Exodus 21

Fífau aináinira fáiqi kiqa máriasasaa rakísira óosana.

(Lo15:12-18)

1Ánutufa Mooseena qímaminoo qinau. Anée maa sandufána Isaraee máqannaasa qímannimi. 2Ínnee Heeburu máqannaasa aináinira faiqi munnimmannái feefaurúmasaifanoo mifá ínni faqa moodáannai taikásee dínni ani moodáa 6 marasée áukuana aináina másainaqa dínni ani qaaraikínaqa 7 dóo quqásaifanoo káqi fúani. Idukínnana ákiiqara sía feefauríani. 3Mifá adeedaaná máridanoo aní aináinira fáiqikinoo máríinafa ámaaqa fírarinoo sía ánaasee máree fúannoo. Kafaa ánaasee faqáafa ínni aináinira fáiqi kinóo máriinafa ámaaqa finoo amaná narí ánaaqa áfiqée fúànnoo. 4Miná feefaurú miná rakísiifa ánaasee áminanoo mifá faiqi maqaséenoo máriinanoo miná aukuana taikáinanoo ánaasee faqa faiqì faqa miqóo quqáseenoo káqisamu ámaaqa fuani. Mi anaaseená faqa miná faiqì faqa rakísiranaindi kai márifaranoo.

5Aináinira fásiqa fannoo narí faiqi ánaaseera ámuqusinanoo sía amana uqáanauree qímaseenoo 6qinée qeeqá rakísiranara dídimarifaqa qímaseenoo sía qinée taikásee fuanáura káqi rumbáranaki márianauree qímasainanoo miná rakísirafa miná qumáreenoo amaana máaqaki múnuseenoo qúka qumáreenoo kooqí mámmaaqai áaqoo ruqíaani. Ruqíasainanoo mi fasiqáfa náaruara aináinira fáiqi máriinanoo miqóo kúquannoo.

7Faiqí moó fannoo narí áraamuna aináinira mánaaqaikianífeera amisáinanoo sía aináinira fásiqauqa idukú nísaandee másee idukúsaina fúannoo. 8Mi manaaqána aináina faqaafa feefaurú méeqéenoo narí aináiniranaki quqásee qínaaqara máraanauree qímasee máriinoo ákooqaifanoo sía mareenoo. Miqínannái mi manaaqána mandáikama ámaqaseenoo sía ánaamuru nimisée feefaurú máraannoo. Narí ákoofa kai kaifáa feefauríannoo. 9Faiqí moó fánnoo narí faiqi ámiraree qímaseenoo aináinira mánaaqa feefaurú máseenoo narí áraamunara foora rakísiani. 10Faiqí moó fannoo ánaasee faqaafa moó maraséenoo indaarúqaana nárana faqa qamunna faqa miná aináina dadaaqírana faqa sía minnísaani, óoqai íùndée kaí íani. 11Mi fasiqáfa indaarúqaana sía mi ainaináusa andeeeqá ámaqeenoo mi fasiqáfa mi anaaseená aiqáinanoo fínanoo sía feefaurú máraannoo.

Rákirana andeeqára sándufa.

12Faiqí moó fannoo moo fásiqa kuqárusáinaqa narí faqa kaí kuqáruaqa. 13Faiqí moó fannoo sía moó fásiqa áuqu qímasee árinafa mifá amaná qinée ínni útaaqama nímaqa qáunna máqusanaki kéeqafinoo asumu máriannoo. 14Yáfee moó fánnoo moónara áranaqainanoo áuqu qímasee árinafa mifa faqa kúquani. Qiní aidaraí mifá óonu kukéeqafi asumu márianauree qínaqa ínnee mindáraana rarisámasee kuqá áruaqa. 15Yáfee moó fánnoo narí ánoona ákoona nárinaqa ínnee miná kuqá áruaqa.

16Faiqí moó fánnoo moó fásiqa mareeqeenoo narí aináinira fáiqi kée íannoo fee moó átinai nimisée feefaurú fée márainnana kuqá áruaqa.

17Yáfee moó fánnoo narí ánoona ákoona mandá úfa qímannimaqáinnana miná kuqámma áruaqa.

