Hebrews 1

Ánutufa narí ámaakunnai misá qímanniminau.

1Óoqai Ánutufa narí márunara moómoo kari moómoo óosanannai faqa narí tamummáqara fasiqauqannai faqa maasá Isaraee máqannaa qikeekú qikaakú narí márunara naamúa qímannimimarínau. 2Máa̱ maqee ínaaqianna kámu narí ámaakunnai maasá qímaqiminoo. Minánnai kai Ánutufa maqá faqa innaarúna faqa minakínaa ainainauqa faqa áuquseenoo narí ámaaku aiqámausakinaana marasée rusandeesámumasee ámianauree quná taikára áukuana aiqáma ainaina saqama aníndi kámmiannoo fee qímaqoofa máridanoo.

3Mifá narí ákoona Anutunasaaqaraa aréenarana firaaqóo rupannooídanoo mifá Ánutuna óori áfiri ámudaani narí ákoofara foora miná amanakái uqanna máridanoo, narí afeekufannái innaarúna faqa maqá faqa aiqáma ainaina uqéera afeekaikámaqoofanoo máridanoo. Mifá Ánutuna ámaaku fannoo faiqí faiqi mandáinaina maqásaa qumu ánukama rukáseenoo narí ákoona aaqá innaarúnai aiqáma ainaina úriqararana ásauku uqannái óoru óoqumarinau.

Yísufa Ánutuna ámaaku uqanna qangiroo úrinnaaqararafa máridanoo.

4Ánutufa qangiroo firaa nuqu rámaseenoo, narí ámaaku áuqu firaa auqu misá úriqarara áuqu ranau. Miná amana kai narí ámaaku qangiroo firaaqóo úrinnaaqararafa máridanoo. 5Ánutufa maaqí qímasee narí ámaakuara qinau.

Anée qiní qímaaku máriananoo.
Maqee qinée aní ákausaikiqa máridaqa.
Ánutufa sía qangiroora mi-ufána qinau narí ámaakuara kai miqí qinau. Ánutufa narí ámaakuara moo úfa maaqí qímasee qinau.

Qinée miná ákausa márianaura.
Mifá qiní qímaaku uqanna máriannoo.
Sía qangiroorau miqí qínoofau narí ámaaku Yísunara kai miqí qinau.

6Ánutufa narí óoqa fáiqi maa-maqa maaqánaki quqárara maaqí qinau.

Qiní qangiroouqá aiqáma miná amooqifándia foo qímasee
narí qangiroouqara Ánutufa maaqí qinau.

Ánutufa narí qangiroouqára úfaira foora áuquqaifaqa máridaqa.
Mifá narí aináinira faiqi idáuru miqírana qangiroouqa áuqusaifaqa máridaqa.
8Ánutufa qangiroouqára miqíaqee qinau narí ámaakuara maaqí qinau.

Óo Ánutu aní ufa írira qaari náaru náaru máriannoo.
Andeeqárana namufaqa aní quqúsaki máriasa rakísida márianafa máriananoo.
9Anée andeeqára óosanara rímarianafa máriananoo. Anée mandáinainara fídiaqaa ímarianafa máriananoo.
Minára kai aní Ánutufa aní aqoónausakinaana rusandeesámumasee maraséenoo firaanáikamándoofa máridana asasímariananoo.
10Ánutufa kafáa narí ámaakuara maaqí qinau.

Anée karaambáiqa máriananoo óosana ároo aukuana maa-maqa maaqána óosana arasée áuqunafa máriananoo.
Anée aneenná ásaukunnai innaarúna faqa minakí mári ainainna faqa áuqunafa márianafa máriananoo.
11Mi-ainaináusa dóo taikáfuannoo aneenná kai káqi márinnaranoo mi-ainaináusa óoqai máriu qamunnara
foora óoqeenáafaikámafinóo afauqáqaannoo.
12Aiqáma qámunna fúka mári ifanoo náuraanaikidanoo faiqí miná raqándaamma quqásee fúka ákidaqa. Maa-maqa maaqána faqa innaarúna faqa anée áuquqoonafa miqí kai ínoo qamunnara foora náuraanaikinana raqándaama quqásee fúka máreennaranoo.
Anée sía qamunnara foora sía náuraanaikinnáranoo anée náaru náaru márianandee kai iná márinnaranoo.
13Ánutufa narí ámaakuara kafáa maaqí qinau.

Anée maaqóo qiqá daaqá qísauku uqannái óoqumari fínaqa aní namuqáa narusée óonumafi aní áramandunnai quqáanaura.
Sía qangiroora miqí qinau. Narí ámaakuara kai miqí qinau.
14Qangiroouqá náqi fee iqá máridee. Misá aiqáma maraquna kái máridaqa Ánutuna aináinira ainaina máridaqa. Mifá innaarúnaindari niqiqáinaqa faiqí ánaasee innaarúnai fifándinausa dadaaqiaqéera niqiqáidanoo.

Copyright information for `BJR