Romans 6

Tauda ma Keliso tahemahemahetena

1Bo to'aha hede nata tagwaene? Cabehega 'ilobwainegita 'ida mumuga galadiyedi 'oidiya tuwa tamiya hataya, ma 'ane Yehoba 'ina lemaina 'oida 'ihemadou? 2Caa nata geya! Weyahina mumuga galana 'oidega 'igumwala pwaiya, ta geya nata wete 'oida 'imiyamiya.

3Wanuwatuhuyahi mwalo tutaina tababitaisowa Yesu Keliso saninega, beno Yesu 'ina 'amasa 'oina tauna mahetedai tahemahemahetena pwaiya, 4weyahina 'ina babitaisoina 'oina gide tauda ma Yesu Keliso ba'idadai ta'amasa, ma sigalihegita, ma wete tatoholohila ba'idadai. Kelisoina Tamana 'ina waiwaiyega 'itoholo hilama, ma tauda wete gidemusa 'igihetoholo hilegita, 'oinega yawasida 'ehauna talobeya. 5Weyahina 'eguma 'ina 'amasaina tauda gidemusa ta'amasa, eema 'ane tatoholo hila gidemusa tauna 'amasega 'itoholo hila.

6Ta wanuwatuhuyahi beno mumugada miyamiyaidi 'ana kelose 'oina 'ilohe'amasa pwaiya, ma 'ane tauda 'ida loina 'igumwala, ma 'oinega geya'abwa wete mumuga galana 'ina loina 'alona tamiyamiya, 7weyahina tutaina 'oina ta'amasa, geya sowana wete puiina 'ina loina 'oida 'imiyamiya. 8Ma 'eguma tasanapuya 'abehega ta'amasa pwaiya Keliso mahetedai, ee tahemisae ma 'ane mayawasida mahetedai tamiya hataya.

9Weyahina tasanapuya Keliso 'amasega 'itoholo pwaiya, ma geya sowana wete 'i'ama'amasa hila, weyahina tauna 'amasa 'ihewaiwai sineya. 10Kelisoina ma'aigeda 'i'amasa 'ida pui weyahina, ta bewa tuta mayawasina Yehoba 'oina 'imiyamiya.

11Eeta 'omi wete gide wasanapu 'abehega Yesu Keliso mahetedai ta'amasa pwaiya, 'oinega mumuga galana 'oidega 'ilolaguwa, ma mayawasida Yesu Keliso mahetedai Yehoba 'oina tamiyamiya.

12Coinega bewa tuta pui geya sowana yahumi 'iloiloinaedi, ma geya'abwa 'imi nuwatuhu dahwana wamulimuliyedi. 13Geya sowana 'eta wete to'wehimi, nimami nuwana matami, watagwatagwaledi paihowa galadi weyahidi, ma hesiyage watagwalegomi Yehoba 'oina, weyahina 'i'abihetoholo hilegomiya, ta bewa tuta mayawasimi, ee 'oinega wahimi mabwaiyana watagwale Yehoba 'ina paihowa dumwaluna 'oina. 14Coinega bewa tutaina pui nata geya wete 'iloiloinaegomi, weyahina Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'alona wamiyamiya, ma geya Mosese 'ina loina 'alona.

Mumuga bwebwe'ana 'ana topaihowao

15Coinega togidega tamumuga 'esa? Mwalo loinaina taligehiya ma muliyetega Yehoba 'ida puiyedi 'inuwasamudiya, togidega, sowasowahina pui tuwa tapaipaihowa? Caa nata geya! 16Ma hesiyage wanuwatuhuyahi 'eguma taiya 'eta 'ina loina 'oina watagwalegomi, tauna tuwa 'enana wahematamatane. Ceguma pui wahematamatane nata 'amasa waloba, ma 'eguma Yehoba 'ana hemisa wahematamatane, beno mumuga bwebwe'ana waloba.

17Ma 'amo'isamo tuwa, 'omi mwalo mumuga galana 'ana topaihowao, ma tetela bwebwe'ana wahesagoheya, ta 'atemi watagwalediya 'oina, ta 'imi puiyedi 'i'ewa yahulediya. Ma Yesu 'ilihasigomiya ma 'abehega mumuga bwebwe'ana weyahina wahetopaihowa. Coinega 'ilobwainegita taloyauwedo madouna Yehoba 'oina, yaliyaya bewa weyahina.

19Bewa, bale'u nuwatuhuidi 'oidiyega yahe'itegomiya, weyahina nuwami 'abwa potapotadi. Ta mwalo to'wehimi watagwalediya ma 'abehega simumuga galagala, ma weteyage 'abehega 'imi paihowa galadi sihemadou bwaibwaina. Coinega tuta bewa sowasowana to'wehimi watagwaledi ma sipaihowa dumwalu, ma 'imi paihowa wete 'ibwebwe'ana bwaibwaina.

20Weyahina mwalo 'omi galana 'ana topaihowao, ma geya mumuga dumwaluna wada paihoweya, 21ee 'oinega bewa tutaina 'imi puiyedi weyahidi wadeba mwadina. Weyahina geya 'eta to'aha bwebwe'ana 'oidiyega wada lobeya, ma hesiyage 'ana maisa 'amasamo.

22Eeta bewa tutaina pui 'ina loina 'oimiyega 'igumwala, ta 'omi bewa tutaina Yehoba 'ina topaihowao. Coinega maisa bwebwe'ana walobeya, beno mumuga bwebwe'ana ma muliyetega yawasimi miyamiya hatayana. 23Weyahina pui 'ana maisa 'amasa, ma hesi Yehoba 'ina helau beno yawasida miyamiya hatayana, 'ida Bada Yesu Keliso 'oinega.

Copyright information for `BDD