Ephesians 6

Aul Yelimel im Weng te.

1Muluwel yutaka! Yu Kamok Fian em kukuyemin sawa gelewsomi, yukalem kauk kumel so, kalew kusel so, biim weng afak keko, boliwka! a  2Sunbin-Got em kukuyemin sawa weng

“Muluwel yutaka! Yu yukalem kauk kumel so, kalew kusel so, ilo wangweng kukuw keyemboliwka!”,
angse kukuyemin sawa weng be emisik keko, “Yu gelewiw tewe, nakati dokoyemoki te!”, angse kukuyemin sawa weng kekabe te. b 
3Em kitil weng sawa beelo tikin dulewse weng be kanekote:

“Ne yulo ken abin kuw duyemii, yu tiak ding bokoliw te!”,
angse kale.

4Aliwol kusel yutaka! Yu kanelom yukalem muluwel im ibolow silikmoyemiwi, i beem dulum elote kaisuw keyemokoliw te! Kate yu ilo Kamok Fian em kiin dim e kilele dakiyemsomi, kilele kukuyemeko, kaleyemboliwka! c 

Kak Kawtiw so, Sak im Weng Afak Kawtiw so, alik biim Weng te.

5Sak weng afak kebiliw kunum waneng yutaka! Yukati yukalem kawin kaleem kamok kunum waneng ilo Kulais emdiw wangweng kukuw kukuyemeko, im awan finganeko, ibolow kainbiko, im weng alik alik kilele kiliko, fein gelewemoliwka! d  6Yu kanelom kawin kaleem kamok im kiin dim mewso awan kuw aluwbamokoliw te! Bayo! Kate, yu Kulais em sak aluwbamin kunum waneng imdiw kesomi, kitil kuw keko, yom kak kawtiw biim weng afak kebomi, Sunbin-Got em ibolow fukunin beemdiw im weng fein gelewemoliwka! 7Keko kasike, yu kitil kuw kesomeliwi, yom kak kawtiw im weng Kamok Fian em weng emdiw kilele afak keko, boliwka! 8Nimtew angom? Wiin so kawtiw ikal, wiin banim so kawtiw ikal, nimin kunum waneng ite mak ken kukuw keliw tewe, Kamok Fian e ilo im kanekabiliw kukuw beem yan ken be fein duyemoke kasike. e 

9Kak kebiliw kawtiw yutaka! Yom sak weng afak kunum waneng biimdiw yukati Sunbin-Got em kiin dim e mali biilo ken kukuw kuw keyemboliwka! Yu kanelom ilo finganin kal dukayembokoliw te! Kate, yu kilele ibolow fukunina! Nimtew angom? Mali yom sak weng afak biliw kunum waneng biim abiil tikin kel alakabe kak kunum fian be yukalem kak kunum akati kasike. Belei, e wiin so kawtiw im kukuw akal, wiin banim so kawtiw im kukuw akal, alik alik biim kukuw e ki makmak keko, kilele diwyemoke kasike. f 

Sunbin-Got em On Balam Duyemkabe em Weng te.

10Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Yu kame fut tem kaleem fefe fakam weng kale kililina!

Kamok Fian so, em kitil auk so beso, yulo kitil duyemoke te!
11Beli, yu Sunbin-Got em on balam alik alik kuluko, minggiloliwka! Minggiliw tewe, yu ki keko, Seten-Ataanim em yulo dasuw dasuw keyemeko, “Yulo de mit da koyemoki kai!”, angse weng beem dem e yulo nam kuiaw koyeme te. g  12Yu kilele ibolow fukunina! Nu kawin dim kaleem sak kun so kal so kawtiw iso ganbinba kebuluw kate, nu kamok aol iso, auk so kitil so aol iso, kutiliw alakabiliw biim kak yetebiliw aol iso, abiil tikin beem aol wa iso, iso ete ganbuluw kasike. h  13Beem mongom ete yu Sunbin-Got em on balam alik alik kilele aluweko, minggiloliwka! Minggiliw tewe, ganbin ding wa dim kabalak e, yu ki keko, diwkuw diwkuw kitil kuw mosomi, nam mitiw te. 14Kasike, yu kitil kuw moko, on balam kale minggiloliwka!

 • Mak e, yu Sunbin-Got em fein weng beyewetatew minggiloliwka!
 • Mak e, yu Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw bin emnamatew minggiloliwka! i 
15
 • Mak e, yu Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati beem menew ibolow duyemkabe weng beem bakayem tem bakayem tem kukuw eyan aomatew minggiloliwka! j 
 • 16
 • Keko beli, yu “Fein!”, dangbin ibolow easkomemdiw aluwbiliw kasike, Seten-Ataanim em yom fein ibolow beelo de mit da koyemomin kebe ais dong so on be yulo nam sayemiw te.
 • 17
 • Mak e, yu Sunbin-Got em yulo akalem finik kulamin deiw mo koyemse sang kilele ibolow aluweko,kak balam ^ain kitil namemdiw minggiloliwka!
 • Mak e, yu Sunbin-Got em weng be Sunbin-Finik embiol atul namemdiw aluwboliwka! k 
 • 18Kaneko beli, yu diwkuw diwkuw Sunbin-Finik eso fewtokoko, Sunbin-Got elo weng bokoko, dakalako, “Nukalem elo dokoyema!”, dangboliwka! Dangesomi, kutiliw banim taw banim, yu gal banim kesomi, kuteko, Sunbin-Got em galmose kunum waneng alik alik im dulum elote Sunbin-Got eso weng bakamoliwka! l  19Bokosomeliwi, yu nem dulum akal “Dokolewa!”, dangeko, dakalalomeliw: “Ku Fol elo kitil dulew kano, e kalaing kuw keko, finganinba kesomi, Weng Kal Ken Ati beem ibolow win sang be kilele kaim dim kuw dakamoka!”, dangboliwka! m  20Nimtew angom? Ne Kulais em wiin dim e Weng Kal Ken Ati beem kalan kunum kebomi, beem mongom ete kame sok am tem kale kel bi kasike. Kaneko kasike, yu Sunbin-Got elo bokolewomeliw: “Ku Fol beelo kitil dulewoka!”, dangiwi, ne ki keko, finganinba kesomi, nem aluwbamin beelo kilele kelewboki te. n 

  Fol em Kewkew Weng te.

  21Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Ne Kamok Fian em aluwbamin kilele aluwkabe kunum Tikikus elo yom fukun dabalali te. Nem elo ibolow mutuk fian kelewbi kunum be teleko, yulo nem sang kilele bokoyemoke te. o  22Bokoyemei, ne beem mongom ete “Yom ibolow elo kalaing keyemoke kai!”, angesomi, elo yom biliw dim kalo dabalali te.

  23Aatim Sunbin-Got so, Kamok Fian Yesus Kulais eso, yelim bi nakunum kumel kunum waneng alik alik yulo ikalem ibolow menew so, ibolow mutuk fian so, ikalem ilo “Fein!”, yangbiliw ibolow so, duyembina! 24Sunbin-Got em ibolow folok kukuyemkabe kukuw e alik alik nukalem Kamok Fian Yesus Kulais elo diwkuw diwkuw ibolow mutuk fian dulewkabiliw kunum waneng im dim kel boke te!

  Bete kuw. Nem fut weng boyemi fut kame kilaka.

  Copyright information for `BHL