18Faiqí misá tínoorammámaree fídaqa faiqí moó fánnoo mooná óoni samu fée sáamu samu fée arusáinanoo sía kúqirai aurída máriinanoo fíndifinoo nímarinaqa ínnee miná akiiqara ári fásiqana sía aupúrarana ámiaqa. Árinna fásiqafa narí qaarísaa máriinanoo fíndifinoo mádaanai sáunùsaa óoquree ururée írana amanaikínanoo ári fásiqafa miná feefaurú auríranaki máríinna fáasaana amana kái feefaurú amisée minásaa rakísi márinanoo fíndi fuani. 20Faiqí moó fannoo narí feefaurúmmáqai aináinira fasiqa nee mánaaqa nee sáamu qumáree arusáinanoo aaqee kúqinaqa ínnee miná ákiiqara narí faqa moó áupurarana ámiaqa. 21Mi ainainira fasiqá née manaaqá née sía aaqee kúqirai moodáa éenda fée qaara eenda fée káqi máriinanoo kúqinaqa ínnee sía miná úriqararafa miná árinnana ákiiqara ámiaqa. Narí aináinira fáiqiara aupúrama ámaqáifa narí áriranasaa ititéenoo.

22Faiqí rákinnanaki moó fásiqa fánnoo ámuaqu faqáa ánaasee arusáinanoo kúqira fáiqi maqaséenoo miná ánoofa káqi márinanoo mi anaaseená afaaqi fannóo nána féefauruaree iráinanoo mi fasiqáfa feefauríannoo. Síaasauqa eedóo qínna féefauruná kai ámiannoo. 23Mi anaaseefá moó áupurarana márainaqa miná árinna fasiqana faqa mi aupuraranná kai ámiaqa. Kuqá árinaqa narí faqa kuqá áruaqa. 24Nífu dimbásainaqa narí áfu faqa dimbáaqa. Nífai itairísainaqa narí áfai faqa itairíaqa. Nísauku raudásáinaqa narí ásauku faqa raudáaqa. Niku itairísáinaqa narí áiku faqa itairíaqa. 25Idatí raqúru níminaqa narí faqa idáti raqúru ámiaqa. Kaakadi nárinaqa narí faqa kaakadi áruaqa. Sáamu nárinaqa narí faqa sáamu áruaqa.

26Faiqí moó fannoo narí aináinira mánaaqa fée fásiqa fée arumáreenoo áfu qimbáseenoo miná ákiiqara idukúsee aiqáinanoo ámaaqa fuani. 27Kafaa mifá narí aináinira fásiqa fée mánaaqa fée arumáree áfai itairíseenoo miná ákiiqara idukúsee aiqáinanoo ámaaqa fuani.

Burimakáu fannoo áaqama sáinnana andeeqára ufa.

28Burimakáu ákoona fánnoo faiqí fée ánaasee fée kuqá narusáinaqa óoni samu mi burimakau akoonná kuqá aruséeqa miná amaqí sía naaqa. Mi burimakau akooná arusáifanoo mína ákoona aupúrarana ámirafa sía máriannoo. 29Mi burimakau akoonnáfa óoqai faiqí nárí márifa máridanoo kafáa moo fásiqa kuqá árinaqa miná ákoofa sía quqúsaki mara quqáinanoo kafaá nárínaqa miná ákiiqara óoni samu mi burimakauná kuqá aruséeqa miná ákoona faqa kuqá áruaqa. 30Kúqina ákiiqara áqira feefaurúara óoqai áuqu rámaqaana amana kái áquseenoo narí kúqiranasaa ititáannoo. 31Burimakau ákoona moó fannoo mánaaqa fee akoonaiqí fee nárusáinaqa ínnee óoqai qímaqaa ufa máu kai fuaqa. 32Burimakáu ákoona moó fannoo aináinira kúmaaraa fée mánaaqee nárusáinaqa mi burimakauná ákoofa aináinira fáiqi úriqararana firaa feefaurú ámiannoo.

33Faiqí moó fannoo madika indufúseenoo rafáaqafu qáinanoo moó fánnoo óonu miná rafáqaamma sáinanoo burimakáu fée doonkí fée minakí áqufíqa kúqifanoo, madika áfu rafaqáa ifá mi aandauná ákiiqara feefaurú máseenoo naríara mi aandauná máraanoo. Faiqí moó fánnoo madika indufúsee sía rafáaqa fínanoo aandáùqa minakí áqufiqa kúqifanoo mi fasiqáfa aandáù ákoona feefaurú amiséenoo naríara mi aandauná máraannoo. 35Moo fásiqa burimakáu ákoona fannoo mooná burimakáu ákoona arusáinaqa burimákau ákooqanda káqi mári burimakauna máreeqee moosáa quqásee feefaurú marasée miqandá mi munnimmána raináqaraasa mándee kúqira búrimakau qámbaana aukúqaraasa másee moó fannoo dínni máraina moó fannoo dínni máraaqa. 36Mi burimakau akoonáfa óoqai nárí máru burimakaufa márifanoo miná ákoofa sía quqúsaki quqáinanoo mooná burimakáù kuqá arusáinanoo miná ákiiqara moó káqi mári burimakauná amiséenoo kúqirana naríara máraannoo.

Copyright information for `BJR