1 Corinthians 7

Faiqí faqa anaasee faqa sía narí minnísee narí minnísee iaqa.

1Ínnee Koorinti máqannaasa pása ákara rúmasee óosana óosana ainaina qiníara irée maríafanoo. Maqee ínnee ákaraki irée maría ufana qinée ínniqa qímannimianaura.

Ínneeqa faiqí ánaasee nimundáranara qiafaqa maaqí qímannimianaura. Faiqí naríara adeedaana máridanoo andeeqárafa máriannoo.
2Kafáa miná átiki maaqí qianáura. Faiqí ánaasee narí úmmuari narí úmmuarirafa moómoo márinara aiqáma fasiqauqa nári nínaaqa máraaqa, aiqáma ánaaseeuqa nári nifaaqmaaka marasée andeeqásee máriaqa. 3Afaaqi fannoo narí ánaaqa áidimarina ámiani miqíkai ínoo ánaasee fannoo narí afaaqi áidimarina ámiani. Aiqámaqara naríara naríara nídimari ainainna narí ámi narí ámi iaqa. 4Ánaasee fannoo sía narí afaaqa rakísirafa máridanoo narí afaaqi fannoo miná afaaqasáa rakísidanoo, miqí kai másee faiqí fannoo sía narí afaaqara rakísirafa máridanoo narí ánaaqa fannoo miná afaaqasáa rakísidanoo minára qinee qídaqa naríara naríara nídimari ainainna narámi narámi iaqa. 5Minára irisée sía ínnee naríara naríara qáoo qiaqa. Ánutunara kísaaqasaa ámiqimasee innaaru qiannée qímasee faiqí faqa ánaasee faqa moodáaqooqara ufa qímaseenana náquma amaanee marasée akéeka̱ másee áura̱ másee máraanauree qímaseenana áadu áadu mámbinana Ánutunara kísaaqasaa innaaru qiaqa. Innaaru qímaseenana kafáa moodáanaki kiaqa kísaaqasaa áadu áadu iná máriannanara Sadannafa nimanamándee qáfaina sía afeeka márina eedóo qifoora minára kafáa moodáanaki kiaqa.

6Faiqí nári nínaaqa máraranara faqa ánaasee nári nifaaqmaaka máraranara faqa qúnnana sía áranaiqi afeekaikámandee qíqa káqi qímannimidaqa márararee qímaseenana dóo máraa. 7Qiqá írirafa maaqímminoo máridanoo. Aiqámausa qiní daanna rée adeedaana máriaqaana. Ánutufa narí írirananai náadu náadu márirana nímifaqa máridaqa faiqí moo ádeedaana márinanee, faiqí moo ánaasee faqaafa márinanee Ánutufa kai nímidanoo.

8Dóo maqee mánaaqa kumaaráa uruna máriasa faqa faiqí ánaasee kuqufuafaqa adeedaana máriasa faqa ínni qímannimidaqa ínnee qiní daanna rée adeedaana máriqa ámiqirafa márifaranoo. 9Ínnee sía adeedaana amanaikíqa dóo amundáaqa. Ánaaseera faiqíara aní aundurái idára foora átakuqinana dóo sía amanaikínoo amundárafa idára foora átakuqirana úriqararafa máridanoo.

10Qinée nimundárausara naamúaqira ufa qímannimianaura sía qeeqáindifau karaambáiqaindi qímannimianaura. Amundára anaasee moó fannoo sía amana narí afaaqi minnísarafa máridanoo. 11Minníseenoo adeedaana kái máriani. Adeedaana mári náisia quándaki narí afaaqi kái kaifáa máraannoo. Faiqí faqa miqíkai ínoo sía narí ánaaqa minnísaani.

12Dóo adeedaana ufa qímaseeqa dóo akaqáusa qímannimianaura, sía karaambáiqa ufafáu qímannimianaura qeeqá ufa qímannimianaura. Faiqí moó fannoo Yísuna ufa írimarifa miná ánaaqa sía Yísuna ufa írimarifa máridanoo mi-anaaseefá narí afaaqi faqa ámiqimasee márinanoo sía miná afaaqí fannoo aqiqáannoo miná faqa máriannoo. 13Ánaasee moó fannoo Yísuna ufa írimarinafa márinanoo miná afaaqi sía Yísuna ufa írinafa máridanoo káqi narí ánaaqa faqa ámiqimasee máridanoo mi-anaaseefá sía narí afaaqi aqiqáannoo. 14Yísuna ufa írimari anaaseefa narí afaaqindíri moodáa fara foo máfuanara mi-anaaseefá narí afaaqi maréeqeenoo Ánutuna áqoondikiranaki quqáidanoo miqídanoo. Kafáa Yísuna ufa írimari fasiqafa narí ánaaqandiri moodáa fara foora máfuanara narí ánaaqa sía amaana ufa írimarina maramáreenoo Ánutuna áqoondikiranaki quqáidanoo miqídanoo. Sía miqínoo márinanoofau miqandá faiqi námu aamína máqannaara foora máriaqini, maqee Ánutufa misá faqa áqoondi kíannoo.

