Genesis 17

Ánutufa Isaraee máqannaasara nifaaqa áti aukírafa moodáanaki kíra ufa kooroo ímarífa máridanoo.

Abarammáfa máriufanoo 99 áukuana marasoofanóo Karaambáiqa miná áfusa kooroo máfi qímaminau. Qinée aiqáma áfeeka faqáa Ánutusa máridaqa. Anée aiqáma kári qiní ufa qaindúsidana andeeqára áinaina kaí áuqaa. Qinée aní faqa qeeqá moodáanaki kíra úfa qímasee anísaaqari asumu moómoo kambíqa nímaqaanaura.

Abarammafa mi ufána iriséenoo óorindari maqásaa mapámufufanóo Anutufa maaqí qímasee qímaminau. Qinée maa moodaanaki kira ufána aní faqa qídaqa. Qinée kúqaa qímá afeekaikídaqa. Anée moómoo máqannaasa nínaakufa márinnaranoo. Doo maqee aní áuqu Abarammáfa márina maqee fúka áuqu ámiqa. Abaraqaammánee qianaura. Qinee aní moómoo máqannaa nínaakufaika máìsáannanara ani áuqu Abaraqaammánee qianaura. Qinée aní faiqi asumu moómoo ámianaqa misákiqari akaqáusa karaambáiqa márifara. Aní ásaifaqausa moómoo máridaqa moómoo máqannaa márifaranoo. Qinée qeeqá qíma afeekaikíra úfa aní faqa aní ásáifaqausa náaru kambíqainausa faqa qíafánnana náaru márira móodaanaki kíra úfara foorá rakísianaura. Qinee aní faqa aní ásaifaqausa Ánutusa márianaura. Anee asaqíraa fáira foorá maa maqánasaa máriannana qinee ani faqa aní ásáifáqausa faqa nímianaura. Nímiananoo aiqáma Kannaana máqa máaqa fánnoo aní ásáifáqausaindi kámminoo náaru náaru márinaqa qinee misá Ánutusa márianaura.

Abarammána fúka áuqu.

Miqí qímaseenoo Ánutufa kaifáa Abaraqaammána qímaminoo qinau. Anée faqa eedóo qímasee qiní qíma afeekai kíra úfamau aneenná ásáifaqausa náaru kambíqainausa faqa fuaqa. 10 Anée fáqa aní ásaifaqausamara faqa aiqáma eedoo qímasee akoonaiqí faiqiuqa nifaaqa áti aukúàqa. 11 Maaqóoqari aiqáma akoonaiqí fáiqiuqa maqasáifanoo 8 fáasaana áiqaramáfinaqa nifaaqa áti aukúaqa. Aináinira fáiqiuqa ínniki máriasa faiqi námu faqa níanaindaraasa feefaurúmma quqáqaafaqa ínniki máriasa faiqi námu faqa nifaaqa áti aukúaqa. Miqímmásaifanoo mifá qinée faqa ínnee faqa moodáanaki kírana uqannífiqaannoo. 13 Aiqáma uqanna nifaaqa áti aukúaqa. Aukúsaifanóo mifá ínni nifaaqaí qiní moodáanaki kíra úfa náaruara márianínnanara koorooíannoo. 14 Ínniki qári akoonaiqí moó fánnoo sía afaaqa áti aukínafa márinaqa sía qíní faiqí ánaaseeki máriannoo fée qianáura. Mifa qiní qíma afeekaikíra úfamau sía fínara sía ínniki máriani.

15 Kafáa Ánutufa Abaraqaammána qímaminoo qinau, sía aneenná ánaaqara Sarai námmarinée qíà. Maqee miná áuqa Saráqa námmarifa máriannoo. 16 Qinée Saráqa námmarina ámiqi ámiqi máìsáananoo faiqi akoonaiqí aní maqa ámiannoo. Mifá moómoo máqannaasa nínoofa márinaqa mina faiqi námukiqari akaqáusa karaambáiqauqa márifaranoo.

17 Abaraqaammáfa mi ufána iriséenoo maqásaa mapámu fínoo naanaidara qídanoo qinau. Amanée 100 áukuana márara fásiqa fánnoo faiqì máqáannoo fée Saráqa námmarifa faqa 90 áukuana márarafa amanée faiqì máqaannoo fée. 18 Miqí qímaseenoo Abaraqammáfa Ánutuna qímaminoo qinau. Náqaa sáina Isamaeerafa qiní aináina máráaqaana ifanéè.

19 Miqí qufanóo Ánutufa qímaminoo qinau. Aní ánaaqa Saráqa námmarifa aní faiqì akoonaiqí maqasáinaná miná áuqu Isakee neé qía. (Maasá ufakíqari Isakeena áuqu naanaidara qíranee qímaqoofanoo.) Qinée ani faqa moodáanaki kíra úfa quqáunafa Isakeenasáa faqa minásáaqari náaru náaru kambíqainausasaa faqa máriannoo. 20 Isamaeerana fáqa anée qíanandee, miná faqa ámiqi ámiqi ianáura. Miná faiqi námu moómoo uqanna kambíqeefara. Akoonaiqíuqa qísauku qára taikásee qíkunni óoqu qaaraqánda 12 marasée úriqararausa márifara. Miná sáaqari kambíqáinausa firaa maqannaa márifaranoo. 21 Moó áukuana maa quqoonnánasaa kai Saráqa námmarifa aní faiqì Isakeena máqannoo. Qinee qeeqá moodáanaki kíra úfa minásaa quqáqaana máriannoo. 22 Ánutufa aiqáma maa ufána Abaraqaammána qímamiséenoo doo quqásee fínau.

23 Fífufanóo Abaraqaammáfa Ánutuna ufa máu fínoo mi faasaanná kaí narí faqa narí ámaaku Isamaeerana fáqa narí aináinira fáiqiuqa faqa narí aináiniranaki márida maqaqoó fáiqisa fáqa aiqáma nifaaqa áti aukínau. 24 Abaraqaammáfa 99 áukuana márinoo narí afaaqa áti ateeká áqinau. Isamaeerafa 13 áukuana marasoofanóo miná afaaqa áti ateeká áqinau. 26 Moodáa fáasaana kaí Abaraqaammáfa fáqa narí ámaaku Isamaeerafa fáqa narí aináinira fáiqiuqa aiqáma nifaqa áti ateekáqau.

Copyright information for `BJR