1 Peter 5

Yísuna ufara suqímariasasaa rakísirausa misá óosanara qímaqoo úfafa.

1Minára ínni amaana máqasaa rakísimariasa qímannimidaqa. Qinée Peetooroosa amaana máqasaa rakísimarunausa máridaqa ínni qímannimidaqa. Qinée ásauku mundírana aupúrarana qeeqá qífunnai qáfaafanausa máridaqa, kásooqaqee innaarúnaindaraa káaqa qárafa akooroo ínaqa qinée faqa akaqána márararee qídaqa ínni qímannimidaqa. 2Ínnee amaana máqasaa rakísirausa faqa ámiqira asumu aandau rakísidara foora máriaqa Ánutufa ínnee faiqí ánaaseera asumu aandaura foora rakísiaqee qídanoo. Sía níkoo nikaamásee rakísinnimaqaaqa Ánutuna íriranamau kai asasammásee rakísinnimaqaaqa. Sía feefaurúara kai irisée mi-rakisira saikána máraaqa naundurákinaana dadaaqianée qímasee máraaqa.

3Ínnee amaana máqasaa rakísimaria fasiqausa sía ínneeqara úriqararausee qímasee fuki faakí qiaqa, ínnee fídaqa quandáfi íreedá kai faiqí ánaasee nífiqee andeeqáramau kai fuaqa. 4Ínnee miqímasee faiqí ánaasee rakísifanoo aandáu̱ra foora rakísirafa firaafá Yísufa innaarúnaindari akooroomáfinoo káaqa aréenara qafee ínni níkiqasaa quqásee nímiannoo sía aréenarafa taikáaninafa náaru náaru káqi márianinafa.

5Miqí kai íqa ínnee kumaaráauqa faqa ínneeqa faiqí firaasá nímeemaanai miqí kai másee uréeaqa máriaqa. Ínnee aiqámausa óorudupi óorudupimáfinaqa qamunnara foora afisúsee máriaqa. Tamummáqarausa ákara minára maaqí qídanoo.

Ánutufa faiqí ánaasee nári nuqu uqéeree maríasa rafáaqafídanoo fifímariasa adíafaairana faqa ámiqirana faqa nímidanoo.
6Tamummáqara fasiqa ufa miqínoo márinara ínnee minára irisée Ánutuna afeeka asauku ámeemaanai uréeaqa márifanoo narí áukuana qumuréenoo ínni uqéera úriqararanaki quqánnisáannoo. 7Mifá Ánutufa ínniara ámuqusímarífanoo rakísidanoo. Minára ínniqa aiqáma ainainara naundurákinaa ummaara rufíarana nimukée marína náindiri rée maríana mináuqa moodáanaki uqéereeqee Yísuna minásaa kai áqusaifanoo dadaaqíannoo.

8Ínnee ínneeqa nimanara irisée aufárida máriaqa ínni namuqáa Sadannafa káasau fainiara foora fíqu fáiqu ídanoo yánee nambíqaanau yánee nambíqaanau qídanoo. 9Aiqáma maqa maaqaki ínni niqoónausa Yísuna ufa írimariasa moodáa karámmida aupúree maríafanoo. Minára irisée ínnee ínneeqa Yísuna saqárikamma mapukúsee máridaqa Sadannafa áninaqa ititáidaqa máriaqa. 10Ínnee maaqóo maqásaa máridaqa káqikaaqoo nídafirafa máriannoo. Márifanoo káqi áfaarirana ákoofa Ánutufa ínni náaraidanoo narí náaru náaru káaqa aréenarana ásauku mundírana námufaqa narí námufaqa ínni nímiannoo. Ínnee maaqóo márifanoo mifá kai ínni ánoonáikamá nímaqaannoo mifá kai naunduráki mapukírana nimiséenoo afeeka faqa afeeka máaqa atuna fooqáana nímiannoo. 11Aiqáma afeeka rakísinnimaqarafa náaru náaru mináindi máriannoo. Kúqaa.

Átisaa nímandoo úfafa.

12Qiní ámiqira qíkaqafasaa Sirafanusafa dadaaqifaqa maa-kaqikaa akarána rúmannimaqeeqa. Ínnee Yísuna ufakí máriafaqa qinée qímannimidaqa nifeeqáraidaqa, ínnee minakí máridaqa kúqaa Ánutuna áfaariranaki máriafanoo. Ínnee minakí mapukúfi kikíqiaqa.

13Yísuna ufa írimariasa Babiroonia máqusa máriasa faqa maridaqa Ánutufa misá faqa rusandeesámumasee mároosa maa-papiqánaki ínni nímandaidaqa. Qiní qímaaku Marikoofa mifá faqa ínni nímandaidanoo. 14Ínnee Yísuna ufa írimariasa ímariandee narí ámooqee narí ámooqee iaqa.

Ínnee ásauku mundírana áraamuqmaaka faiqinámu ínni naundurái asooárafa máriani.

Copyright information for `BJR