15Faiqí fee ánaasee fee sía Yísuna ufa írinafa narí kai minnísee fínafa amaná sáina fúani, sánda moó fannoo sía ínniara sía rakísisimmá umáraaqee qídanoo. Ánutufa ínniara sía kaukaataqíranaki máriaqee qídanoo asooáranaki máriaqeera náarameeqee narí quqúsaki quqáqaifaqa minára qímannimidaqa, sáifanoo fúani márinoo máriani. 16Yísuna ufa írimari anaaseefa aní afaaqi aní faqa máridanoo mifá faqa innaarúna ásumu márirana paqúriannoo fee sía fee paqúriannoo. Kafáa Yísuna ufa írimari fasiqafa aní ánaaqa aní faqa máridanoo mifá faqa innaarúna asumu márirana paquríannoo fee sía fee paqúriannoo.

Ínnee Yísuna ufa íriraree qímasee ánukamuqóoqari dóo minakí kai máriaqa.

17Qinée Pauroosa aiqáma maqusa maqusa nídaqa maa-ufána Yísuna ufara suqímariasa qímannimidaqa. Ínnee aiqámausa sía moo sáika áuqaaqa Karaambáiqa ínniara máriaqee ínna saikána kai máraaqa, Ánutufa ínni náaroofaqa Yísuna ufa írirara ánukamuqoo mároo saikána kai máraaqa sía moo kíaqa mi-saikánaki kai máriaqa, sía maqee moo kíaqa. 18Yuda máqannaa fasiqa fannoo Ánutuna ufa irisée Yísufinnai aniráinafa sía míni narí Yuda máqannaasa fáinanduqirana sía asaurúani sáina káqi máriani. Ánaamuru fasiqa moó fannoo Yuda máqannaasa fáinanduqirana síaifa Ánutuna ufa irisée áninafa sía quándaki fáinanduquani sáina káqi máriani. 19Fáinanduqira fee sía fáinanduqira fee miná fífau ainaina máriannoo. Ánutuna naamúaqira ufamau eedóo qímasee fínafa mifá ánoona máridanoo.

20Aiqáma fasiqa Ánutufa náaroofaqa eedóo qu kámuqoo máru márirafa mifá dóo sái káqi minakí máriani.

(Pauroona áukuana akaqáusa faaqu fásiqausa nári aináinirana sía amanaikíqa aináina faqaana karabúsara foora aináina mái̱sée máriqau. Sía feefaurú máree máriqau. Kadáapirumasee nárana faqa máaqa faqa kai máree máriqau. Misá núqu aináinira fasiqee qímariqau. Mi-aukuanná aináina faqaasa akaqáusa faqa faaqu fasiqauqa faqa Yísuna ufa íriqau. Pauroofa minára irisée maa-ufána qímanniminau.)

21Ánutufa aní áaroo kámuqoo anée mooná aináinira fasiqa márunafa sáina káqi mária, sía quqásee moosáa fúa kásooqaqee idukírafa kambíqainana miqóo kai idukúsainana fúa. 22Faiqí moó fannoo aináinimárinafa márinanoo karaambáiqa áarainanoo mi-ainainiránaki káqi mária Karaambáiqa idukíra fasiqara foora máriananoo. Miqíkai másee ásauku mundírafa idukíra fasiqa áaraifanoo káqi narí aináiniranaki máriani ásauku mundírana aináinira fasiqara foora miná aináiniranaki máriananoo. 23Ínnee Yísuna ufa írimariasa Ánutufa firaa feefauru áqusee ínni mároonara irisée sía moo fásiqa aináiniranakiara foora kéeqafinaqa mandóosana ufa ámeemaanai máriaqa káqi idukíqa máriara foo ídaqa Ánutuna ufamau fuaqanáni.

24Óo qiní qíkaqaafasaa ínnee aiqáma Yísuna ufa írirara ánukamuqoo márirana minakí kai máridaqa Ánutuna áqoondikiranaki maqee maqee máriaqa.

Kumaaráa mánaaqa adeedaana misá nimundáranara qídanoo.

25Dóo maqee ánaasee síaisa faqa faiqí síaisa faqa qímamianaura. Qinée Karaambáiqa ámuqusirana máree marúnausa márunnanara qiní ufa irisée minásaa mundúaqa, sía qinée karaambáiqa ufara ínni qímannimidaqa qeeqá ufa qímannimidaqa.

