Colossians 3

1Ásauku mundírafa kúqiranakiqari fíndifufaqa ínnee miná faqa fíndifiqa minára íridaqa ínneeqa márira írirana innaarúnai ásauku mundírafa márinnai ubeekáida máriaqa. Miqóo Ánutufa ásauku mundírana firaa afeeka ámufanoo miná aaqá máridanoo. 2Minára ínneeqa írirana mirínni mári ainainnasaa rusísee íridaqa maaqóo maqásaa mandá ainainara sía íriaqa. 3Ínnee kúqirana aannaréeqa sía mandáinainara íriaqa kúqiara foora íqa máriaqa. 4Ínni márirafa Yísunasaa mundínoo márifanoo mináindi fannoo Ánutunasaa mundínoo máridanoo. Ásauku mundírafa ínnee maa-maqánasaa ánoona márirafa faqa márianara mifá narí kooroomásainaqa ínnee miná namufaqa óoru ráifanoo narí afeeka káaqa qára areenarana náida nímiannoo.

Óoqeenáa márirana faqa fúka márirana faqa dóo maqee mi-ufáfa kooroo ínoo.

5Ínneeqa maa-maqánasaaqaraa nifaaqa áinaina adíafaairana arusáifanoo sía ínni kaifáa mandóosana uqannífiqaani faiqí fannoo ánaasee qúmmuarimariana faqa ánaasee fannoo faiqí qúmmuarimarina taikáani. Ínneeqa nifaaqa sía kooroo iaqa. Ínnee sía ínneeqa mandóosana máraidaqa mánaaqa anaaseera indeé indee qiqánuaqa adíafaa qiqá nuaqa dóo mi-iriráusa taikáfuani. Óosana óosana mandáinaina márararee qímariafa mifá faqa taikáfuani. Ínnee aiqáma ainainara nimukée marína mi-iriráfa taikáani. Ánutuna minníseeqa moo Ánutunara foora innaaru qídee qímariasa faqa aináinara rímariasa faqa moodáanaki únna aatata fímariafanoo. 6Mi-ainaináusa moómoo máree maríasa Ánutuna ufa rukíaida miqídaqa. 7Ínnee misá faqa mi-mandirirána máree marúsa máriafanoo.

8Dóo maqee afaimmá quqáaqa. Maa-ainaináusa faqa afaimmá quqáaqa. Áanooqirana faqa kaukaataqírana faqa aqoónausa nífasaasa qírana faqa aqoónausa níquramaara rírana faqa maqee maqee faiqí fannoo ánaaseera amaráuqirana faqa ánaasee fannoo faiqíara amaráuqirana faqa únna úfa qímasaida narí áfasaasa narí áfasaasa qíra úfa faqa mi-ufáusa aiqáma afaimmá quqáaqa. 10Mi-manda iriráusa óoqeenáa írirana márirana afaimmá quqásee fúka andeeqára márirana marasée qammunnara foora afisúaqa. Mi-fuka marirána Ánutufa áuqusee nímuna Ánutufa kaifáa aiqáma kari fúkara foora kai mánnimidanoo. Miqínanoo maasá márirafa miná amanaikínaqa maasá minára ámiqimasee íriaqeera miqídanoo. 11Fúka mi-andeeqara marirána máree maríasa náriara úriqararausee uréeqarausee qímiriranara sía minára íridaqa, Yuda máqannaafée ánaamuru fee fáinánduqirausee sía fáinánduqirausee írirana faqaasee fúka aamína máqannaa fee ánoona ákoona faqaa fee fíaiqi faiqi fee fúka andeeqára márirana máree maríasa sía mi-ufáusara íridaqa. Ásauku mundíranara kai kúqaa ánoona máridanoo fee qídaqa.

12Ínnee Ásauku mundíranara karaambáiqee qímariasa. Ánutufa ínnee rusandeesámumaseenoo narí andeeqára márira íriranaki quqánniseenoo ínniara rakísidanoo ámuqusidanoo. Ánutufa miqímarinaqa ínnee maa-reendeenira marira ufána káqi máraaqa. Naríara naríara qimudáoo qiaqa. Ufa qírana faqa nírana faqa íreedá kai qímannimiaqa. Fisoo físoo ímariasa naannaraqá máriaqa. Reendeénamafi ubiqásee maríasa naannaraqá máriaqa.

13Faiqí ánaasee ínni rítifaqa káqi irisée nímaqaaqa. Ásauku mundírafa ínni mandáinaina dóo minínnisanau. Ínnikiqari naríara naríara ufa qíraree qímasee ásauku mundírana aanna réeqa naríara naríara ufa qírana minnísee aunúsaa. 14Mi-andeeqara aiqama ainainná náriqá kai sía amanaíkifanoo naríara naríara nímuqusinafa mifá mi-aiqama amiqira ainaináusa úriqararafa máridanoo moodáanaki suqú quqáseenoo adíafaa írana nímidanoo.

