Philemon 1

1Poluita nani Yesu Kilisitohi ai kumu yabe luto naga nonugu nohuna bomofita to lalalutifu Timotiu hiti nani hiti nohutoti'a ya'ma fayaha nasana koyoto nokumube, Oho, Filemonio, komopati'a kimi'ohu'ina bose. Lali hiti moneko foyalo bo nohane.
Copyright information for `BEF