26Ínnee Koorinti máqannaa Yísuna ufa írimariasa ínnee maqee áukuana Yísuna ufasáara firaa mandainaina náriranaki máriafaqa minára irisée qímannimidaqa, aiqáma fasiqa maqee mária mariranaki kai máriaqa. 27Aní ánaaqa máridanoo fee sía miná minnísaa, anée adeedaana máridanee sía ánaaseera randásee máraa. 28Anée ánaasee maraséenana sía áaqaananoo. Mánaaqa moó fannoo kumaaráa máreenoo sía áaqaannoo. Maqee mária deedeepira aukuana Yísuna ufasáara faiqí ánaasee faqaasa firaa ummaaraki máriafanoo minára irisée ínnee maqee Koorinti máqusai mari ummaarána sía máraaqee káqi kásooiqa máriaqee qídaqa.

29Óo qiní qíkaqaafasaa qinée ufa qúnnana ánoona maaqímminoo máridanoo. Ínnee Koorinti máqusai ummaaraki márianara moómoo faasaana sía káqi márifaranoo sía moómoo kari Ánutuna aináiniranaki márifaranoo. Ínnee minára irisée ánaasee faqaasa adeedaanara foora máriaqa káqi kai aináinamámaree fuaqa. 30Ínnee ikí ráqee maríasa sía ikí ráqeera foo iaqa káqi kai Ánutuna aináinirana aináiniqa fuaqa. Ínnee naanaindara qímariasa sía naanaindara qídara foo máriaqa káqi kai Ánutuna aináinirana aináiniqa fuaqa. Ínnee aináina feefaurí maríasa faqa sía aníndiara foora máriani. 31Ínnee maqásaa ainaina feefaurú nimisáida aináina máree maríasa sía káaqa minára afeekaíkiaqa, mána mána ímariasara foora máriaqa. Maa-maqa maaqáfa maaqóo márinafa sía kísaaqasaa máriannoo. Qúsasaa taikáannoo.

32Ínnee ummaara síaisa máriaqeera qímannimidaqa. Ánaasee síaifa karaambáiqa aináiniranara kai irimáree fídanoo karaambáiqa eedóo qíranara kai írinoo fídanoo. 33Ánaasee faqaafa maa-maqánasaaqaraa ainainara kai irimáree fídanoo maqee maqee narí ánaaqara áidimari íriramau fídanoo, qaara irirana faqaafa maqásaaqaraa irirana faqa Karaambáiqa írirana faqa minakí máridanoo. Adeedaana ánaaseeuqa faqa mánaaqauqa faqa karaambáiqa saikára kai irimáree fídaqa. Misá nári naundurá faqa nifaaqara faqa karaambáiqaindi fee kai qímasee karaambáiqa saikára kai íridaqa. Faiqífaqaa ánaasee fannoo narí afaaqi áidimari íriramau fídanoo maqásaa ainainara kai íridanoo.

35Sía qinée sándannaifau ínni rumbáidau. Maa-manda deedeepa aukuannára íridaqa. Ínni dadaaqíraree qídaqa maa-ufána qídaqa. Qinée ínniara andeeqára aatata ufamau fuaqéera kai qídaqa naakápaidaqa. Ínnee sía káqikaana rainá quqáaqeera múduka uqanna karaambáiqa saikáki máriaqeera qímannimidaqa. 36Kumaaráa mánaaqa útaaqaraqanda nimundáranara qáo̱o qímasee mi-kumaaraafá kafáa quándakinoo ánaaseera áidirafa afeekaíkifanoo mi-kumaaraafá dóo máraanauree qímaseenoo dóo amana máraannoo sía áaqaidanoofau miqídanoo. 37Faiqí moó fannoo Yísuna ufasáara náriranara irisée miqínafa sía moó fannoo qáoo qínoo kai narí uqanna sía qiní útaaqa máqimaqarana máraanauree qínafa miná írirafa kúqaa afeekaikínafa narí aundurákiqari ámiqimmandee qáoo qínafa sía mi-manaaqána máraannoo andeeqáidanoo miqíannoo. 38Kumaaráa narí útaaqamámaqara manaaqana márainafa andeeqáidanoo miqíannoo. Moo kúmaaraa fannoo miná narí útaaqamámaqara manaaqana sía márararee qifá mifá firaaqóomma úriqaréenoo.

39Ánaaseeuqa nári nifaaqmaaká faqa káqi márianara sía óonuree anirée iqánuaqa. Nári nifaaqmaaká kuqufuafaqa miqóo nári nídimari fasiqana amaná máreefara. Moodáa ainaina kai máriannoo, Yísuna ufa írimarinna anaaseefa Yísuna ufa írinnaná kai máraannoo. 40Mi-anaaseefá káqi adeedaana máridanoo aufadáranaki máriannoo. Qinée mi-ufána qúnnana qeeqáindi qeeqá írirana maaqí qídaqa Ánutuna maraquna fannoo dadaaqídanoo fee qídaqa.

Copyright information for `BJR