15Ínnee asauku mundíranaki máriasa moodáara foora márianara naríara naríara farafára qírana minnísee ásauku mundírana asooárafa ínni naundurái rakísimarinaqa moodáanaki kiqa máriaqa. Ínnee miqíaqee qímaseenoo Ánutufa ínni rusandeesámumasee maréeqee ásauku mundíranaki quqánau. Dóo Ánutunara faqa maqee maqee dúfi dúfi qiaqa. 16Ásauku mundírafa nímu ufana ínnee iriséeqa maqee maqee eedóo qídaqa mi-maú kai fímarifanoo ínni naunduráki mi-adiafaairáfa qumbiqáani. Ínnee mi-mariránasaa fídaqa íriranannai kai narí andeeqée narí andeeqée iaqa. Firaa iriranannái aiqámausa narí aaquqímamaqaina narí aaquqímamaqaina iaqa. Ánutuna maraquna fannoo amaana ídi nímuna mi-idína maqee maqee raqá nuaqa. Idí roona áuqu Dafidifa miná idí faqa óoqeenáasa amaana ídi faqa mi-idísa maqee maqee raqá nuaqa. Raqá nídaqa Ánutunara asasídaqa dúfi dúfi qídaqa mi-idi namúsa raqá nuaqa.

17Ínnee ínneeqara karaambáiqa Yísuna faiqi námu máridee qímasaidaqa miná aannándaídee qídaqa ufa qímariana aináinímariana andeeqásee miná kai áfaqaaqa. Ínnee karaambáiqa Yísuna maa-maqánasaa koorooírausa máridaqa mifá ínnandee ínnandee kai ídaqa máriaqa aiqáma ainaina narí qínnaqóo kai fídaqa ufa qínana áuqeenana qáfeeqa miná aanna ráidee qiaqa. Sía nóori runúsee miqíaqa ínneeqa níkoona Ánutuna asasamámaqaidaqa susúmmamaqáaqa. Ánutuna ásauku mundírana minánnai Ánutufa aaná ruqíqasaifaqa asasírana Ánutuna ámiaqa.

Faiqí ánaasee, faiqi naakáparufa.

18Faiqí nínaaqmaaka ínnee ínneeqa nifaaqmaaka óoreeáqa máriaqa. Karaambáiqa níraamummaaka miná úfa írimaria anaaseesa nári nifaammaaka óoreeáqa máridaqa andeeqásee karaambáiqa aatáta fídaqa miqímariafanoo.

19Ánaasee nifaaqmaaká ínnee ínneeqa nínaaqmaakara rídaqa nímuqusí marínaqa sía afeeka rakísira rakísinnimaqaaqa sía sukúfa qímannimaqáaqa.

20Faiqiuqa ínniqa nínausa níkausa ufa qínnana aiqáma kari sía rukíaaqa eedóo kai qiaqa. Karaambáiqa faiqi námu ínneeqa nínausa níkausa ufara eedóo qídaqa andeeqásee karaambáiqa aatáta fídaqa miqí maríafanoo.

21Ínnee nínausa níkausa ínneeqa faiqi námu sía maqee maqee nífairida níqiaqa. Miqífaqa misá quandáfi ínniara firaaqóo fídiaqaaifaranoo.

22Ínnee aináinira faiqiuqa máriasa innaarúnai ínni rakísirafa máridanoo ínni saiká óosana qáfaidanoo. Ínnee maa-maqánasaaqaraa rakísirausara faqa íriaqa aiqáma kari misá ufara faqa eedóo qiaqa. Sía nári níqafainnaqóo kai andeeqásee aináiniaqa, káqiqoo káqiqoo faqa ámiqimasee aináiniqa fuaqa. Miqí kai íqa sía faiqí ánaasee nífusaa, ínni nimooqíranara kai irisée aináiniaqa. Ínnee ínneeqa nímuqusa óokiqari karaambáiqara náaquqainaqa minára irisée ámiqimasee aináiniqa fuaqa.

23Ínneeqa rakísirana aináinirana ínneeqa nídiranannai kai áuqaida máriaqa mi-ainainná ídaqa sía maqásaa fasiqa aináiniranee qiaqa.

24Kásooaaqee maasá innaarúnai óoruraananoo minní maasá qeeqá kadáapiriri únnana ákiaqara Karaambáiqa fannoo narí óoqai qímaqoo úfanasáa kai feefaurú nímiannoo. Kaifáa ínnisaimbaqa aiqáma rakísirausa aináinidaqa asasammásee áuqaaqa. Ásauku mundírafa mifá ánoona rakísirafa máridanoo miná saikákaimmifoo qímasee sanaasamásee ámiqimasee áuqaaqa. 25Ínnee óosana óosana aináinidaqa mandáinainira aináinifanoo Ánutufa ínni ufa nímiannoo. Sía ínniara káqi fífau saiká faiqi fée qímasee minnínnisaannoo. Ínni mandáinainirana níqafamaseenoo miná amana kái ufa nímiannoo.

Copyright information for `BJR