Revelation of John 16

Ben kel Kaisuw so Awamin em Sang te.

1Kaneko beli, abiil tikin em am yol elote weng fian mak gaaneko, ben kel yemdakamin finik biilo bokoyemomele: “Yu uneko, ben kel awamin Sunbin-Got em ibolow kaisuw aleleko, wen alakabe be kuluko, kawin dim elo buselko, mit dalina!”, yangei, ne kiliko, atemsi te.

2Atebi ding bakate, emisik dabalakamin finik mak e fein uneko, akalem awamin be kawin dim busel mit dalei, ne atemsi te. Dalei, aneng matil beem bat so keyemsiliw kawtiw so, aneng matil beem takak kiskiw wiin daolewsiliw kawtiw iso, alik alik biim dim e abung bilit fian teng so mak keliwi, ne yetemsi te. a 

3Yetebi ding bakate, emteben dabalakamin finik be akalem awamin be okmun fian dim elo busel mit dalei, ne atemsi te. Dalei, okmun fian beem ok e kaim alik keko, kawtiw fom im kaim ok atew kelei, okmun tem beem biliw samal alik alik i kuaniwi, ne yetemsi te. b 

4Yetebi ding bakate, yemamas em dabalakamin finik be akalem awamin be kuluko, busel mit dalei, okmun ok so, ok bang ok so, ok miktem telebe ok so, ok alik alik makuw kaim kuw kelei, ne atemsi te. 5Kaneko beli, ne kililomete: Ok im yetebe dabalakamin finik e bokolomele:

“Sua alenalew so, kame belew so, ibik ete bokolew atin kuw kiol kuw wangweng Sunbin-Got kutaka!
Ku kiol kuw geeyemin weng mak bokokabelew kasike, eisneng alik alik be 'Kanelina!', yangbelew be, fein kanele bakate.
6Nimtew angom? I kom galmoselew kunum waneng so, kom bontem dim bakamin kunum iso, alik alik ilo yensomi, im kaim buselyemsiliw kasike,
beem yan e ikati kaim kuw wanoliwka!”,
angei, ne kiliko, atemsi te.
7Atebi ding bakate, aik ayem dim elote weng mak yan weng bokolewomele:

“Feinka! Sunbin-Got auk so kitil so Kamok Fian kutaka!
Kukalem diwyemeko, geeyemin weng be atin kuw kiol kuw te.”,
angei, ne kiliko, atemsi te. c 

8Yetebi ding bakate, ketket teben em dabalakamin finik be akalem awamin be ataan dim buselko, dalei, ataan em mamin e atin kuw fian fian keko, kawtiw ilo fu koyemei, ne atemsi te. 9Koyemei, kawtiw i bokolomeliw: “Ibo! Sunbin-Got e betbet abin fian duyemomin wa eisneng mak keyembe beem mongom kayak te!”, angeko, elo kaisuw keleweko, weng milewbomi, ikalem e ibolow famdeko, em wiin fian daolewinba keliwi, ne yetemsi te. d 

10Yetebi ding bakate, ketket em dabalakamin finik be akalem awamin be aneng matil beem teinkemin abin ayem dim kel busel mit dalei, ne atemsi te. Beem ding bakate, kutiliw mutuk fian mak beem gawman dim biliw aneng aneng alik alik beelo mililiw kelewei, kawtiw i betbet fian mak anggil tem so kaineko, milmilemeko, ibolow tem unbelei, i ikalem kal dim teing bulung gilasomi, ikalem foong e wakal wanbeliwi, ne yetemsi te. e  11Wanbomi, bokolomeliw: “Sunbin-Got e nulo abung fian so betbet inkal so be duyemse kai!”, angeko, elo kaisuw keleweko, weng milewbomi, ikalem e ibolow famdeko, abiil tikin alakabe Sunbin-Got em wiin fian daolewinba keliwi, ne yetemsi te.

12Yetebi ding bakate, gung em dabalakamin finik be akalem awamin be Yufeletis ok bang fian kalo busel mit dalei, ne atemsi te. Keko beli, ok bang be kuaneko, ataan telebe kamok fian biim tolomin deiw memen kelei, ne atemsi te. f  13Atebi ding bakate, aneng matil alemsal mak kol sesel atew keliwi, ne yetemsi te. Mak e sokyan okgung kayak sel beem bontem dim matem talse te. Mak e aneng matil okmun tem talse beem bontem dim matem talse te. Mak e aneng matil beem bontem dim bakamin dasuw weng bakabe kunum beem bontem dim matem telei, ne yetemsi te. 14Kol sesel imdiw kebiliw aneng matil bi kitil so auk so eisneng aluwsomi, kawin dim aneng aneng emisik kaleem kamokim fian biim ibolow tem silikmoyemiwi, i ikalem wonuk so kunum alik alik memen keko, auk so kitil so Sunbin-Got em geeyemomin ding fian beem keloke ding eso ganomin memen keliwi, ne yetemsi te. g  15Memen keko, ganomin kamokim wensanokoliw aneng beem wiin e Kibulu em weng sin e “Almagedon”
16:16 “Almagedon” wiin em mongom e kanekote: “Megido abiw mutuk fian tikin te.”
, angakabiliw te.

Alik yu kilele kilelbiko, boliwka! Ne yakut kunum atew yom akokow kebiliw em ding toloki kasike! Akalinba keko, ilim minggisomi, inkal banim keko, kal musun binba kunum waneng yu kakteko, kalfongemoliwka! i 

17Nem yetebi ding bakate, ben em dabalakamin finik be akalem awamin be abiil boktak dim busel mit dalei, ne atemsi te. Beem ding bakate, am yol beem Kamokim Fian em teinkemin abin ayem beem dulum elote weng fian mak gaaneko, bokolomele: “Alik alik makuw ki keko, banime te!”, angei, ne kiliko, atemsi te. 18Atebi ding bakate, bamneng ailbin dong filik falak angeko, aneng aneng unei, kiman fian bikineko, sua kel kaneko bim fian telinba bim fian fian mak fimei, ne atemsi te. j  19Kanele ding dim bakate, Sunbin-Got em kaisuw ibolow e gis ok mamin nam atew kelei, e akalem kaisuw ibolow fian be ^wain ok emdiw Babilon abiw mutuk fian beelo duleweko, “Wanoka!”, angeko, abiw mutuk fian beelo kanese bim fian beso kawtol kawtol atuk alemsal kelewsomi, aneng aneng angom biliw beem abiw mutuk fian alik alik ikati kawtol tabol kuw keyembei, ne atemsi te. k  20Atebi ding bakate, okgung angom alik alik biliw bi ikalem abin biliw dim koleweko, fon unbiliwi, amgu alik alik ikati kang banimiwi, ne yetemsi te. l  21Kaneliwi, abiil win suuk beem mit tele ilum e amen amen 50 em ki kelei, ne atemsi te. Abiil win be kawtiw ilo yemkatiko, yenoke kasike, i bokolomeliw: “Sunbin-Got e nulo betbet abin fian duyemomin wa eisneng be dukayembe kai!”, angomi, elo weng minin fian mak kelewiwi, ne yetemsi te. m 

Copyright information for `BHL