Exodus 22

Áaqarana andeeqára sándufa.

Faiqí moó fánnoo burimakáù fée sipsípa fée qúmmuara mámaree múnu mooná amisée feefaurú máraina fée arusáina fée mi fasiqáfa moodáa burimakau ákiiqara moodáannai qísauku burimakáù mina ámiannoo. Moodáa sipsipa qúmmuarínnana ákiiqara qaara faqa qaara fáqa sipsípa ámiannoo.

Mi fasiqáfa narí qúmmuarirana ákiiqara feefauríannoo. Moó áinaina sía márinaqa mi fasiqána maréeqee moó máqannaa nimisée miná feefauru maréeqee mifá qúmuarina ákiiqara nímiaqa. Mi fasiqáfa burimakáu féè doonkí féè sipsípa féè maraqáinafa káqi riri márinanoo qaaraqánda miná ákiiqara nímiani. Eendákinai qúmmuarira fásiqa fánnoo máaqa ruiqásee kéeqainaqa miná qumárasee kuqá árusáinafa sía mina ákiiqara ufa máraannoo. Fáasaana miqí márinaqa kuqá árinna fásiqafa miná ákiiqara ufa máraannoo.

Faiqí moó fannoo narí burimakáu fee sipsípa fee ándanda née márinana sía ámiqimmásee rakísinanoo mooná áfuqaki kéeqafi nárana náinanóo miná ákiiqara nárana faqaana narí áfuqakináana ámiqirana kai unakú máree munu ámiannoo.

Faiqí moó fánnoo narí áfuaki idá arasáinanóo qámammareenoo mooná áfuqa qéenoo nárana unakú quqáqáinnana qámasáinanoo miná ákiiqara idárai fásiqafa miná ámiannoo.

Faiqí moó fánnoo munnimma moó fásiqasaa quqásaina márinanoo moó fásiqa fánnoo qúmmuari márinaqa paqúri másaifanoo miná ákiaqara qaara kari feefaurú ámiannoo. Qúmmuari fasiqana ínnee sía paquríqa munnimmasáa rakísii fasiqana áfiqamaree innaaru qímaria maqusánaki múnusee iráifanoo mifa narí amana aiqámásee kúqaa sía qinée máree fée qíànnoo. Aiqáma áinainara áanooqiranaki burimakáura faqa doonkíuqara faqa sipsípauqa faqa qamunnara faqa akaqá áinainara faqa qiníndi kài fée qímasee áanoo qínna fásiqa qanda nífiqámaree innaaru qímariaqoo nífiqee ániaqa. Ánutufa yánaree únnaqiifoo qínafa mifá miná ákiiqara qaara karí feefaurú ámiannoo. 10 Faiqí moó fannoó mooná doonkí fee burimakáu fée sipsípa fée moó áandau fée rakísi márinanoo moó áandau fánnoo kúqinoo fée nána áfaaqee mandáikinanoo fée namuqáa fée mara máraafanoo moó fásiqa fánnoo sía mináuqa qáfeenoo. 11 Mi aandausa sáa rakísirafa innaaru qímariaqoo óonureenoo amana aqiqámáseenoo qinée sía uqanna mi aandausá úmmuari fée qíani. Mi aandausá sía úmmuarifánoo aandáù ákoofa minára amanámmifoo qímasee sía miná ákiiqara rakísiinafinnai feefaurú máraannoo. 12 Kúqaa mi fasiqáfa úmmuarinoo mifá aandáù ákoona miná ákiiqara feefaurú ámiannoo. 13 Káasau fáini mi aandauná arunéennoo fée miná rakísi mári fásiqafa miná asausífee ámudaani fee mara miná ákoona uqafíqáseenoo sía miná ákiiqara feefauríannoo.

