Titus 3

Wete 'uhenuwa lagudi ma 'asa 'ana toloinao 'idi loina 'oidiya sitagwaledi, ma sihematamatana, ta paihowa bwebwe'adi sipaihowadi. Ta sahena 'ahwayali ma he'ahwa panapanawa, ma hesi tomota 'oidiya simumuga wahinuhega ma'idi he'asisi.

Moisa tauda mwalo yauyauleida ta tologwahata hedada, 'oinega henuhenuwa ma yaliyaya besobeso nuwada si'ewa'ewa ma 'eda bwebwe'ana ta'ebesineya. Ma wete nuwanuwada lo'aleha ma he'ipi'ipi, 'oinega tomota tupwadi silo'alehegita, ma wete tauda talo'alehediya.

Ta muliyetega Yehoba tauna 'ada To'abihetena 'ina helau ma 'ina 'atemuyamuya 'i'abilatuheya, ta 'i'abihetegita, geya 'ida paihowa dumwaludi weyahidi, ma hesi tauna 'ina 'atemuyemuyega, 'oinega 'ina Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'ida pui 'ibuyodiya, ta 'i'abihe 'ehaugita, ta yawasida 'ehauna 'i'ebwaegita.

Ma 'ada To'abihetena Yesu Keliso tauna 'oinega Yaluyaluwa Tabuna Yehoba 'isiweya 'ateda. Ma tauna 'ina helauwega 'i'ahwa dumwaluwegita, 'oinega tanuwatuhu yahiya 'abehega yawasida miyamiya hatayana taloba.

Gwae bewa mabwaiyana gwae moisa, 'oinega 'uhewaiwai 'adi lohatoto 'oidiya, ma 'ane taudi Yehoba 'ana tohemisao gwaeyedi sihemisedi ma simuliyedi, ma paihowa bwebwe'adi sipaihowadi, bewa ginaula bwebwe'ana ta tomota 'adi 'ebelema.

Ma he'ahwa lasalasa besobeso loina weyahidi, nana hali yaso* sanidi weyahidi, bewa nata geya si'abihetegita, 'oinega 'u'ebesinedi.

10 Ceguma taiya nuwanuwana 'i'ahwa lasalasa tomota 'oidiya 'uhegwae ma'aigeda bo maluwa ma 'ilolagu. Ceguma geya 'ilolagu walogwahate. 11 Weyahina 'ina nuwatuhu geya sidumwalu, ta tauna 'iboi 'isanapu ginaulaedi 'ipaipaihowadi galadi tuwa.

Gwae 'ana 'ebelosaloha

12 Cabwa Atimasi bo Tikiko yahesumaneyawa 'oiuwa, 'oinega 'eguma 'itautauyawa 'ulomwayamwayauma, weyahina nuwanuwagu gogai 'ana tuta taugu 'asa Nikopoli 'oina yamiyamiya.

13 Loina 'ana tosanapu tauna Senasi ma wete Apolosa 'u'abihetedi, ta manima 'abiyadi 'uhesumanedi 'idi 'adau 'oina, ma 'ane ma'idi yaliyaya.

14 Ta 'idi bodao mabwaiyadi 'uhe'itadi ma siguibiga, ta sawasawahidi tomiyamwau si'abihetedi, ma sahena simiyamiya daidaita.

15 Cebwa ma'igu bodao 'ima helau 'oiuwa, ma 'iyadao Bada 'ana tomuliyao ba'idamwao wamiyamiya taudi wete 'ima helau 'oidiya. Yehoba 'ina 'abihetena mabwaiyami 'oimiya.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD