yawasinega 'i'etolemegita moisa. 11Ma ginaula 'aigeda bwebwe'ana wetenuge beno Yehoba mahetedai tayaliyaliyaya, weyahina 'ida Bada Yesu Keliso tauna 'itoegitama ta Yehoba mahetedai tahe'iya'iyagu hila.

Keliso ma Adama 'idi paihowa geya sihemahemahetena

12Mwalo heneyage pui bale'uwa 'ilatuma loheya 'aigeda 'oinega, ta mumuga galana 'amasa 'itoeyama ee 'oinega 'amasa 'iyada tomota mabwaiyada 'oida, weyahina tomota mabwaiyada togala. 13Ma mwalo Mosese 'ina loinao geya bale'uwa simiyamiya, ma pui 'imiyamiya, ma hesi Yehoba geya tomota 'i'ahwa galagalaedi, weyahina geya 'eta wete loina 'oidiya. 14Ta moisa Adama 'ina tutega ma Mosese 'ina tuta 'oina 'amasa 'ihewaiwai hedada tomota mabwaiyadi 'oidiya. Adama 'ipuiya beno Yehoba 'ina loina 'iligehiya, ma hesi tupwadi 'idi pui hagadi, geya gide Adama, ma tuwa si'elo'amasa. Ta Adamaina tauna tuwa 'ebe'ita loheyaina mulinega 'itautauyama weyahina, loheyainaina sanina Yesu Keliso.

15Weyahina mwalo Adama 'ina puiyao 'oinega 'amasa 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, ma muliyetega Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oinega 'ina helau 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, beno loheya heluwena 'oinega, tauna Yesu Keliso. Ma ginaula 'eluwaedi geya sihemahemahetena, weyahina galana 'amasa 'i'abi latuheya tomota mabwaiyadi 'oidiya, ma hesi helau 'ihewaiwai sineya.

16Weyahina loheya 'aigeda tuwa 'ina pui 'oinega tomota mabwaiyadi sihetogala ma Yehoba 'i'ahwa galagalaediya, ma hesi 'ina helau bwebwe'ana hedada 'oinega tomota mabwaiyadi 'idi pui 'inuwasamudiya ma 'i'ahwa bwebwe'anediya.

17Ta loheya 'aigeda tuwamo 'ina pui 'oinega 'amasa 'ilatuma, ta tomota mabwaiyadi 'i'abi hegalediya. Ma loheya heluwena hesi 'ina paihowa waiwai hedadena, tauna Yesu Keliso, Yehoba 'ina helau 'i'ebwaya daisidiya tomota mabwaiyadi weyahidi, eema 'ane taiyewedi sitagwala si'ewa helauina ma 'i'ahwa bwebwe'anedi, ma yawasidi bwebwe'ana 'i'ebwaedi.

18Ma tasanasanapu 'abehega loheya 'aigeda 'ina puiyega tomota mabwaiyada 'ahwagala talobeya. Ta gide weteyage, loheya 'aigeda tuwa 'ina paihowa dumwalunega sowasowana 'i'etolihasigita, ta Yehoba 'i'ahwa bwebwe'anegita ma yawasida 'i'ebwaegita.

19Ma wete 'aigeda loheya loinaligeha 'oinega galanaina 'ilatuma ta tomota mabwaiyadi sigala, ma wete 'aigeda loheya bwebwe'ana 'ina tagwalega tomota mabwaiyadi 'ideulidiya, ma Yehoba 'i'ahwa dumwaluwediya. 20Ta tutaina Mosese 'ina loina 'ilatuma pui tuwa 'ihehewaiwai, ma 'iyamo Yehoba 'ina helau 'ihewaiwai hedadeya.

21Coinega tasanapuya 'abehega pui huwaina beno 'amasa, 'ihewaiwaiya tomota 'oidiya, ma Yehoba 'ina helau huwaina 'ihewaiwai hedadeya, beno 'etolihasa ma yawasi miyamiya hatayana 'ida Bada Yesu Keliso 'ina paihowa bwebwe'ana 'oinega.

Copyright information for `BDD