Titus 1

Loyauwedo

1Natugu Taito, 'ino leta bewa taugu Paulo 'oiguwega, taugu Yehoba 'ina topaihowa ta Yesu Keliso 'ana tohepwaila. Cigu paihowaina 'i'ebwaegauwa ma taudi Yehoba 'ana hesihesinuwao ya'abihe waiwaiyedi ma sihemisa moisa ma nuwadi 'isabwalena, ta 'oinega sanapu moisega sipaihowa dumwalu. 2Wete Yehoba mwalo hene 'igwae hemisaediya ta sihemisaeya 'abehega yawasidi miyamiya hatayana 'i'ebwaedi. Ta geya sowana 'i'abo. 3Tutaina Yehoba 'ihesinuweya 'oina tauna 'ina gwaehemisega Yesu 'itauyama, ta yawasida moisa 'i'abilatuheya, ta Yehoba, tauna 'ada To'abihetena, 'iloinaegauwa ta yaguguguguya.

4Taito, 'owa ya'ahwa natunegowa moisa 'ida hemisa 'aigeda, 'oinega Tamada Yehoba ma 'ada to'abihetena Yesu Keliso 'idi helauwega si'abihetego ma 'umiya daumwala.

Taito 'ina paihowa Kiliti 'oina

5Bewa weyahina ya'ebesinegowa bwanabwana Kiliti 'oina ma to'aha nobwa hekalesiya 'alona geya bwebwe'ana 'ugihe dumwalu, ma wete 'igu loinega tohanugetao 'uhesinuwedi, 'asa 'aigeda 'aigeda 'oidiya.

6Ta 'igu loina bewa tohanugetao 'adi hesinuwa weyahina, beno gide, to loheya 'eguma 'ina mumuga 'ausalana, ma mwanena 'aigeda tuwamo, ma natudiyao wasadi 'ane geya sida puiya, ta geya sida logwahata, ma hesi taudi ma'idi hemisa Yehoba 'oina. 7Weyahina tohanugetao Yehoba weyahina sipaipaihowa, 'ilobwainediya ma mumugadi bwebwe'ana, ma sahena sidebadeba pa'ala nana sihehe gamwagamwagu, nuwana bwasi galana sinumanuma yauyaule, nuwana loheya 'ana to'ehunuwa, nuwana wasawasa 'ana tohamwa. 8Ma hesi 'adi lobwaina ma taumanao si'itayahidi, ma mumugadi tuwa 'ausaladi, ta 'idi nuwatuhu matuhadi. Ma wete mumugadi dumwaludi, ma 'ehaudi, ta taudi to'alama'i'itana.

9Ta wete he'itaedi moisaedi sihesagohediya sihemisaedi, ma sinuwatuhu yahidi, ma 'ane tomota tupwadi silemedi he'ita 'oinega, ta 'eguma taiyawedi sihegwae 'abo'abowedi si'abihe dumwaludi. 10Weyahina toguipaila mabwaiyadi simiyamiya, ta meYudiya 'idi loina 'ana tomuliyao boda hedada sigwaegwae besobeso ma tomota si'abo'abowedi. 11Coinega 'idi 'ahwa'abo'abo weyahina 'u'etobodedi, weyahina hali susu ma hali susu si'abihepuidi, ta 'idi he'ita 'abo'aboina 'oinega nuwanuwadi mane siloba.

12Bewa 'oinega ta palopita 'aigeda Kiliti loheyaina 'igwaeya,

“Kiliti taudi mumugadi to'e'abo'abo ma tologwahata, ma mumugadi gide tuwa hebahebai, weyahina gamwadi 'ina mwausumo weyahina sinuwanuwatuhu.”
13Palopitaina 'ina gwae bewa moisa, 'oinega 'uheliyedi ma sinuwabui ma sihemisa moisa. 14Ma 'u'etobodedi, ma sahena Yudiyaedi 'idi he'ote'otetela sihehesagohedi, ta wete he'ita moisa 'ana towahi'wata'watao sahena simulimuliyedi.

15Taudi mumugadi 'ehauna 'oidiya ginaula mabwaiyana 'ehauna, ma hesi taudi wasa bwebwe'ana 'ana tolowahi'wata, ma mumugadi galadi, taudi 'oidiya geya 'eta to'aha 'ehauna, weyahina 'idi nuwatuhu galadi mabwaiyadi. 16Taudi sigwae 'abehega Yehoba sisanapuya, ta 'idi paihowa 'oinega Yehoba siuhaleya, weyahina taudi togala ma wete loina 'ana tosinala, 'oinega paihowa bwebwe'ana geya 'eta 'adi lobwaina.

Copyright information for `BDD