Genesis 39

Pootifaana ánaaqa faqa Yóoseefaana faqa ufa.

1Isamaeerana áiku ásauku Yóoseefaana áfiqamaree Isipa máqa máaqai múqusoofanóo Isipa máqannaa karaambáiqa Fáraoona sundíauqa rakísirafa Póotifaafa Yóoseefaana feefaurínau. Póotifaafa Fáraoofa máruqoo rakísi máru sundiasá úriqararafa márinau.

2Karaambáiqa Yóoseefaana faqa máridanoo dadaaqí márufanoo aiqáma áinaina áuqoofanóo ánoona kai kambíqee márinau. Mifá narí Isipa máqannaa úriqararana máaqaki márinau. 3Póotifaafa qáfoofanoo karaambáiqa Yóoseefaana faqa máridanoo aiqáma áinaina áuqoofa ánoona kambíqee márinau. 4Póotifaafa Yóoseefaanara asasammáseenoo úriqarara áinainira fáiqikámmaqoofanoo márinau. Miqímmaseenoo mifa Yóoseefaana maréeqee narí máaqasaa faqa narí aiqáma áinainasaa rakísirafáikamma qoofanóo márinau. 5Miqóoqari Yóoseefaanaróo kai qídanoo karaambáiqa fánnoo Isipa máqannaasa máaqakinaa áiqama áinaina faqa Póotifaana máaqakinaa áinaina faqa miná maqákinaa nára áinaina faqa ámiqi ámiqimma nímaqee márinau. 6Póotifaafa mána mána kaimmí márinau. Sía narí aináinara írimarinau, náranara kaí írimarinau. Yóoseefaafa ámudaani tíafa ámiqirafa uqanna máriau.

7Káqi kaaqóo márinoo mina úriqararana ánaaqa fannoo Yóoseefaanara áidufanoo qímaminau, anirée qiní faqa faiqáà.

8Miqí qufanóo Yóoseefaafa qáòo qímaseenoo qímaminoo qinau. Qiní úriqararafa sía máaqaki quqáqai áinainausara íridanoo. Qinée márunanoo sía íridanoo. Mifa narí aiqáma áinainasaa qiní quqáqaifaqa rakísidaqa. 9Qinee maa maaqánaki rakísira áfeeka mifá uaqéeindée kai másee uaqée idaqa. Mifa sía moo áinaina qiní kukéeqa qímaqa qaifanoo máridanoo aiqáma áinaina qimiqaifanóo, aní kaí sía qimiqaifanoo. Náqi fée mándee fée qinée maa manda oosanná áuqamásee fee Ánutuna mandáikamma ámaqaanauree. 10Póotifaana ánaaqa fannóo aiqáma faasaana Yóoseefaanara qiní faqa faiqáannee qímarufanoo Yóoseefaafa sía miná faqa faiqanau.

11Moó fáasaana Yóoseefaafa naríaraa máaqaki aináina áuqànóo nufanóo sía moó áinainira fáiqi minakí márinau. 12Naríaraa márufanoo mi anaaseefá miná siúta ani qumáreenoo qinau. Doo ánia. Anirée qiní sakasée faiqáà. Miqi qímaseenoo Yóoseefaana siútandauru qumároofanóo mifa narí siúta kai raipáqueeqee miná ásaukuki quqáseenoo rafúdamakufánoo mádaanai sandánau.

13Mádaanai sandóofanóo Póotifaana ánaaqa fánnoo qáfamaseenoo narí máaqaki aináini marú faiqisa náaramaséenoo qinau. Ínnee maaná qáfaaqa. Maa Qeeburu máqannaa fasiqána qiní qifaaqi fannóo máaqaki míniqaifa maasá mandáikamma qíma qáidanoo. Mifa qiní rarisára rifaqá qinée firaaqóo fáaqa rúnanoo mifa narí siúta qiní daaqá quqásee sandéenoo.

16Mifá miqí qímasee qímannimiséenoo mi siutána káqi uaqéeufannoo Yóoseefaana úriqararafa aniranau. 17Aniroofanóo mi ufána kaí qímaminau. Maa Qeeburu maqannaa anainira faiqína anée míniqaanáfa qiní máaqaki kéeqafi qiní faqa mandá óosana áuqarara inoo. 18Miqífaqa qinee fáaqa rúnanoo narí siúta qiní daaqá raipáqu quqásee mádaanai sandéenoo.

19Yóoseefaana úriqararafa miná írufanoo áranaqoofanoo Yóoseefaana qumáreeqee úriqararausa rumbára fásiqauqa márunaki quqánau. Quqásoofanoo minakí márinau. 21Márufanoo karaambáiqa Yóoseefaana faqa máridanoo dadaaqída ámiqi ámiqimma ámaqee márufanoo karabúsasaa rakísi márufa Yóoseefaana qáfamáseenoo asasinau. 22Karabúsasaa rakísi marúfa Yóoseefaana maréeqee karabúsauqasaa rakísiranaika minau. Miqímmasoofanóo Yóoseefaafa karabúsa máaqaki aiqáma ainaina áuqee máruna rakísirafa márinau. 23Karabúsasaa rakísirafa Yóosefaafa rakísi máru áinainausara sía ámiqimmasee íridanoo. Sía rakísi márinau. Karaambáiqa fánnoo Yóoseefaana faqa márunara aiqáma áinaina mifa áuqoofa anoona kai kambíqee márinau.

Copyright information for `BJR