1 Peter 3

Nínaaqmaakara qínoo nifaaqmaakára qínoo.

1Qinée Peetooroosa aináini maríasara nári rakísirausa uréeaqa máriaqee qúnnana ínnee faiqí nínaaqmaka faqa miqí kai íqa ínneeqa nifaaqmaakárá eedóo qímasee uréeqarausaikamambi máriaqa. Ínnee miqífaqa ínni nifaaqmaaká akaqáusa Ánutuna ufara sía fee qímariasa máridaqa sía ínni ufa fannoo misá dadaaqíannoo ínni andeeqára márirafá kai uqannífiqaannoo. Ínnee ínneeqa nifaaqmaaka faqa máridaqa andeeqára márirana marasée nóori kándamasee márirana faqa márifaqa misá nári nífunnai ínni andeeqárana qáfeefaranoo. Sía afaaqa áuqimari ainainnara irisée afaaqa ámiqi ámiqiaqa, ákiaqaki afaaqa áuqimariannana faqa afaaqa áuqimaria óondana faqa síarara faqa qamunnara faqa sía mináuqara irisée nifaaqa ámiqi ámiqiaqa.

4Ínni nifaaqa ámiqi ámiqirafa ínniqa nímuqusa óokiqari ámiqira márira márirafa minánnoo kai nifaaqa ámiqi ámiqiani. Ínni nifaaqa mári inánoo asooqáqaaninafa máridanoo, fisoo físoomasee kásooqaqee aqumuríra óosana fannoo mifá sía asooqáqee maríafa máridanoo minánnai kai mara nifaaqa áuquaqa. Mi-oosannáfa Ánutuna áfusaa ámiqira oonda uqanna máridanoo. 5Óoqai Ánutuna ufa írimaru anaaseesa Ánutufa innaarúnai nímiraree quná minára asasammásee áfeesidaqa maaqímasee nári nifaaqa áuqimariqau. Misá nári nifaaqmaakára eedóo qímasee uréeaqa máridaqa minánnai nári nifaaqa áuqidara foora ímariqau. 6Saráqafa miqímaru anaaseefa márinau. Mifá narí afaaqi Abarahaamana ufara eedóo qímasee qiní úriqarara fee qímarinau. Ínnee miqímandee ámiqira óosana máreeqa sía óosana óosana ainainara rufíeeqa Saráqana áraamummaakai kámambiqa márifaranoo.

7Qinée Peetooroosa dóo ánaaseeuqara qíqa dóo maqee ánaasee nifaaqmaqkára qianáura. Ánutufa káqi márirana káqi nímidanoo aneenná ánaaqa faqa aneenná faqa mi-mariránaki máriafanoo minára aneenná ánaaqara amanná fee qímasee ámanda̱kúsee miná faqa mária. Ínnee miqímasee ínneeqa nínaaqmaaka faqa márifanoo moo áinaina fannoo sía ínnee Ánutunara innaaru qírana ititáannoo.

Andeeqára márira ákiaqara mandúfa áminana ámiqira ufa kai narámia.

8Mi-ufána átisaa maaqímminoo márifaqa qímannimianaura. Ínnee Yísuna ufa írimariasa aiqáma ainainara moodáa írirafa máriani aiqámausa moodáanakí kai nímuqusa quandáaqa. Ínnee naríara naríara níkaqaafasaara foora nímuqusidaqa aiqámausa naríara naríara ruaqa. Ínnee naríara naríara fifímmasee reendeenámasee miqídaqa naríara naríara qimudáoo qímasee narí dadaaqí narí dadaaqiaqa.

9Mandóosana áminana sía quándakinana kafáa mandóosana ámia. Áqurararufa áminana sía kafáa quandáfi narí áquraraa. Mi-manda oosanná ákiaqara quándaki ámiqi ámiqirana kai ámia. Ánutufa ámiqi ámiqirana kai nímiraree qímasee ínni náarama narí quqúsaki quqáseenoo ínnee miqí kai íqa ámiqi ámiqirana kai mandóosana nímimariasa nímiaqa. 10Óoqeenáa tamummaqara fasiqausa ákara maaqímminoo máridanoo.