14 Faiqí moó fánnoo mooná aandáù akaqá áinainirana dadaaqíanífeera marasáinanoo kúquannoo fée ámudaani itairínoo fée mi aandauná ákoofa uqanna sía márinanoo úfaasu márai fásiqafa feefauríannoo. 15 Mi aandauná ákoofa uqanna miná áfusaa miqífanoo sía miná ákiiqara feefaurú aandáù ákoona ámiannoo. Ufaasú feefaurú másaafanoo aináinirana dadaaqí mári aandaufá kúquannoo fée ámudaani itairíannoo fée feefaurú máqaifa miqíannoo.

Akaqá sándufauqa.

16 Faiqí moó fánnoo mánaaqa moó faiqí moó sía útáaqama ámaqarana sararammá ámaqaseenoo mi fasiqáfa márarara miná ákoona feefaurú amiséenoo marasáinanoo miná ánaaqaikinoo máriannoo. 17 Mi manaaqána ákoofa mi fasiqánara ákooqáinanoo sía narí áraamuna máraannee qínanoo mi fasiqáfa fúka mánaaqa feefaurí máriana amana káì miná ákoona ámiannoo.

18 Áukainaina máraqanua ánaaseesa kuqá náruaqa.

19 Faiqí moó fánnoo aandáù ámuaaqa akaráinnana miná kuqá áruaqa.

20 Qiní Yáaaweesá kai aandáu tatufírana suqá qímiaqa. Moó únnaqira ánutuna tatúfirana suqá áminnana kuqá áruaqa.

21 Ínnee óoqai Isípa maqasaa ánaamuru márunaki mandáinainaki márunnara irisée sía ánaamuru ínniki márinausa mandáikammá nímaqaaqa.

22 Ínnee adeedaana ánaasee fee fíaiqi fáiqi fee sía mandáikamma nímaqáaqa. 23 Ínnee miqífaqa misá qiní dáaraifaqa qinée Yáaweesa írianaura. 24 Qiní qírana qáinaqa rákiranaki ínni kuqá náruanaura. Narusáanaqa ínni nínaaqmaaka adeedaana márifaqa ínni faiqi námu fiaiqi márifaranoo.

25 Ínniki qari qini Yáaweesa faiqí ánaasee moó fánnoo munnimmara sárau ímárinnana úfaasu munnimma áminana sía úfaasu múnnimma nímimariasa náanna ráaqa. Misa nimiséeqa nárindi ákiiqara maraséeqa aabaa fáqa maráidaqa. Ínnee inneeqáindi akiiqará kai máraaqa. 26 Ínnikiqari faiqí moó fánnoo aní aináina ufaasú maraséenoo kafáa ámianauree qímasee narí suara síúta amiséenoo minánnoo narí ámianinna áinainara kóoroo ídanoo kúqaa ámianauree qídanoo. Miqí qínana anee súani áfu sía kéeqanoo márinana miná suara síuta kái káqi narí ámia. 27 Mi suara siutáfa tootooqírana ámianifeera quqáqaina marifanoo nánee moo áinaina ákúsee faiqáannoo. Anee sía áminanoo suara árinanoo qinée únnannai innaaru qínaqa qinee miná ufa írianaura. Qinée káaqa faiqíara qimudáòo qímarunausa máridaqa miqíanaura.

28 Innee sía qiní Ánutusara mandá úfa qiaqa. Ínniqa rakísirausara faqa sía miqí qiaqa.

29 Ínnee fúka nárana afíàna néeqa sakuma fáqa uáinna faqa oorífa fadameena faqa ínneeqa óoqa fáiqi faqa qiní Ánutusa náaree qímiaqa. 30 Ínneeqa burimakáù sipsípa óoqásaa maqarana ákoonauqa dínni taikáseenoo dínni óonu qaara marasée 7 faasaana narí ánoona faqa máriséenoo dínni óonu qaaramoó 8 fáasaanaikínaqa miná arusée tatúfirana suqá qímiaqa.

31 Ínnee qiní faiqí ánaasee márianara káasau faíni fannoo aru quqáqainna áandauna amaqí sía suqásee naaqa. Fainí mara nímifaqa naaqa.

Copyright information for `BJR