Exodus 11

Akoonaiqí óoqa faiqiuqa kúquaqee qiqau.

Miqí qímasoofanoo Yáaweefa Mooseena qímaminoo qinau.Qinée moodáa ummaará kai Isipa máqannaasa karaambáiqa faqa miná máqannaasa faqa nímianaura. Miqímmasáananoo mifa ínni idukúsáinaqa fifáranoo. Kuqáa uqanna mifa sía reendeenásaa ínni niiqáannoo. Kaukaata qídanoo niiqáannoo. Moosee anée aneenná maqannaasa maaqí qímasee qímannimia. Misá aiqáma Isipa máqannaasa nárì naaqá máriasa irámirifaqa nifaaqa áuqi maría áinainna siruáannoo faqa kóorannoo faqa áuqirana nímiaqa. Yáaweefa qufaqa Isipa máqannaasa Isaraee máqannaasara úriqararausee qiqau. Isipa máqannaa Fáraoona aináiniranasaa rakísi márusa faqa aiqáma faiqí ánaasee faqa Mooseenara káaqa úriqarara fée qímasee aináina nímiraree qiqau.

Mooseefa Yáaweena mi ufana iriséenoo óonu Fáraoona qímaminoo qinau. Yáaweefa aníara maaqí qínoo. Eendámúqusai uqanna qinée Isipa máqa máaqaki nuanáura. Isipa máqannaa akoonaiqí óoqa fáiqiuqa aiqáma kúqifaranoo. Aní Fáraoona faiqi aní ámaaqa máqáaninnana sáaqari óosana arasee miqóoqaraasa óoqa fáiqiuqa faqa káaqa uréeqarausa óoqa faiqiuqa faqa aiqáma naru taikáannoo. Aiqáma burimmakáuqa óoqa ánaaqiuqa faqa kúqifaranoo. Aiqáma Isipa máqa máaqaki ikífáafau qírafa firaafa máriannoo. Óoqai sía miqíra ikí ráqarafa márinau. Kásooqaqee faqa sía miqíra qíkíraqarafa máriannoo. Miqí márifanoo sía uqanna fainí fánnoo Isaraee máqannaasa faqa misá aandáuqa faqa níndafeenoo káù káù qíànnoo. Miqínana anee qinée Yáaweesa Isaraee máqannaasa faqa Isipa máqannaasa faqa rainée márunnanara írinnaranoo. Mooseefa kafáa Fáraoona qímamidanoo qinau. Aní aináiniranasaa rakísi maríasa aiqámausa qinée íannannai aniréeqa qiní dóorinni niqoori sáunú arafíqa qíníara doo aneenná máqannaasa nífiqee fúànnee qifáranoo. Miqí qífaqa qinee doo fuanáuranoo. Mooseefa miqí qímasee áranaqoofanoo áanoomáseenoo ráudanau.

Ráudamáfufanoo Yáaweefa Mooseena qímaminoo qinau. Fáraoofa aní ufa sía uqanna íriannoo. Miqí márinaqa qinee faiqí sía áuqaaqaa íra áinaina moó faqa moó faqa áuqaanaura. 10 Mooseefa faqa Áaroonafa faqa Fáraoona óorisaa mi oosana oosanna áinainna áuqoofanóo mifa sía írinau. Yáaweefa qufanóo kaukaata qíra írirana maraséenoo sía niqiqoofaqa miná maqa máaqakiqari fiqau.

Copyright information for `BJR