Faiqí moó fannoo máa̱ mária máriranaki ámiqiranaki asasíranaki márianee qímaseenoo dóo mi-fasiqáfa mandá nírana taikáseenoo únnufa taikáseenoo mandá márirana ámeesa uquséenoo ámiqira márirannai ubeekáannoo. Miqínna fasiqafa asooáranara randámareenoo áfaqee fídanoo miqínoo fídanoo ámiqirana paqúriannoo.
12Maqásaa fasiqa moó fannoo andeeqásee fímarifanoo Ánutufa narí áfu minásaa quqáseenoo rakísidanoo miná innaaruqírana maqee maqee íridanoo máriannoo, mandóosana máree maríasara ámeesuqunnísaidanoo.
Tamummáqarausa ufa miqíminoo máridanoo.

13Qinée Peetooroosa kaifáa qímannimidaqa. Anée ámiqira máriranara minára rúmámmaree márainanoo yá fasiqa fee mandá márirana aní ámiannoo fee sía aní ámiannoo. 14Faiqí moó fannoo aní andeeqárana ákiaqara aní mandáikamamaqáinanoo aní asasírafa firaafá máriannoo. Ínnee sía faiqíara rufíaaqa sía aiqáma ainainara ámandirinoo áindiri ráani.

15Ínnee maqee maqee ínneeqa nímuqusaki ásauku mundíranara náaquqainaqa miná maréeqee ínneeqa karaambáiqaikiaqa. Akaqáusa ínni innaarúnai ainainara asasammásee afeesimárianara iráifaqa ínnee fáasai Yísuna saqárikiranara deedaqammáqainnana misá qímannimiaqa. 16Sía raiqásee qímannimia, íreeda nímándakúsee qímannimia. Ínni nisakadiki ánukarafa kai máriani. Faiqí akaqáusa ínniara ásauku mundírana áfaqee maríasee qímasee mandúfa nimiséeqa ínni ámiqi márirana níndafamasee nisaurífaranoo. 17Ínnee mandóosana máree márifaqa nárífanoo amanaikámmiannoo. Ánutufa eedóo qínaqa ámiqira óosana ákiaqara fífau nárífanoo úriqaráannoo.

18Ásauku mundírafa narí uqanna ínniara kúqinau. Moodáa suanisaa moodáa karí kai aiqámausa mandóosanara kúqinau. Ínni nísauku qumáreeqeenoo Ánutufinnai quqáaneera ámiqirafa maasá mandá fasiqa anaaseera kuqunnímaqanau. 19Mifá ásuku mundírafa miná afaaqa kuqufufanoo miná amana fannoo fíndifinoo káqi máriranaki fínoo kafáa miqóoqari óoqai kúqusa nimana rumbáranaki márunaki óoqureenoo Ánutuna ufa qímanniminau. 20Óoqai Nooafa sípa firaaná áuqidanoo nammári ánianínnanara faiqí ánaasee minára faqa qímannimimarufaqa síammírimariqau. Ánutufa faiqí ánaasee Nooana ufa iriséeqa mandóosana minníseeqa sípaki kéeqaaqeera nífeesusia dóo kooqí ititáseenoo nammárinnai nárinau. Nammári nárusa nimana márunaki ásauku mundírafa kúqiranakiqari fíndifinoo óoquree qímanniminau. Nárú nammarifa dínni qísauku taikásee dínni ani qaaramoo marasée óodaa fasiqa anaasee asumu mara akoonnái quqánau.

21Nooafa sípaki asumu máriunara maasá faqa maqee kámuqoo miná amana kai amaana námmari marasée asumu máriaqee qídaqa. Sía fífau nammari máraanannai nifaaqaíndaraa qíkairi rukárafa ánoona máridanoo. Nammári máree maríana ánoona maaqímminoo máridanoo. Aneenná áakirana ámuqusa óokiqari Ánutunara kúqaa qíma afeekaikírafa kamasee nímirafa mifá ánoona máridanoo. Mifá kai kúqaa nammári máree maríafa máridanoo. Mifá kai Yísuna kúqiranakinaana fíndifunannai ínni asumu márirana nímidanoo. 22Yísufa kúqiranakiqari fíndifinoo innaarúnai óorufinoo Ánutuna aaqá miná ásauku uqannái óoqu marifufanoo Ánutufa aiqáma innaarúnai narí qangiroouqa faqa Sadannana áfaanauqa faqa misá óosana óosana afeekauqa faqa maréeqeenoo Yísuna áramandunnai quqáqoofanoo máridanoo.

Copyright information for `BJR